Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Serviciul

Aplicația mobilă PROFI (referită în cele ce urmează ca ”Serviciul”) este operată de Profi Rom Food S.R.L., societate comercială română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11607939 și Identificator Unic la nivel european (EUID) ROONRC.J35/239/1999 (denumită în cele ce urmează ”PROFI”). PROFI funcționează conform prevederilor legislației în vigoare în România.

1.2. Utilizatorul Serviciului. Condiții în persoana Clientului

Serviciul este oferit cu titlu gratuit oricărui client al magazinelor Profi (”Clientul”) care descarcă și utilizează aplicația Profi conform termenelor și condițiilor reglementate prin acest document. Utilizarea efectivă a aplicației poate implica costuri, cum ar fi cele derivând din utilizarea serviciilor terților privind asigurarea conexiunii la Internet.

Serviciul poate fi folosit numai pentru uz privat de orice Client Profi care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este o persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care acționează în calitate de consumator, conform prevederilor legale aplicabile; această categorie include și salariații PROFI;

1.3. Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Modalitatea de utilizare a Serviciului precum și condițiile contractuale aplicabile între PROFI și Clienții săi sunt guvernate de prevederilor acestor Termene și Condiții.

Serviciul poate fi utilizat în legătură cu toate magazinele gestionate de PROFI în cadrul cărora este semnalată posibilitatea utilizării Serviciului, prin simboluri (spre ex., ilustrarea unui cod QR), indicații sau mențiuni specifice plasate la casele de marcat din magazine.

Ofertele promovate în cadrul Serviciului vor fi comunicate către Client în considerarea produselor oferite și prețurilor aplicabile în cadrul magazinului asociat ales în cadrul aplicației, conform celor de mai jos, și astfel e posibil ca una sau mai multe oferte din cadrul Serviciului să nu poate fi accesate/activate de către Client în alte magazine PROFI decât magazinul PROFI asociat.

Ofertele tale Aplicatie precum si Ofertele personalizate nu se cumuleaza cu alte si programe comerciale.

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor, dumneavoastră sunteți de acord că: (i) Clientul va acționa în nume propriu în utilizarea Serviciului (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Serviciului, astfel cum se solicită în cadrul interfeței corespunzătoare a Serviciului; (iii) Clientul nu va utiliza Serviciul și/sau oricare dintre informațiile disponibile în cadrul Serviciului pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revine, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către PROFI prin intermediul Serviciului sau obținute de către Client, în orice fel, ca urmare a utilizării Serviciului, fără a obține consimțământul expres, prealabil și scris al PROFI. Această restricție include orice încorporare a oricărei informații disponibile în cadrul Serviciului în cadrul oricărui alt material, program, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Serviciul în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele PROFI sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Serviciul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

1.4. Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Clientul confirmă că a luat cunoștință de și a ales să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru utilizarea Serviciului, bifând căsuța „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Serviciului“. Pentru folosirea in bune condiții a Serviciului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile prevăzute în acesta, precum și orice alte politici relevante ale Serviciului, așa cum acestea vor fi notificate sau puse la dispoziția Clientului la un anumit moment în momentul înregistrării contului sau pe parcursul utilizării Serviciului.

1.5. Modificarea Termenelor și Condițiilor

PROFI își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante, Clientul urmând a fi înștiințat despre operarea acestor modificări în momentul accesării Serviciului prima dată ulterior operării unor astfel de modificări prin afișarea unui mesaj la momentul accesării Serviciului. Continuarea folosirii Serviciului în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la consultarea ofertelor disponibile sau scanarea unui cod QR din oricare magazin PROFI, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor, reprezintă acceptul furnizat de către Client cu privire la modificările Termenelor și Condițiilor. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Serviciului după momentul modificării acestora.

Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor aferente utilizării Serviciului a fost efectuată în data de 01.04.2022.

1.6. Accesibilitatea Serviciului

Serviciul poate fi descărcat de pe oricare dintre platformele App Store sau Google Play. Serviciul poate fi descărcat și utilizat numai pe un dispozitiv mobil care dispune de sistem de operare Android sau iOS în versiune actualizată și care este considerată ca fiind versiune activă, pentru claritate nu a fost desemnat de către producătorul sau gestionarul respectivului sistem de operare ca fiind EOL (”End of Life” – retras de pe piață, nerecomand a mai fi utilizat), Serviciul fiind compatibil cu oricare dintre sistemele de operare Android sau iOS. PROFI nu va fi ținut răspunzător pentru dificultățile pe care un Client le poate întâmpina în legătură cu solicitarea și operațiunea de descărcare a Serviciului și care sunt imputabile operatorilor platformelor App Store sau Google Play sau a condițiilor specifice aferente dispozitivului mobil al Clientului.

Ulterior descărcării și instalării Serviciului de către Client, Serviciul va fi accesibil Clientului, în limitele redate mai sus, de tip ”best effort” (pentru claritate, în condițiile rezonabile de efort). Cu toate că PROFI depune diligențe sporite pentru a asigura o accesibilitate deplină a Serviciului, există posibilitatea ca utilizarea aplicației în magazin să nu fie posibilă în toate situațiile datorită unor evenimente de natură tehnică, cum ar fi imposibilitatea de interconectare cu sistemul de citire a codului QR la casa de marcat. În situația apariției unor astfel de evenimente, în măsura în care dorește și acest lucru este posibil, Clientul va comunica casierului IDul de Membru deținut în cadrul aplicației sale.

PROFI își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Serviciu (integral sau parțial), din rațiuni de natură tehnică, în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor afectați de această întrerupere, prin mesaj afișat în cadrul interfeței de start a Serviciului la momentul accesării sau pe website-ul Profi.ro. PROFI nu poate fi răspunzător față de Client sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la Serviciu.

PROFI nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Serviciului.

II. UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI

Aplicația oferă utilizatorilor o serie de funcțiuni și opțiuni, conform celor de mai jos. Aceste opțiuni și funcții sunt specifice aplicației și, drept urmare, sunt dedicate utilizatorilor acesteia. Funcțiile și opțiunile oferite, inclusiv dar fără a se limita la ofertele disponibile sau programul de bonusare oferit în cadrul aplicației, nu sunt disponibile clienților PROFI care nu descarcă și nu se înregistrează în cadrul aplicației, chiar dacă dețin un card de fidelitate fizic.

2.1. Crearea unui Cont de către Client în cadrul Serviciului

Pentru a avea acces la aplicatie și a putea utiliza oricare dintre funcțiile și opțiunile oferite prin intermediul Serviciului, Clientul își va crea un cont propriu de client în cadrul Serviciului (”Contul”). În cadrul procesului de înregistrare, conform prevederilor acestei Secțiuni 2.1., se va aloca în mod automat un număr de client identificabil prin referința ”ID de Membru” și care va putea vizualizat ulterior în orice moment în secțiunea ”Profilul tău”.

2.1.1. Crearea unui Cont de către un Client care deține card de fidelitate fizic PROFI

Clienții care dețin card de loialitate PROFI se vor înregistra în aplicație prin utilizarea opțiunii ”Înscrie-te folosind cardul de loialitate”. Odată accesată opțiunea, Clientului i se va solicita să scaneze cardul de loialitate deținut. Clientul trebuie să completeze câmpurile aferente datelor personale conform parcursului predeterminat de înregistrare după cum urmează:

 • Număr de telefon mobil disponibil în cadrul unei rețele de telefonie al unui operator de servicii de telecomunicații autorizat de ANCOM – obligatoriu
 • Adresă de e-mail – opțional

Totodată, se va solicita să fie stabilită și să fie confirmată o parolă pentru contul de Client. De îndată ce a fost introdusă parola dorită pentru Cont, Serviciul va trimite un mesaj text (de tip SMS) de verificare ce conține un cod numeric prin intermediul căruia se verifică și se asociază numărul de telefon indicat de Client în procesul de înregistrare. Codul numeric primit prin mesaj text va fi introdus de Client în câmpul predeterminat din aplicație în scopul finalizării procedurii de verificare a numărului de telefon. Clientul reține faptul că este pe deplin răspunzător pentru menținerea confidențialității datelor Contului, în mod special a parolei.

Un singur card fizic preexistent creării Contului poate sa fie inregistrat in dreptul unui singur Cont, la momentul creării Contului – dacă clientul dispune de 2-3 carduri preexistente va contacta Serviciul Clienti la numărul 0800800804. Un card fizic dobândit de Client ulterior creării unui Cont în cadrul Serviciului nu va putea fi atașat Contului în aplicație.

După ce etapa de verificare a numărului de telefon este parcursă, se vor solicita transmiterea următoarelor date personale:

 • Nume și prenume – obligatoriu
 • Data nașterii – obligatoriu
 • Gen – opțional

În cazul datelor ce sunt solicitate cu caracter optional, Clientul va alege să le furnizeze sau nu prin selectarea opțiunii corespunzătoare alegerii sale asociată cu câmpul predeterminat aferent informației solicitate.

După completarea câmpurilor predeterminate cu datele de mai sus și acordarea acceptului neechivoc față de aceste Termene și Condiții precum și față de orice alte Politici PROFI relevante cu privire la care se solicită
acceptul expres al Clientului în aplicație, prin plasarea bifei în câmpul predeterminat, Clientul va trece la pasul următor, selectarea magazinului asociat.

Astfel, pentru a finaliza procesul de creare Cont în cadrul aplicației, Clientul trebuie să desemneze un magazin PROFI asociat în cadrul teritoriului României. Pentru a seta magazinul asociat, se poate utiliza funcția de geo-localizare a dispozitivului clientul mobil, în considerarea setărilor dispozitivului dumneavoastră și a permisiunilor acordate. În lipsa indicării magazinului asociat, Contul Client nu va fi creat iar Clientul nu va putea utiliza aplicația pentru a cunoaște și beneficia de oferte și alte avantaje oferite în cadrul acesteia.

În cazul în care Clientul optează pentru opțiunea înregistrării în aplicație prin scanarea cardului fizic deținut, în măsura în care numărul de telefon și data de naștere indicate în cadrul etapei de creare Cont coincid cu numărul de telefon și data de naștere indicate anterior la momentul solicitării și emiterii cardului de loialitate PROFI și există cel puțin o tranzacție efectuată în magazinele PROFI în ultimii 2 ani prin utilizarea cardului de fidelitate, Contul de Client se va configura astfel încât să reflecte toate beneficiile de care Clientul cumulate în baza cardului de loialitate fizic deținut, in speta banutii convertiti in bonus exprimat in RON la cursul de 0.035 bani.

În cazul în care asocierea Contului în aplicație cu cardul de fidelitate fizic scanat de Client nu operează cu succes, se va afișa un mesaj de tip pop-up în cadrul aplicației prin care se va indica o eroare în atașarea cardului de fidelitate existent și va oferi Clientului opțiunea de a continua cu procedura de creare Cont fără card de fidelitate atașat, caz în care Contul de Client în aplicație nu va cuprinde beneficiile aferente cardului de fidelitate deținut. În cazul în care Clientul nu dorește să continue procedura de creare Cont ulterior afișării mesajului de eroare atașare card, acesta va contacta Serviciul Clienti la numărul 0800800804.

Dupa parcurgerea tuturor pașilor de mai sus, Contul de Client se consideră creat.

2.1.2. Crearea unui Cont de către un Client care nu deține card de fidelitate PROFI

Clienții care nu dețin un card de loialitate se vor loga în aplicație prin utilizarea opțiunii ”Înregistrează-te ca un nou utilizator”. Odată accesată această opțiune, Clientul trebuie să completeze câmpurile aferente datelor personale după cum urmează:

 • Număr de telefon mobil disponibil în cadrul unei rețele de telefonie al unui operator de servicii de telecomunicații autorizat de ANCOM – obligatoriu
 • Adresă de e-mail – opțional

Totodată, se va solicita să fie stabilită și să fie confirmată o parolă pentru contul de Client. De indată ce a fost introdusă parola dorită pentru Cont, Serviciul va trimite un mesaj text (de tip SMS) de verificare ce conține un cod numeric prin intermediul căruia se verifică și se asociază numărul de telefon Contului de Client în procesul de Înregistrare. Codul numeric primit prin mesaj text va fi introdus de Client în câmpul predeterminat din aplicație în scopul finalizării procedurii de verificare a numărului de telefon. Clientul reține faptul că este pe deplin răspunzător pentru menținerea confidențialității datelor Contului, în mod special a parolei.

După ce etapa de verificare a numărului de telefon este parcursă, se vor solicita transmiterea următoarelor date personale:

 • Nume și prenume – obligatoriu
 • Data nașterii – obligatoriu
 • Gen – opțional

În cazul datelor ce sunt solicitate cu caracter opțional, Clientul va alege să le furnizeze sau nu prin selectarea opțiunii corespunzătoare alegerii sale asociată cu câmpul predeterminat aferent informației solicitate.

După completarea câmpurilor predeterminate cu datele de mai sus și acordarea acceptului neechivoc față de aceste Termene și Condiții precum și față de oricare alte politici PROFI relevante cu privire la care se solicită acceptul expres al Clientului în aplicație, prin plasarea bifei în câmpul predeterminat în acest sens, Clientul va trece la pasul următorul, selectarea magazinului asociat.

Astfel, pentru a finaliza procesul de creare Cont în cadrul aplicației, Clientul trebuie să desemneze un magazin PROFI asociat în cadrul teritoriului României. Pentru a seta magazinul asociat, se poate utiliza funcția de geo-localizare a dispozitivului clientul mobil, în considerarea setărilor dispozitivului dumneavostră și a permisiunilor acordate. În lipsa indicării magazinului asociat, Contul de Client nu va fi creat iar Clientul nu va putea utiliza aplicația pentru a cunoaște beneficiile programului de loialitate.

2.2. Accesarea Contului de Client

Clientul va putea accesa Serviciul și, implicit, Contul de Client, prin logarea în Serviciu. Ulterior creării Contului, autentificarea va putea presupune introducerea numărului de telefon și/sau a adresei de e-mail și a parolei.

2.3. Gestionarea Contului de Client

În calitate de Client, Clientul poate gestiona Contul inclusiv prin modificarea datelor personale în considerarea cărora a fost creat Contul astfel încât să fie asigurată menținerea datelor corecte în orice moment. Atunci când Clientul dorește să modificați datele personale atașate Contului, va avea în vedere următoarele:

 • pentru accesarea secțiunii aferente afișării și/sau gestionării datelor cu caracter personal, Clientului îi poate fi solicitat în cadrul Serviciului să se autentifice prin utilizarea parolei, respectiv a codului PIN ales, apoi:
 • Numărul de telefon va putea fi modificat prin utilizarea adresei de e-mail.
 • Adresa de e-mail va putea fi modificată prin utilizarea numărului de telefon.
 • Opțiunile de plată vor putea fi modificate prin utilizarea adresei de e-mail și a numărului de telefon.
 • Parola / Codul PIN va putea fi modificat(ă) prin utilizarea numărului de telefon.
 • Numărul de identificare al cardului va putea fi modificat doar prin contactarea Serviciului Clienți la adresa de e-mail contact@profi.ro sau la numărul de telefon de tip TelVerde 0800 800 804.

În cazul în care Clientul, nu va realiza achiziții în magazinele PROFI prin utilizarea Serviciului timp de 2 ani, Contul de Client va fi dezactivat, cu consecința pierderii de către Client a oricăror beneficii acumulate până la data dezactivării în cadrul aplicației, iar datele Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”privacy policy”), pentru claritate pentru o durată maximală în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de PROFI sau de către PROFI, iar ulterior vor fi anonimizate. Dezactivarea Contului va opera în mod automat la împlinirea termenului de 2 ani de la momentul creării Contului în cazul în care nu există nicio tranzacție înregistrată prin utilizarea Serviciului sau de la momentul ultimei tranzacții efectuate în magazinele PROFI, după caz. Eventuala dezactivare a Contului de Client în cadrul Serviciului conduce la lipsirea de caracter valabil a cardului de fidelitate PROFI deținut.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează în cadrul Serviciului prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice PROFI imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune față de o posibilă breșă de securitate. PROFI sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate PROFI sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare, prin câmpurile predeterminate ilustrate, și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a funcțiilor Serviciului, fără nicio despăgubire față de Client.

În cazul în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante pentru utilizarea Serviciului, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva Contul Clientului, după caz, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după informarea Clientului printr-un e-mail/SMS, după caz.

În caz în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul comiterii de către Client a unei fraude sau încălcări a oricăror legi aplicabile, suspendarea sau dezactivarea Contului, după caz, se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, PROFI procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail/SMS, după caz.

PROFI menține orice drepturi prevăzute de lege în angajarea răspunderii unui Client sau a unui terț ce săvârșește acte ilicte subsumate unor fraude sau încălcari ale Termenelor și Condițiilor sau ale legii, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a solicita repararea prejudiciilor.

Clientul care dorește dezactivarea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune în cadrul Serviciului sau printr-o cerere scrisă comunicată PROFI la adresa de e-mail contact@profi.ro de pe adresa de e-mail cu care este înscris în cadrul Serviciului.

2.3. Funcții și opțiuni oferite în cadrul Serviciului. Caracteristici și utilizare

În cadrul Serviciului, Clienții vor putea beneficia de variate funcții și opțiuni, în considerarea dispozițiilor prezentelor Termene și Condiții. Clientul cunoaște și acceptă faptul că orice beneficiu pe care îl primește în cadrul aplicației poate fi utilizat de acesta conform acestor Termene & Condiții. Beneficiile primite nu sunt înlocuibile și nu se poate solicita preschimbarea acestora în orice manieră, inclusiv în bani.

I. Funcția ”App feed” – Feed-ul de aplicație. Un nou canal de informare

Funcția App feed se prezintă ca un nou canal de transmitere a informațiilor către Clientul prin intermediul căruia PROFI își propune să comunice Clientului informații și date cu privire la aspecte ce prezintă potențial interes pentru din urmă, inclusiv dar fără a se limita la campanii curente în desfășurare în cadrul magazinelor PROFI și/sau în cadrul Serviciului și alte asemenea informații, conținut text și video cu privire la produse și servicii oferite de parteneri comerciali ai PROFI și altele asemenea.

II. Funcția de bonusare

Funcția de bonusare presupune acordarea unor beneficii financiare Clientului, în conditiile acestor Termene și Condiții.

Scanarea codului QR de la casa de marcat se va face prin utilizarea opțiunii dedicate din cadrul Serviciului.

Pentru a activa funcția de bonusare și a cumula bonus în considerarea achizițiilor realizate de Client, conform mecanismului descris mai jos, la realizarea oricărei achiziții din orice magazin PROFI din România, Clientul va scana codul QR dispus la casa de marcat din magazin, în limita maxima a 10 scanări/zi, indiferent de numărul, achiziţiilor din ziua respectivă. Scanarea codului QR peste limita maximă de scanări permise conform acestui alineat, determină suspendarea automată a Contului Clientului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura suspendării Contului Clientului va înceta automat la împlinirea termenului de 30 zile. In cazul in care din diverse motive, contul nu se reactiveaza automat, Clientul se poate adresa cu o sesizare pe adresa de email profiapp@profi.ro.

Bonusul pentru achiziții realizate în magazinul PROFI cu utilizarea funcției de bonusare oferită în cadrul Serviciului se acordă numai pentru achiziţiile proprii ale Clientului, după cum urmează:

 • Pentru valoarea cumulată sub 100 lei: Nu se acorda bonus.
 • Pentru valorile cumulate aflate in intervalul 100 lei – 199,99 lei: 0,5% din valoarea cumulată*.
 • Pentru valorile cumulate de peste 200 lei: se acorda 0,5% din valoarea cumulată* între 100 și 199,99 plus 1% din valoarea cumulată* ce depășește 200 lei, în toate cazurile nu mai mult de 500 lei.
 • Calculul pentru atingerea pragurilor va reincepe in fiecare luna calendaristica la data de 1 ale lunii.
Valoare cumulată cumpărături în cadrul unei luni calendaristice Valoare supusă bonusării Procent bonusare aplicabil
< 100 lei
Intre 100 lei și 199.99 lei Suma ce depășește 100 lei
(spre ex, din 120 lei valoare cumulată, se va supune bonusării suma de 20 lei)
0,5%
≥200 lei Suma ce depăsește 200 lei 1% dar nu mai mult de 500 lei

*Valoarea cumulată reprezintă valoarea totală a cumpărăturilor, luând în considerare toate tranzactiile pentru care s-a scanat codul QR din cadrul Serviciului in limita unui interval de o lună calendaristică. În stabilirea sumei cumpărăturilor ce dă dreptul Clientului la acordarea unui anumit prag de bonusare nu se vor lua în considerare produsele din tutun.

Valoarea maximă zilnică cumulată a bonusului ce este/poate fi acumulat în decursul unei zile în considerarea achizițiilor realizate, este de 50 lei, indiferent de valoarea zilnică a achiziţiilor.

Valoarea maximă lunară cumulată a bonusului ce este/poate fi acumulat în decursul unei luni calendaristice în considerarea achizițiilor realizate, este de 500 lei, indiferent de valoarea achiziţiilor realizate în luna calendaristică respective.

Nu este permisă scanarea codului QR de către Client pentru achiziţiile efectuate de alte persoane. Orice beneficii obţinute de Client ca urmare a nerespectării acestor prevederi, dă dreptul PROFI să anuleze aceste beneficii, dispoziţiile cap.VI aplicându-se corespunzător. De asemenea, în această situație, Profi își rezervă dreptul de a lua și alte măsuri cu privire la gestiunea contului de aplicație al Clientului.

Beneficiile acordate sub formă de bonus nu au perioadă de valabilitate. Aceste beneficii se calculează și se cumulează conform prevederilor redate în această Secțiune 2.3.II și pot fi utilizate de către Client pe durata menținerii active a Serviciului.

Bonusurile cumulate conform celor de mai sus pot fi utilizate de către Client pentru plata integrală sau parțială, după caz, în funcție de sumele cumulate cu titlu de bonusuri, a produselor achiziționate din magazinele PROFI. Plata cu bonus se poate realiza atât prin utilizarea Serviciului cât și prin utilizarea cardului de loialitate PROFI atașat Contului și deținut în format fizic în posesie la momentul efectuării plății la casa de marcat.

PROFI depune toate diligențele pentru a opera modificările necesare în cadrul Serviciului în vederea indicării bonusului acordat Clientului în termen de maxim 5 minute ulterior finalizării tranzacției efectuate de Client în magazin. Cu toate acestea, din variate motive de natură tehnică, este posibil ca în unele situații actualizarea informațiilor din Contul de Client să se realizeze într-un interval de timp mai lung.

PROFI mai poate acorda bonusuri, conform propriei decizii și strategii comerciale aplicabile, și în considerarea unor fapte sau evenimente specifice. Bonusul oferit în acest fel va fi introdus în Contul de Client și evidențiat în mod specific. Totodată, PROFI poate decide să acorde un anumit bonus în considerarea achiziției unor produse specifice sau a unui număr determinat de produse determinate. Clientul va fi informat în cadrul Serviciului (pentru claritate, App feed) și/sau în cadrul Contului de Client și/sau în cadrul website-ului Profi.ro cu privire la posibilitatea de a primi un astfel de bonus în cadrul Serviciului.

III. Funcția de acordare timbre virtuale

Funcția de acordare timbre virtuale constă în recompensarea Clientului ce utilizează Serviciul în considerarea unei sume de achiziție predefinite sau a achiziției unui tip sau a unei categorii determinate de produs cumpărat în mod repetat.

Clientul va fi informat cu privire la posibilitatea de a beneficia de un astfel de timbru virtual în cadrul Serviciului (pentru claritate, App feed) și/sau în cadrul Contului de Client și/sau în cadrul website-ului Profi.ro și/sau prin mesaj text (pentru claritate, SMS) transmis la numărul de telefon pe care Clientul îl are înregistrat în contul de Client și/sau prin poștă electronică (e-mail) la adresa de e-mail cu care Clientul este înregistrat în cadrul contului de Client.

IV. Funcția Ofertele tale Aplicatie

Funcția de Oferte în aplicatie sunt oferte comerciale accesibile exclusiv utilizatorilor aplicației. Ofertele se pot aplica la casa de marcat doar după activarea lor în aplicație la scanarea codului QR in momentul tranzactiei și sunt supuse unor termene și condiții.

IV. Funcția Ofertele tale Card

Funcția de Oferte Card sunt oferte comerciale de care pot beneficia atât utilizatorii aplicației cât și posesorii de card fizic. Ofertele sunt unice per utilizator și sunt supuse unor termeni si conditii.

IV. Funcția de emitere bonuri digitale

Funcția de emitere bonuri digitale permite generarea, în cadrul Serviciului, a bonurilor aferente achizițiilor efectuate în cadrul magazinelor PROFI dotate cu sisteme PoS ce permite această sincronizare cu Serviciul în format digital.

Prevalarea de funcție de emitere bonuri digitale nu exclude furnizarea bonului tipărit către Client în magazinul PROFI.

V. Funcția ”Oferte personalizate”

Funcția Oferte personalizate presupune oferirea Clientului, sub condiția activării acestei funcții în cadrul Serviciului, a unor oferte personalizate față de o selecție determinată de produse care prezintă potențial interes pentru Client. Interesul potențial se identifică de PROFI în considerarea istoricului de achiziții efectuate de Client precum și în relație cu magazinul ales de Client ca magazin preferat în cadrul Serviciului.

VI. Funcția ”Jocuri și Recompense”

Clientul are posibilitatea, conform propriei opțiuni și decizii, de a accesa, în cadrul Serviciului, jocuri al căror mecanism implică posibilitatea de recompensare a participanților în premii constând în produse sau servicii oferite în magazinele PROFI sau de către terți, prin intermediul colaborării cu Profi. sau puse la dispozitie de catre parteneri Profi.

Mecanismul fiecărui joc va fi descris în cadrul Serviciului, în Secțiunea dedicată.

III. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROFI și partenerii săi comerciali colectează, prin intermediul Serviciului datele cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Serviciului la adresa https://www.profi.ro/politica-profi-cu-privire-la-protectia-datelor-personale/Serviciul utilizează cookies.

Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies la adresa https://www.profi.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/

IV. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Serviciului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cadrul Serviciului) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații din cadrul acestui Serviciu sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale PROFI și/sau partenerilor săi comerciali, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele din cadrul Serviciului nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate în cadrul Serviciului sunt Mărci aparținând PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic din cadrul acestui Serviciu nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate în cadrul Serviciului.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

PROFI oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, din cadrul Serviciului, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut din cadrul Serviciului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Serviciul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Serviciului sau orice server sau rețea care stă la baza Serviciului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Serviciul.

V. ALTE PREVEDERI

Serviciul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, PROFI și partenerii săi comerciali nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în cadrul Serviciului este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.
PROFI nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile din cadrul Serviciului.

Prin continuarea utilizării Serviciului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține PROFI răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

VI. DESPĂGUBIRI

Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, PROFI și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Client, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Serviciului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din aceste Termene și Condiții.

PROFI va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

VII. FORȚA MAJORĂ

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor PROFI.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

PROFI nu poate fi trasă la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

VIII. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții disponibil la adresa de e-mail contact@profi.ro și/sau la numărul de telefon disponibil și menționat în cadrul Serviciului pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Prin UTILIZAREA SERVICIULUI vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TermenE ȘI CONDIȚII: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI lITIGII.

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE BONUSARE DESFĂȘURATE ÎN CONTEXTUL LANSĂRII APLICAȚIEI PROFI

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul Campaniei de bonusare desfășurate în contextul lansării aplicației PROFI („Campania”) este Profi Rom Food S.R.L. (denumită în continuare „Organizatorul”), societate comercială română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11607939 și Identificator Unic la nivel european (EUID) ROONRC.J35/239/1999.

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Prin înscrierea la această Campanie, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului și că acceptă termenele și condițiile prezentului Regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare al Campaniei

Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în cadrul aplicației PROFI.

Perioada Campaniei este 25 noiembrie 2021 – 24 decembrie 2021 (”Perioada Campaniei”), în limita primilor 20.000 utilizatori înregistrați în aplicație înăuntrul acestei perioade. În cazul în care pragul de 20.000 utilizatori este atins anterior datei de 24 decembrie 2021, Campania se va încheia la momentul atingerii pragului. Organizatorul va face cunoscut public faptul încheierii Campaniei prin Act Adițional la acest Regulament, ce se va publica conform Art. 3 din Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate în Art. 3 din Regulament.

După data încetării Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

Prin desfășurarea acestei Campanii, Organizatorul urmărește să asigure o funcționalitate cât mai bună a aplicației PROFI, astfel încât toți Participanții la această Campanie sunt invitați, atât înăuntrul Perioadei Campaniei cât și după expirarea acesteia, să comunice Organizatorului părerea pe care o au cu privire la opțiunile și funcționalitățile aplicației PROFI prin apelarea numărului de telefon 0800.800.804 sau prin corespodență scrisă transmisă la adresa profiapp@profi.ro. Dispozițiile art. 7 din Regulament rămân pe deplin aplicabile și după încetarea Campaniei din orice motiv.

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a Campaniei, prin punerea la dispoziție a Regulamentului în Secțiunea dedicată termenilor si conditiilor din cadrul aplicației PROFI precum și în cadrul www.profi.ro/app/testare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin aceleași canale prin care Regulamentul este publicat și pus la dispoziția publicului. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în Acte Adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului, și comunicarea lui către public prin modalitățile anunțate în paragraful precedent, anterior intrării lor în vigoare.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala în orice circumstanță.

Art. 4 – Dreptul de participare

Se pot înscrie în vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani, denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”.

Nu au dreptul de a participa la această Campanie persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani la data înscrierii în Campanie.

Organizatorul poate verifica oricând măsura în care o persoană se califică drept Participant și / sau respectă prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunoștință (a) încălcari sau nerespectări ale Regulamentului sau nerespectări ale condițiilor impuse pentru participarea în Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, fraudă, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputația Campaniei sau Organizatorului, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor sau beneficiilor după caz, si/sau descalificarea Participantilor implicați. În toate cazurile în care exercită această prerogativă, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natură sau plata Participantului descalificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda beneficii Participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie, Organizatorul informând Participantul prin SMS la numarul inscris in aplicatie cu privire la eliminarea sa din Campanie.

Art. 5 – Mecanismul desfășurării Campaniei

5.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată la Art. 2 din Regulament, în limita a 20.000 de participanți;
 • Participantul își creează un cont de utilizator conform prevederilor instituite în acest sens în Termenele și Condițiile aplicabile utilizării aplicației PROFI;
 • Fiecare Participant își poate crea un singur cont de utilizator în cadrul aplicației PROFI.

5.2. Mecanismul înscrierii în Campanie. Beneficii acordate

Orice Participant care îndeplinește condițiile stabilite la art. 5.1. de mai sus va primi un bonus în valoare de 20 lei la înregistrarea în aplicația PROFI înăuntrul Perioadei Campaniei. Prin înregistrarea în aplicația PROFI se va înțelege crearea unui cont de utilizator conform prevederilor instituite în acest sens în Termenele și Condițiile aplicabile utilizării aplicației PROFI.

Suplimentar bonusului de înregistrare în valoare de 20 de lei, orice Participant care îndeplinește condițiile stabilite la art. 5.1. de mai sus poate dobândi următoarele beneficii, în funcție de acțiunile pe care alege să le întreprindă în cadrul aplicației PROFI:

 • bonus în valoare de 10 lei – poate fi dobândit de orice Participant care activează pentru prima daca o ofertă în cadrul aplicației PROFI, dintre ofertele disponibile în cadrul Secțiunii dedicate din aplicația PROFI, prin selectarea opțiunii dedicate ”Activează OFERTA ta”.
  Bonusul pentru activarea unei oferte în cadrul aplicației PROFI se acordă o singură dată, pentru prima activare de ofertă în cadrul aplicației PROFI.
  Bonusul de activare a unei oferte se acorda o singură dată, pentru prima activare a unui cupon.
 • bonus în valoare de 10 lei – poate fi dobândit de orice Participant care parcurge prima lui/ei sesiune de joc în cadrul aplicației PROFI, prin selectarea și participarea în cadrul unuia dintre jocurile disponibile în aplicație, în cadrul Secțiunii dedicate în acest sens;
  Bonusul pentru participare la o sesiune de joc se acordă o singură dată, pentru prima sesiune de joc parcursă de Participant. Inițierea unui joc fără a finaliza sesiunea nu va conduce la acordarea bonusului de 10 lei.
 • bonus în valoare de 10 lei – poate fi dobândit de orice Participant care efectuează prima plata unuia sau mai multor produse achiziționate din oricare dintre magazinele PROFI de pe teritoriul României cu bonus cumulat în aplicația PROFI în cadrul acestei Campanii, anterior momentului efectuării plății.
  Bonusul pentru efectuarea plății în magazin prin utilizare de bonus se acordă o singură dată, pentru prima plată efectuată într-un magazin PROFI cu bonus cumulat în aplicația PROFI. Bonusul pentru efectuarea plății în magazin prin utilizare de bonus se va aplica indiferent de tipul sau categoria de produs(e) achiziționat(e) și indiferent de valoarea produsului(elor) sau de cuantumul în care se dorește utilizarea de bonus la plată.

Bonusurile care pot fi dobândite de Participanții la Campanie conform acestui art. 5.2. pot fi cumulate, astfel încât un Participant poate dobândi un bonus total maximal în valoare de 50 lei.

Mențiuni esențiale: Bonusurile acordate conform prevederilor acestui Regulament reprezintă bonusuri ce oferă Participantului posibilitatea de a utiliza o anumită sumă de bani – valoare nominală a bonusului, conform celor de mai sus, prin intermediul funcțiilor și opțiunilor disponibile în cadrul aplicației PROFI, în cadrul magazinelor PROFI din România, în scopul plății, în integralitate sau parțial, de produse achiziționate din magazinele PROFI. Bonusurile se alocă Participanților în aplicația PROFI săptămanal, pentru actiunia/actiunile care au avut loc in fiecare zi de joi in perioda campaniei pentru o actiunile desfasurate in saptamana calendaristica anterioara. Bonusurile nu sunt înlocuibile sau transferabile. Orice bonus dobândit în cadrul acestei Campanii poate fi utilizat de către Participant conform celor de mai sus. Sumele de bani reprezentând bonusuri nu pot fi preschimbate în numerar, sau folosite pentru orice alte scopuri decât cele menționate în prezentul Regulament.

Art. 6 – Taxe și impozite

În măsura în care există o obligație legală în acest sens, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețina, să declare și să vireze impozitul aferent beneficiilor acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Suplimentar fata de impozitul cu reținere la sursă aplicabil pentru beneficiile obținute, dacă este cazul, orice alte obligații de natură fiscală în legatură cu acestea, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a Participantului.

Art. 7 – Limitarea răspunderii

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

In eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • Orice încercare de participare la Campanie făcută în afara Perioadei Campaniei;
 • Orice încercare de participare la Campanie, care nu respecta condițiile de a deveni Participant sau mecanismul Campaniei, detaliat in Art. 5.2 din Regulament;
 • Pierderea de către Participant a datelor de logare, a adreselor de e-mail ale Participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor care fac imposibilă participarea în cadrul Campaniei sau utilizarea de către Participant a beneficiilor dobândite în cadrul Campaiei și care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a dispozitivului mobil personal de catre Participant (ex:. erori date de sistemul de operare, erori date de virusarea sistemului de operare, erori date de folosirea cu rea-credință a tehnologiei de catre Participant în scopul de a manipula mecanismul de acordare de beneficii în cadrul Campaniei);

Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

Art. 8 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la această Campanie, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 679/2016 (in continuare „RGPD”), legislația subsecventă în domeniu și prevederile din prezenta Secțiune, direct sau prin intermediul societăților care îl asistă în organizarea Campaniei (cum ar fi Agențiile). Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator se realizează conform prevederilor Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabile oricărei prelucrări realizate în cadrul aplicației PROFI. Documentul este disponibil oricărei persoane interesate în cadrul aplicației PROFI, în cadrul Secțiunii „Profilul tau”

Art. 9 – Încetarea Campaniei. Forța majoră

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute la art.2, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situație, cu respectarea prevederilor Art. 3 de mai sus.

Art. 10. Erori ale materialelor promoționale

În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

Art. 11 – Contestații și Litigii

Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de alocare a beneficiilor vor fi luate în considerare daca sunt recepționate de Organizator la adresa profiapp@profi.ro până la data de 31.12.2021, inclusiv. Orice contestații sosite dupa această data nu vor fi luate în considerare.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Art. 12 – Alte Clauze

Beneficiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Organizator,
Profi Rom Food S.R.L.