Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Serviciul

Aplicația mobilă PROFI (referită în cele ce urmează ca ”Aplicația” sau ”Serviciul”) este operată de Profi Rom Food S.R.L., societate comercială română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Aleea Amiciției, nr.1, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11607939 și Identificator Unic la nivel european (EUID) ROONRC.J35/239/1999 (denumită în cele ce urmează ”PROFI”). PROFI funcționează conform prevederilor legislației în vigoare în România.

1.2. Utilizatorul Serviciului. Condiții în persoana Clientului

Serviciul este oferit cu titlu gratuit oricărui client al magazinelor Profi (”Clientul”) care descarcă și utilizează aplicația Profi conform termenelor și condițiilor reglementate prin acest document. Utilizarea efectivă a aplicației poate implica costuri, cum ar fi cele derivând din utilizarea serviciilor terților privind asigurarea conexiunii la Internet.

Serviciul poate fi folosit numai pentru uz privat de orice Client Profi care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este o persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care acționează în calitate de consumator, conform prevederilor legale aplicabile; această categorie include și salariații PROFI.

1.3. Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Modalitatea de utilizare a Serviciului precum și condițiile contractuale aplicabile între PROFI și Clienții săi sunt guvernate de prevederilor acestor Termene și Condiții.

Serviciul poate fi utilizat în legătură cu toate magazinele gestionate de PROFI în cadrul cărora este semnalată posibilitatea utilizării Serviciului, prin simboluri (spre ex., ilustrarea unui cod QR), indicații sau mențiuni specifice plasate la casele de marcat din magazine.

Ofertele promovate în cadrul Serviciului vor fi comunicate către Client în considerarea produselor oferite și prețurilor aplicabile în cadrul magazinului asociat ales – ca magazin preferat, în cadrul aplicației, conform celor de mai jos, și astfel e posibil ca una sau mai multe oferte din cadrul Serviciului să nu poate fi accesate/activate de către Client în alte magazine PROFI decât magazinul PROFI asociat.

PROFI va asigura vizibilitatea ofertelor disponibile în cadrul magazinelor sale, prin utilizarea Aplicației, prin raportare la categoria de magazin căruia i se subsumează magazinul desemnat de utilizator ca magazin preferat în cadrul Aplicației. În măsura în care Clientul dorește să vizualizeze și alte oferte, disponibile în cadrul altor categorii de magazine decât cele cărora i se subsumează magazinul ales ca magazin PROFI preferați, vă încurajăm să modificați opțiunea magazinului preferat în Aplicație, prin selectarea unui alt magazin preferat, conform dorinței și intereselor dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul produselor supuse unor oferte de preț prin utilizarea aplicației, utilizatorului i se va prezenta prețul de bază aplicabil în magazinul selectat în Aplicație ca magazin preferat. Este posibil ca în alte magazine din cadrul aceleiași categorii de magazine în care oferta este disponibilă, prețul la raft să fie diferit. PROFI depune toate eforturile și diligențele pentru a asigura o sincronizare cât de actuală posibil între prețurile afișate în Aplicație ca fiind aplicabile la raft în magazinul preferat al utilizatorului și prețurile efectiv aplicabile la raft în acest magazin. Cu toate acestea, este posibil ca, în situații de excepție, această sincronizare tehnică să nu opereze în timp util.

Ofertele tale Aplicatie precum si Ofertele personalizate nu se cumuleaza si cu alte programe comerciale.

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor, dumneavoastră sunteți de acord că: (i) Clientul va acționa în nume propriu în utilizarea Serviciului (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Serviciului, astfel cum se solicită în cadrul interfeței corespunzătoare a Serviciului; (iii) Clientul nu va utiliza Serviciul și/sau oricare dintre informațiile disponibile în cadrul Serviciului pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revine, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către PROFI prin intermediul Serviciului sau obținute de către Client, în orice fel, ca urmare a utilizării Serviciului, fără a obține consimțământul expres, prealabil și scris al PROFI. Această restricție include orice încorporare a oricărei informații disponibile în cadrul Serviciului în cadrul oricărui alt material, program, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Serviciul în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele PROFI sau ale unor terțe persoane; și că (v) Clientul nu va utiliza Serviciul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

1.4. Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Clientul confirmă că a luat cunoștință de și a ales să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru utilizarea Serviciului, bifând căsuța „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Serviciului“. Pentru folosirea in bune condiții a Serviciului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile prevăzute în acesta, precum și orice alte politici relevante ale Serviciului, așa cum acestea vor fi notificate sau puse la dispoziția Clientului la un anumit moment în momentul înregistrării contului sau pe parcursul utilizării Serviciului.

1.5. Modificarea Termenelor și Condițiilor

PROFI își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante, Clientul urmând a fi înștiințat despre operarea acestor modificări în momentul accesării Serviciului prima dată ulterior operării unor astfel de modificări prin afișarea unui mesaj la momentul accesării Serviciului. Continuarea folosirii Serviciului în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la consultarea ofertelor disponibile sau scanarea unui cod QR din oricare magazin PROFI, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor, reprezintă acceptul furnizat de către Client cu privire la modificările Termenelor și Condițiilor. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Serviciului după momentul modificării acestora.

Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor aferente utilizării Serviciului a fost efectuată în data de 01.11.2022.

1.6. Accesibilitatea Serviciului

Serviciul poate fi descărcat de pe oricare dintre platformele App Store sau Google Play. Serviciul poate fi descărcat și utilizat numai pe un dispozitiv mobil care dispune de sistem de operare Android sau iOS în versiune actualizată și care este considerată ca fiind versiune activă, pentru claritate nu a fost desemnat de către producătorul sau gestionarul respectivului sistem de operare ca fiind EOL (”End of Life” – retras de pe piață, nerecomand a mai fi utilizat), Serviciul fiind compatibil cu oricare dintre sistemele de operare Android sau iOS. PROFI nu va fi ținut răspunzător pentru dificultățile pe care un Client le poate întâmpina în legătură cu solicitarea și operațiunea de descărcare a Serviciului și care sunt imputabile operatorilor platformelor App Store sau Google Play sau a condițiilor specifice aferente dispozitivului mobil al Clientului.

Ulterior descărcării și instalării Serviciului de către Client, Serviciul va fi accesibil Clientului, în limitele redate mai sus, de tip ”best effort” (pentru claritate, în condițiile rezonabile de efort). Cu toate că PROFI depune diligențe sporite pentru a asigura o accesibilitate deplină a Serviciului, există posibilitatea ca utilizarea aplicației în magazin să nu fie posibilă în toate situațiile datorită unor evenimente de natură tehnică, cum ar fi imposibilitatea de interconectare cu sistemul de citire a codului QR la casa de marcat. În situația apariției unor astfel de evenimente, în măsura în care dorește și acest lucru este posibil, Clientul va comunica casierului IDul de Membru deținut în cadrul aplicației sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, PROFI nu își asumă niciun fel de răspundere pentru acele situații în care Clientul nu poate beneficia de Serviciu din pricina unor cauze pe care PROFI nu le poate controla, precum lipsa temporară de conexiune la internet a caselor de marcat.

PROFI își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Serviciu (integral sau parțial), din rațiuni de natură tehnică, în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor afectați de această întrerupere, prin mesaj afișat în cadrul interfeței de start a Serviciului la momentul accesării sau pe website-ul www.profi.ro. PROFI nu poate fi răspunzător față de Client sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la Serviciu.

PROFI nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Serviciului.

II. UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI

Aplicația oferă utilizatorilor o serie de funcțiuni și opțiuni, conform celor de mai jos. Aceste opțiuni și funcții sunt specifice aplicației și, drept urmare, sunt dedicate utilizatorilor acesteia. Funcțiile și opțiunile oferite exclusiv prin intermediul Aplicației, inclusiv dar fără a se limita la ofertele disponibile sau programul de bonusare oferit în cadrul aplicației, nu sunt disponibile clienților PROFI care nu descarcă și nu se înregistrează în cadrul aplicației, chiar dacă dețin un card de fidelitate fizic.

2.1. Crearea unui Cont de către Client în cadrul Serviciului

Pentru a avea acces la aplicație și a putea utiliza oricare dintre funcțiile și opțiunile oferite prin intermediul Serviciului, Clientul își va crea un cont propriu de client în cadrul Serviciului (”Contul”).

În cadrul procesului de înregistrare, conform prevederilor acestei Secțiuni 2.1., se va aloca în mod automat un număr de client identificabil prin referința ”ID de Membru” și care va putea vizualizat ulterior în orice moment în secțiunea ”Profilul tău”.

2.1.1. Crearea unui Cont de către un Client care deține card de fidelitate fizic PROFI

Clienții care dețin card de loialitate PROFI se vor înregistra în aplicație prin utilizarea opțiunii ”Înscrie-te folosind cardul de loialitate”. Odată accesată opțiunea, Clientului i se va solicita să scaneze cardul de loialitate deținut. Clientul trebuie să completeze câmpurile aferente datelor personale conform parcursului predeterminat de înregistrare după cum urmează:

 • Număr de telefon mobil disponibil în cadrul unei rețele de telefonie al unui operator de servicii de telecomunicații autorizat de ANCOM – obligatoriu
 • Adresă de e-mail – opțional

Totodată, se va solicita să fie stabilită și să fie confirmată o parolă pentru contul de Client. De îndată ce a fost introdusă parola dorită pentru Cont, Serviciul va trimite un mesaj text (de tip SMS) de verificare ce conține un cod numeric prin intermediul căruia se verifică și se asociază numărul de telefon indicat de Client în procesul de înregistrare. Codul numeric primit prin mesaj text va fi introdus de Client în câmpul predeterminat din aplicație în scopul finalizării procedurii de verificare a numărului de telefon. Clientul reține faptul că este pe deplin răspunzător pentru menținerea confidențialității datelor Contului, în mod special a parolei.

Un singur card fizic preexistent creării Contului poate sa fie înregistrat in dreptul unui singur Cont, la momentul creării Contului – dacă clientul dispune de 2-3 carduri preexistente va contacta Serviciul Clienti la numărul 0800800804. Un card fizic dobândit de Client ulterior creării unui Cont în cadrul Serviciului nu va putea fi atașat Contului în aplicație.

După ce etapa de verificare a numărului de telefon este parcursă, se vor solicita transmiterea următoarelor date personale:

 • Nume și prenume – obligatoriu
 • Data nașterii – obligatoriu
 • Gen – opțional

În cazul datelor ce sunt solicitate cu caracter optional, Clientul va alege să le furnizeze sau nu prin selectarea opțiunii corespunzătoare alegerii sale asociată cu câmpul predeterminat aferent informației solicitate.

După completarea câmpurilor predeterminate cu datele de mai sus și acordarea acceptului neechivoc față de aceste Termene și Condiții precum și față de orice alte Politici PROFI relevante cu privire la care se solicită acceptul expres al Clientului în aplicație, prin plasarea bifei în câmpul predeterminat, Clientul va trece la pasul următor, selectarea magazinului asociat.

Astfel, pentru a finaliza procesul de creare Cont în cadrul aplicației, Clientul trebuie să desemneze un magazin PROFI asociat în cadrul teritoriului României. Pentru a seta magazinul asociat, se poate utiliza funcția de geo-localizare a dispozitivului clientul mobil, în considerarea setărilor dispozitivului dumneavoastră și a permisiunilor acordate. În lipsa indicării magazinului asociat, Contul Client nu va fi creat iar Clientul nu va putea utiliza aplicația pentru a cunoaște și beneficia de oferte și alte avantaje oferite în cadrul acesteia.

În cazul în care Clientul optează pentru opțiunea înregistrării în aplicație prin scanarea cardului fizic deținut, în măsura în care numărul de telefon și data de naștere indicate în cadrul etapei de creare Cont coincid cu numărul de telefon și data de naștere indicate anterior la momentul solicitării și emiterii cardului de loialitate PROFI și există cel puțin o tranzacție efectuată în magazinele PROFI în ultimii 2 ani prin utilizarea cardului de fidelitate, Contul de Client se va configura astfel încât să reflecte toate beneficiile de care Clientul cumulate în baza cardului de loialitate fizic deținut, in speta banutii convertiti in bonus exprimat in RON la cursul de 0.035 bani. Acest transfer se poate realiza pana la 31.12.2022.

În cazul în care asocierea Contului în aplicație cu cardul de fidelitate fizic scanat de Client nu operează cu succes, se va afișa un mesaj de tip pop-up în cadrul aplicației prin care se va indica o eroare în atașarea cardului de fidelitate existent și va oferi Clientului opțiunea de a continua cu procedura de creare Cont fără card de fidelitate atașat, caz în care Contul de Client în aplicație nu va cuprinde beneficiile aferente cardului de fidelitate deținut. În cazul în care Clientul nu dorește să continue procedura de creare Cont ulterior afișării mesajului de eroare atașare card, acesta va contacta Serviciul Clienti la numărul 0800800804.

Dupa parcurgerea tuturor pașilor de mai sus, Contul de Client se consideră creat.

2.1.2. Crearea unui Cont de către un Client care nu deține card de fidelitate PROFI

Clienții care nu dețin un card de loialitate se vor loga în aplicație prin utilizarea opțiunii ”Înregistrează-te ca un nou utilizator”. Odată accesată această opțiune, Clientul trebuie să completeze câmpurile aferente datelor personale după cum urmează:

 • Număr de telefon mobil disponibil în cadrul unei rețele de telefonie al unui operator de servicii de telecomunicații autorizat de ANCOM – obligatoriu
 • Adresă de e-mail – opțional

Totodată, se va solicita să fie stabilită și să fie confirmată o parolă pentru contul de Client. De indată ce a fost introdusă parola dorită pentru Cont, Serviciul va trimite un mesaj text (de tip SMS) de verificare ce conține un cod numeric prin intermediul căruia se verifică și se asociază numărul de telefon Contului de Client în procesul de Înregistrare. Codul numeric primit prin mesaj text va fi introdus de Client în câmpul predeterminat din aplicație în scopul finalizării procedurii de verificare a numărului de telefon. Clientul reține faptul că este pe deplin răspunzător pentru menținerea confidențialității datelor Contului, în mod special a parolei.

După ce etapa de verificare a numărului de telefon este parcursă, se vor solicita transmiterea următoarelor date personale:

 • Nume și prenume – obligatoriu
 • Data nașterii – obligatoriu
 • Gen – opțional

În cazul datelor ce sunt solicitate cu caracter opțional, Clientul va alege să le furnizeze sau nu prin selectarea opțiunii corespunzătoare alegerii sale asociată cu câmpul predeterminat aferent informației solicitate.

După completarea câmpurilor predeterminate cu datele de mai sus și acordarea acceptului neechivoc față de aceste Termene și Condiții precum și față de oricare alte politici PROFI relevante cu privire la care se solicită acceptul expres al Clientului în aplicație, prin plasarea bifei în câmpul predeterminat în acest sens, Clientul va trece la pasul următorul, selectarea magazinului asociat.

Astfel, pentru a finaliza procesul de creare Cont în cadrul aplicației, Clientul trebuie să desemneze un magazin PROFI asociat în cadrul teritoriului României. Pentru a seta magazinul asociat, se poate utiliza funcția de geo-localizare a dispozitivului clientul mobil, în considerarea setărilor dispozitivului dumneavoastră și a permisiunilor acordate. În lipsa indicării magazinului asociat, Contul de Client nu va fi creat iar Clientul nu va putea utiliza aplicația pentru a cunoaște beneficiile programului de loialitate.

2.2. Accesarea Contului de Client

Clientul va putea accesa Serviciul și, implicit, Contul de Client, prin logarea în Serviciu. Ulterior creării Contului, autentificarea va putea presupune introducerea numărului de telefon și/sau a adresei de e-mail și a parolei.

2.3. Gestionarea Contului de Client

În calitate de Client, Clientul poate gestiona Contul inclusiv prin modificarea datelor personale în considerarea cărora a fost creat Contul astfel încât să fie asigurată menținerea datelor corecte în orice moment. Atunci când Clientul dorește să modificați datele personale atașate Contului, va avea în vedere următoarele:

 • pentru accesarea secțiunii aferente afișării și/sau gestionării datelor cu caracter personal, Clientului îi poate fi solicitat în cadrul Serviciului să se autentifice prin utilizarea parolei, respectiv a codului PIN ales, apoi:
 • Numărul de telefon va putea fi modificat prin utilizarea adresei de e-mail.
 • Adresa de e-mail va putea fi modificată prin utilizarea numărului de telefon.
 • Opțiunile de plată vor putea fi modificate prin utilizarea adresei de e-mail și a numărului de telefon.
 • Parola / Codul PIN va putea fi modificat(ă) prin utilizarea numărului de telefon.
 • Numărul de identificare al cardului va putea fi modificat doar prin contactarea Serviciului Clienți la adresa de e-mail contact@profi.ro sau la numărul de telefon de tip TelVerde 0800 800 804.

În cazul în care Clientul, nu va realiza achiziții în magazinele PROFI prin utilizarea Serviciului timp de 2 ani, Contul de Client va fi dezactivat, cu consecința pierderii de către Client a oricăror beneficii acumulate până la data dezactivării în cadrul aplicației, iar datele Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”privacy policy”), pentru claritate pentru o durată maximală în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de PROFI sau de către PROFI, iar ulterior vor fi anonimizate. Dezactivarea Contului va opera în mod automat la împlinirea termenului de 2 ani de la momentul creării Contului în cazul în care nu există nicio tranzacție înregistrată prin utilizarea Serviciului sau de la momentul ultimei tranzacții efectuate în magazinele PROFI, după caz. Eventuala dezactivare a Contului de Client în cadrul Serviciului conduce la lipsirea de caracter valabil a cardului de fidelitate PROFI deținut.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează în cadrul Serviciului prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice PROFI imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune față de o posibilă breșă de securitate. PROFI sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate PROFI sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare, prin câmpurile predeterminate ilustrate, și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a funcțiilor Serviciului, fără nicio despăgubire față de Client.

Fiecare Client are dreptul la crearea și menținerea unui singur Cont în cadrul Aplicației. Crearea, de către același Client, a mai multor Conturi de Client în cadrul Serviciului constituie o încălcare a acestor Termene & Condiții. În orice situație de identificare a operării, de către un singur utilizator, de Conturi de Client multiple – 2 sau mai multe Conturi de Client, PROFI își rezervă dreptul de a dezactiva conturile multiple gestionate de același utilizator, cu informarea Clientului în cadrul Serviciului, menținând Contul de Client în care figurează cea mai recentă activitate prin raportare la momentul la care PROFI identifică situații de utilizare Conturi multiple.

În cazul în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante pentru utilizarea Serviciului, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva Contul Clientului, după caz, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după informarea Clientului printr-un e-mail/SMS, după caz.

În caz în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul comiterii de către Client a unei fraude sau încălcări a oricăror legi aplicabile, suspendarea sau dezactivarea Contului, după caz, se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, PROFI procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail/SMS, după caz.

PROFI menține orice drepturi prevăzute de lege în angajarea răspunderii unui Client sau a unui terț ce săvârșește acte ilicte subsumate unor fraude sau încălcari ale Termenelor și Condițiilor sau ale legii, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a solicita repararea prejudiciilor.

Clientul care dorește dezactivarea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune în cadrul Serviciului sau printr-o cerere scrisă comunicată PROFI la adresa de e-mail contact@profi.ro de pe adresa de e-mail cu care este înscris în cadrul Serviciului.

III. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI OFERITE ÎN CADRUL SERVICIULUI. CARACTERISTICI ȘI UTILIZARE

În cadrul Serviciului, Clienții vor putea beneficia de variate funcții și opțiuni, în considerarea dispozițiilor prezentelor Termene și Condiții. Clientul cunoaște și acceptă faptul că orice beneficiu pe care îl primește în cadrul aplicației poate fi utilizat de acesta conform acestor Termene & Condiții. Beneficiile primite nu sunt înlocuibile și nu se poate solicita preschimbarea acestora în orice manieră, inclusiv în bani.

3.1 Funcția ”App feed” – Feed-ul de aplicație. Un nou canal de informare

Funcția App feed se prezintă ca un nou canal de transmitere a informațiilor către Clientul prin intermediul căruia PROFI își propune să comunice Clientului informații și date cu privire la aspecte ce prezintă potențial interes pentru din urmă, inclusiv dar fără a se limita la campanii curente în desfășurare în cadrul magazinelor PROFI și/sau în cadrul Serviciului și alte asemenea informații, conținut text și video cu privire la produse și servicii oferite de parteneri comerciali ai PROFI și altele asemenea.

3.2 Funcția de bonusare

Funcția de bonusare presupune acordarea unor beneficii financiare Clientului, în condițiile acestor Termene și Condiții.

Scanarea codului QR de la casa de marcat se va face prin utilizarea opțiunii dedicate din cadrul Serviciului.

Pentru a activa funcția de bonusare și a cumula bonus în considerarea achizițiilor realizate de Client, conform mecanismului descris mai jos, la realizarea oricărei achiziții din orice magazin PROFI din România, Clientul va scana codul QR dispus la casa de marcat din magazin, în limita maxima a 5 scanări/zi, indiferent de numărul achiziţiilor din ziua respectivă. Scanarea codului QR peste limita maximă de scanări permise conform acestui alineat, determină suspendarea automată a Contului Clientului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura suspendării Contului Clientului va înceta automat la împlinirea termenului de 30 zile. In cazul in care din diverse motive, contul nu se reactivează automat, Clientul se poate adresa cu o sesizare pe adresa de email profiapp@profi.ro.

Bonusul pentru achiziții realizate în magazinul PROFI cu utilizarea funcției de bonusare oferită în cadrul Serviciului se acordă numai pentru achiziţiile proprii ale Clientului, după cum urmează:

 • Pentru valoarea cumulată sub 100 lei: Nu se acorda bonus.
 • Pentru valorile cumulate aflate in intervalul 100 lei – 199,99 lei: 0,5% din valoarea cumulată*.
 • Pentru valorile cumulate începând de la 200 lei: se acorda 0,5% din valoarea cumulată* între 100 și 199,99 plus 1% din valoarea cumulată* egală sau ce depășește 200 lei, în toate cazurile nu mai mult de 50 lei per luna.
 • Calculul pentru atingerea pragurilor va reincepe in fiecare luna calendaristica la data de 1 ale lunii.
Valoare cumulată cumpărături în cadrul unei luni calendaristice Valoare supusă bonusării Procent bonusare aplicabil
< 100 lei
Intre 100 lei și 199.99 lei Suma ce depășește 100 lei (spre ex, din 120 lei valoare cumulată, se va supune bonusării suma de 20 lei) 0,5%
≥200 lei Suma ce depăsește 200 lei 1% dar nu mai mult de 50 lei

*Valoarea cumulată reprezintă valoarea totală a cumpărăturilor, luând în considerare toate tranzactiile pentru care s-a scanat codul QR din cadrul Serviciului in limita unui interval de o lună calendaristică. În stabilirea sumei cumpărăturilor ce dă dreptul Clientului la acordarea unui anumit prag de bonusare nu se vor lua în considerare produsele din tutun si produsele calificate ca formule de început (produse alimentare destinate unei alimentații speciale a sugarilor în primele luni de viață).

Valoarea maximă lunară cumulată a bonusului ce este/poate fi acumulat în decursul unei luni calendaristice în considerarea achizițiilor realizate, este de 50 lei, indiferent de valoarea achiziţiilor realizate în luna calendaristică respective.

Nu este permisă scanarea codului QR de către Client pentru achiziţiile efectuate de alte persoane. Orice beneficii obţinute de Client ca urmare a nerespectării acestor prevederi, dă dreptul PROFI să anuleze aceste beneficii, dispoziţiile cap.VI aplicându-se corespunzător. De asemenea, în această situație, PROFI își rezervă dreptul de a lua și alte măsuri cu privire la gestiunea contului de aplicație al Clientului.

Beneficiile acordate sub formă de bonus nu au perioadă de valabilitate. Aceste beneficii se calculează și se cumulează conform prevederilor redate în această Secțiune 2.3.II și pot fi utilizate de către Client pe durata menținerii active a Serviciului.

Bonusurile cumulate conform celor de mai sus pot fi utilizate de către Client pentru plata integrală sau parțială, după caz, în funcție de sumele cumulate cu titlu de bonusuri, a produselor achiziționate din magazinele PROFI. Plata cu bonus se poate realiza atât prin utilizarea Serviciului cât și prin utilizarea cardului de loialitate PROFI atașat Contului și deținut în format fizic în posesie la momentul efectuării plății la casa de marcat.

PROFI depune toate diligențele pentru a opera modificările necesare în cadrul Serviciului în vederea indicării bonusului acordat Clientului în termen de maxim 5 minute ulterior finalizării tranzacției efectuate de Client în magazin. Cu toate acestea, din variate motive de natură tehnică, este posibil ca în unele situații actualizarea informațiilor din Contul de Client să se realizeze într-un interval de timp mai lung.

PROFI mai poate acorda bonusuri, conform propriei decizii și strategii comerciale aplicabile, și în considerarea unor fapte sau evenimente specifice. Bonusul oferit în acest fel va fi introdus în Contul de Client și evidențiat în mod specific. Totodată, PROFI poate decide să acorde un anumit bonus în considerarea achiziției unor produse specifice sau a unui număr determinat de produse determinate. Clientul va fi informat în cadrul Serviciului (pentru claritate, App feed) și/sau în cadrul Contului de Client și/sau în cadrul website-ului www.profi.ro cu privire la posibilitatea de a primi un astfel de bonus în cadrul Serviciului.

3.3 Funcția de acordare timbre comerciale

Funcția de acordare timbre comerciale constă în recompensarea Clientului ce utilizează Serviciul în considerarea atingerii unei sume de achiziție predefinite per una sau mai multe tranzacții în magazinele PROFI, sau în considerarea achiziției unui tip sau a unei categorii determinate de produs cumpărat în mod repetat, conform termenelor și condițiilor specifice de acordare a fiecărui timbru comercial, astfel cum acestea vor fi puse la dispoziția utilizatorilor Serviciului.

Timbrele comerciale vor putea fi aplicate la casa de marcat în magazinele PROFI doar după activarea lor în Aplicație și scanarea codului QR, în momentul fiecarei tranzacții. Clientul va fi informat cu privire la posibilitatea de a beneficia de un astfel de timbru virtual în cadrul Serviciului in sectiunea sprecial destinata si accesibila din meniul principal numita „timbre”.

3.4 Funcția Oferte Aplicatie

Funcția Oferte Aplicatie afișează oferte comerciale accesibile exclusiv utilizatorilor Aplicației. Ofertele se pot aplica la casa de marcat doar după activarea lor în aplicație și scanarea codului QR in momentul tranzactiei și sunt supuse unor termene și condiții.

În cadrul interfeței Oferte din Aplicație, utilizatorii Aplicației vor putea identifica atât:

 • oferte disponibile în mod exclusiv prin intermediul Aplicației, astfel cum acestea sunt dispuse în cadrul Secțiunii denumite OFERTE APLICAȚIE; ofertele se aplică la casa de marcat, după scanarea codului QR afișat la casa de marcat; cât și
  În cadrul Funcției Oferte Aplicație, vor fi afișate produsele supuse ofertelor comerciale disponibile utilizatorilor Aplicației, cu precizarea termenelor și condițiilor aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la perioada de valabilitate a fiecărei oferte și a prețului aplicabil prin activarea ofertei în magazinul ales ca preferat.
 • oferte disponibile atât prin intermediul Aplicației cât și prin utilizarea cardului de fidelitate fizic, astfel cum acestea sunt dispuse în cadrul Secțiunii denumite OFERTELE TALE CARD; ofertele se aplică la casa de marcat, fie prin scanarea codului QR afișat la casa de marcat fie prin scanarea cardului de fidelitate.

3.5 Funcția Ofertele tale Card

Funcția de Oferte Card sunt oferte comerciale de care pot beneficia atât utilizatorii Aplicației, cât și posesorii de card fizic care nu au Cont de Client în Aplicație. Ofertele sunt unice per utilizator și sunt supuse unor termene si conditii. Pentru evitarea oricărui dubiu, posesorii de card fizic care nu utilizează Serviciul vor putea beneficia exclusiv de ofertele conferite prin intermediul cardului de fidelitate; în schimb, indiferent de deținerea unui card de fidelitate fizic, utilizatorii aplicației vor putea beneficia atât de avantajele conferite prin Funcția Ofertele tale Aplicație, cât și prin Funcție Ofertele tale Card, în conformitate cu aceste Termene și Condiții.

3.6 Funcția de emitere bonuri digitale

Funcția de emitere bonuri digitale permite generarea, în cadrul Serviciului, a bonurilor aferente achizițiilor efectuate în cadrul magazinelor PROFI dotate cu sisteme PoS ce permite această sincronizare cu Serviciul în format digital.

Prevalarea de funcție de emitere bonuri digitale nu exclude furnizarea bonului tipărit către Client în magazinul PROFI.

3.7 Funcția ”Oferte personalizate”

Funcția Oferte Personalizate presupune posibilitatea PROFI de a oferi Clientului, sub condiția acordării consimțământului expres în acest sens de către Client, a unor oferte personalizate față de o selecție determinată de produse care prezintă potențial interes pentru Client.

Interesul potențial se identifică de PROFI în considerarea istoricului de achiziții efectuate de Client, în relație cu magazinul ales de Client ca magazin preferat în cadrul Serviciului, precum și în considerarea datelor furnizate de Client la crearea contului în aplicație.

Utilizarea acestei funcții de către Client se va face în baza și ulterior exprimării consimțământului Clientului la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal în scopul identificării informațiilor relevante cu privire la eventualul interes al Clientului pentru anumite produse. În cadrul contului deținut, Clientul va avea posibilitatea să își retragă consimțământul atunci când nu mai dorește să beneficieze de oferte personalizate create și oferite de PROFI în considerarea istoricului de cumpărături al Clientului. Retragerea consimțământului Clientului conform celor de mai sus nu aduce atingere posibilității Clientului de a vizualiza și beneficia de celelalte funcții oferite în cadrul Serviciului, conform acestor Termene și Condiții.

Funcția Oferte Personalizate nu implică nicio obligație din partea PROFI de a oferi Clientului un număr minim de oferte personalizate într-un anumit interval de timp.

3.8 Funcția ”Jocuri și Recompense”

Clientul are posibilitatea, conform propriei opțiuni și decizii, de a accesa, în cadrul Serviciului, jocuri al căror mecanism implică posibilitatea de recompensare a participanților în premii constând în produse sau servicii oferite în magazinele PROFI sau de către terți, prin intermediul colaborării cu PROFI sau puse la dispoziție de către parteneri PROFI.

Mecanismul fiecărui joc va fi descris în cadrul Serviciului, în Secțiunea dedicată.

3.9 Funcția „Vouchere”

Funcția „Vouchere” constă în recompense virtuale acordate Clienților care utilizează Serviciul pentru achiziții efectuate în magazinele PROFI, conform termenelor și condițiilor specifice aplicabile. Voucherele vor fi putea fi obținute de Clienți fie în considerarea achizițiilor a căror valoare depășesc o anumită sumă, fie pentru cumpărarea unui anumit produs ori a unui produs făcând parte dintr-o anumită gamă sau brand. Termenele și condițiile aplicable vor fi în orice situație aduse la cunoștința utilizatorilor în cadrul Aplicației. Sumele de voucher vor fi alocate în bula de bonus configurată în aplicație în acest sens, în cadrul interfeței principale de deschidere.

Voucherele se pot aplica la casa de marcat doar după activarea lor în aplicație și scanarea codului QR în momentul tranzactiei și sunt supuse unor termene și condiții.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROFI și partenerii săi comerciali colectează, prin intermediul Serviciului datele cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Serviciului la adresa https://www.profi.ro/politica-profi-cu-privire-la-protectia-datelor-personale/ Serviciul utilizează cookies.

Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies la adresa https://www.profi.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/.

V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Serviciului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cadrul Serviciului) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații din cadrul acestui Serviciu sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale PROFI și/sau partenerilor săi comerciali, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele din cadrul Serviciului nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate în cadrul Serviciului sunt Mărci aparținând PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic din cadrul acestui Serviciu nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate în cadrul Serviciului.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

PROFI oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, din cadrul Serviciului, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut din cadrul Serviciului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Serviciul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Serviciului sau orice server sau rețea care stă la baza Serviciului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Serviciul.

VI. ALTE PREVEDERI

Serviciul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, PROFI și partenerii săi comerciali nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în cadrul Serviciului este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar. PROFI nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile din cadrul Serviciului.

Prin continuarea utilizării Serviciului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține PROFI răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

VII. DESPĂGUBIRI

Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, PROFI și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Client, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Serviciului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din aceste Termene și Condiții.

PROFI va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor PROFI.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

PROFI nu poate fi trasă la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

IX. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții disponibil la adresa de e-mail contact@profi.ro și/sau la numărul de telefon disponibil și menționat în cadrul Serviciului pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Prin utilizarea Serviciului vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termene & Condiții: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.