Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

TERMENE ȘI CONDIȚII

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Serviciul

Aplicația mobilă PROFI (referită în cele ce urmează ca ”Aplicația” sau ”Serviciul”) este operată de Profi Rom Food S.R.L., societate comercială română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Aleea Amiciției, nr.1, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11607939 și Identificator Unic la nivel european (EUID) ROONRC.J35/239/1999 (denumită în cele ce urmează ”PROFI”). PROFI funcționează conform prevederilor legislației în vigoare în România.

1.2. Utilizatorul Serviciului. Condiții în persoana Clientului

Serviciul este oferit cu titlu gratuit oricărui client al magazinelor Profi (”Clientul”) care descarcă și utilizează aplicația Profi conform termenelor și condițiilor reglementate prin acest document. Utilizarea efectivă a aplicației poate implica costuri, cum ar fi cele derivând din utilizarea serviciilor terților privind asigurarea conexiunii la Internet.

Serviciul poate fi folosit numai pentru uz privat de orice Client Profi care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este o persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care acționează în calitate de consumator, conform prevederilor legale aplicabile; această categorie include și salariații PROFI.

1.3. Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Modalitatea de utilizare a Serviciului precum și condițiile contractuale aplicabile între PROFI și Clienții săi sunt guvernate de prevederilor acestor Termene și Condiții.

Serviciul poate fi utilizat în legătură cu toate magazinele gestionate de PROFI în cadrul cărora este semnalată posibilitatea utilizării Serviciului, prin simboluri (spre ex., ilustrarea unui cod QR), indicații sau mențiuni specifice plasate la casele de marcat din magazine.

Ofertele promovate în cadrul Serviciului vor fi comunicate către Client în considerarea produselor oferite și prețurilor aplicabile în cadrul magazinului asociat ales – ca magazin preferat, în cadrul aplicației, conform celor de mai jos, și astfel e posibil ca una sau mai multe oferte din cadrul Serviciului să nu poate fi accesate/activate de către Client în alte magazine PROFI decât magazinul PROFI asociat.

PROFI va asigura vizibilitatea ofertelor disponibile în cadrul magazinelor sale, prin utilizarea Aplicației, prin raportare la categoria de magazin căruia i se subsumează magazinul desemnat de utilizator ca magazin preferat în cadrul Aplicației. În măsura în care Clientul dorește să vizualizeze și alte oferte, disponibile în cadrul altor categorii de magazine decât cele cărora i se subsumează magazinul ales ca magazin PROFI preferați, vă încurajăm să modificați opțiunea magazinului preferat în Aplicație, prin selectarea unui alt magazin preferat, conform dorinței și intereselor dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul produselor supuse unor oferte de preț prin utilizarea aplicației, utilizatorului i se va prezenta prețul de bază aplicabil în magazinul selectat în Aplicație ca magazin preferat. Este posibil ca în alte magazine din cadrul aceleiași categorii de magazine în care oferta este disponibilă, prețul la raft să fie diferit. PROFI depune toate eforturile și diligențele pentru a asigura o sincronizare cât de actuală posibil între prețurile afișate în Aplicație ca fiind aplicabile la raft în magazinul preferat al utilizatorului și prețurile efectiv aplicabile la raft în acest magazin. Cu toate acestea, este posibil ca, în situații de excepție, această sincronizare tehnică să nu opereze în timp util.

Ofertele tale Aplicatie precum si Ofertele personalizate nu se cumuleaza si cu alte programe comerciale.

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor, dumneavoastră sunteți de acord că: (i) Clientul va acționa în nume propriu în utilizarea Serviciului (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Serviciului, astfel cum se solicită în cadrul interfeței corespunzătoare a Serviciului; (iii) Clientul nu va utiliza Serviciul și/sau oricare dintre informațiile disponibile în cadrul Serviciului pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revine, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către PROFI prin intermediul Serviciului sau obținute de către Client, în orice fel, ca urmare a utilizării Serviciului, fără a obține consimțământul expres, prealabil și scris al PROFI. Această restricție include orice încorporare a oricărei informații disponibile în cadrul Serviciului în cadrul oricărui alt material, program, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Serviciul în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele PROFI sau ale unor terțe persoane; și că (v) Clientul nu va utiliza Serviciul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

1.4. Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Clientul confirmă că a luat cunoștință de și a ales să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru utilizarea Serviciului, bifând căsuța „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Serviciului“. Pentru folosirea in bune condiții a Serviciului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile prevăzute în acesta, precum și orice alte politici relevante ale Serviciului, așa cum acestea vor fi notificate sau puse la dispoziția Clientului la un anumit moment în momentul înregistrării contului sau pe parcursul utilizării Serviciului.

1.5. Modificarea Termenelor și Condițiilor

PROFI își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante, Clientul urmând a fi înștiințat despre operarea acestor modificări în momentul accesării Serviciului prima dată ulterior operării unor astfel de modificări prin afișarea unui mesaj la momentul accesării Serviciului. Continuarea folosirii Serviciului în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la consultarea ofertelor disponibile sau scanarea unui cod QR din oricare magazin PROFI, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor, reprezintă acceptul furnizat de către Client cu privire la modificările Termenelor și Condițiilor. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Serviciului după momentul modificării acestora.

Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor aferente utilizării Serviciului a fost efectuată în data de 01.05.2024.

1.6. Accesibilitatea Serviciului

Serviciul poate fi descărcat de pe oricare dintre platformele App Store, Google Play si Huawei. Serviciul poate fi descărcat și utilizat numai pe un dispozitiv mobil care dispune de sistem de operare Android, Huawei sau iOS în versiune actualizată și care este considerată ca fiind versiune activă, pentru claritate nu a fost desemnat de către producătorul sau gestionarul respectivului sistem de operare ca fiind EOL (”End of Life” – retras de pe piață, nerecomandat a mai fi utilizat), Serviciul fiind compatibil cu oricare dintre sistemele de operare Android, Huawei sau iOS. PROFI nu va fi ținut răspunzător pentru dificultățile pe care un Client le poate întâmpina în legătură cu solicitarea și operațiunea de descărcare a Serviciului și care sunt imputabile operatorilor platformelor App Store, Google Play si Huawei sau a condițiilor specifice aferente dispozitivului mobil al Clientului.

Ulterior descărcării și instalării Serviciului de către Client, Serviciul va fi accesibil Clientului, în limitele redate mai sus, de tip ”best effort” (pentru claritate, în condițiile rezonabile de efort). Cu toate că PROFI depune diligențe sporite pentru a asigura o accesibilitate deplină a Serviciului, există posibilitatea ca utilizarea aplicației în magazin să nu fie posibilă în toate situațiile datorită unor evenimente de natură tehnică, cum ar fi imposibilitatea de interconectare cu sistemul de citire a codului QR la casa de marcat. În situația apariției unor astfel de evenimente, în măsura în care dorește și acest lucru este posibil, Clientul va comunica casierului ID-ul de Membru deținut în cadrul aplicației sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, PROFI nu își asumă niciun fel de răspundere pentru acele situații în care Clientul nu poate beneficia de Serviciu din pricina unor cauze pe care PROFI nu le poate controla, precum lipsa temporară de conexiune la internet a caselor de marcat.

PROFI își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Serviciu (integral sau parțial), din rațiuni de natură tehnică, în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor afectați de această întrerupere, prin mesaj afișat în cadrul interfeței de start a Serviciului la momentul accesării sau pe website-ul www.profi.ro. PROFI nu poate fi răspunzător față de Client sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la Serviciu.

PROFI nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Serviciului.

 1. UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI

Aplicația oferă utilizatorilor o serie de funcțiuni și opțiuni, conform celor de mai jos. Aceste opțiuni și funcții sunt specifice aplicației și, drept urmare, sunt dedicate utilizatorilor acesteia. Funcțiile și opțiunile oferite exclusiv prin intermediul Aplicației, inclusiv dar fără a se limita la ofertele disponibile sau programul de bonusare oferit în cadrul aplicației, nu sunt disponibile clienților PROFI care nu descarcă și nu se înregistrează în cadrul aplicației, indiferent dacă dețin sau nu un card de fidelitate fizic.

2.1. Crearea unui Cont de către Client în cadrul Serviciului

Pentru a avea acces la aplicație și a putea utiliza oricare dintre funcțiile și opțiunile oferite prin intermediul Serviciului, Clientul își va crea un cont propriu de client în cadrul Serviciului (”Contul”).

În cadrul procesului de înregistrare, conform prevederilor acestei Secțiuni 2.1., se va aloca în mod automat un număr de client identificabil prin referința ”ID de Membru” și care va putea vizualizat ulterior în orice moment în secțiunea ”Profilul tău”.

2.1.2. Crearea Contului de Client nou

Clienții care nu sunt deja înregistrați se pot înregistra în aplicație prin utilizarea opțiunii ”Înregistrează-te ca un nou utilizator”. Odată accesată această opțiune, Clientul trebuie să completeze câmpurile aferente datelor personale după cum urmează:

 • Număr de telefon mobil disponibil în cadrul unei rețele de telefonie al unui operator de servicii de telecomunicații autorizat de ANCOM – obligatoriu
 • Adresă de e-mail – opțional

Totodată, se va solicita să fie stabilită și să fie confirmată o parolă pentru contul de Client. De indată ce a fost introdusă parola dorită pentru Cont, Serviciul va trimite un mesaj text (de tip SMS) de verificare ce conține un cod numeric prin intermediul căruia se verifică și se asociază numărul de telefon Contului de Client în procesul de Înregistrare. Codul numeric primit prin mesaj text va fi introdus de Client în câmpul predeterminat din aplicație în scopul finalizării procedurii de verificare a numărului de telefon. Clientul reține faptul că este pe deplin răspunzător pentru menținerea confidențialității datelor Contului, în mod special a parolei.

După ce etapa de verificare a numărului de telefon este parcursă, se vor solicita transmiterea următoarelor date personale:

 • Nume și prenume – obligatoriu
 • Data nașterii – obligatoriu
 • Gen – opțional

În cazul datelor ce sunt solicitate cu caracter opțional, Clientul va alege să le furnizeze sau nu prin selectarea opțiunii corespunzătoare alegerii sale asociată cu câmpul predeterminat aferent informației solicitate.

După completarea câmpurilor predeterminate cu datele de mai sus și acordarea acceptului neechivoc față de aceste Termene și Condiții precum și față de oricare alte politici PROFI relevante cu privire la care se solicită acceptul expres al Clientului în aplicație, prin plasarea bifei în câmpul predeterminat în acest sens, Clientul va trece la pasul următorul, selectarea magazinului asociat.

Astfel, pentru a finaliza procesul de creare Cont în cadrul aplicației, Clientul trebuie să desemneze un magazin PROFI asociat în cadrul teritoriului României. Pentru a seta magazinul asociat, se poate utiliza funcția de geo-localizare a dispozitivului clientul mobil, în considerarea setărilor dispozitivului dumneavoastră și a permisiunilor acordate. În lipsa indicării magazinului asociat, Contul de Client nu va fi creat iar Clientul nu va putea utiliza aplicația pentru a cunoaște beneficiile programului de loialitate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, începând cu data de 01.06.2023 înrolarea în Aplicație se realizează în mod identic, indiferent după cum Clientul este sau nu este posesorul unui card de fidelitate fizic Profi. Avantajele obținute prin utilizarea cardului fizic de fidelitate, in speță bănuții convertiți in bonus exprimat in RON la cursul de 0.035 bani, care nu au fost transferate în Contul de Client din Aplicație până la data de 31.12.2022, nu mai pot fi valorificate in nicio modalitate.

2.2. Accesarea Contului de Client

2.2.1 Clientul va putea accesa Serviciul și, implicit, Contul de Client, prin logarea în Serviciu. Ulterior creării Contului, autentificarea va putea presupune introducerea numărului de telefon și/sau a adresei de e-mail și a parolei.

2.2.2 Recuperarea parolei  Clientul va putea accesa Serviciul și, implicit, Contul de Client daca a uitat parola prin recuperarea acesteia. Recuperarea parolei dumneavoastră poate fi realizată prin intermediul emailului sau a mesajelor SMS.

2.3. Gestionarea Contului de Client

În calitate de Client, Clientul poate gestiona Contul inclusiv prin modificarea datelor personale în considerarea cărora a fost creat Contul astfel încât să fie asigurată menținerea datelor corecte în orice moment. Atunci când Clientul dorește să modificați datele personale atașate Contului, va avea în vedere următoarele:

 • pentru accesarea secțiunii aferente afișării și/sau gestionării datelor cu caracter personal, Clientului îi poate fi solicitat în cadrul Serviciului să se autentifice prin utilizarea parolei, respectiv a codului PIN ales, apoi:
 • Numărul de telefon va putea fi modificat prin utilizarea adresei de e-mail.
 • Adresa de e-mail va putea fi modificată prin utilizarea numărului de telefon.
 • Opțiunile de plată vor putea fi modificate prin utilizarea adresei de e-mail și a numărului de telefon.
 • Parola / Codul PIN va putea fi modificat(ă) prin utilizarea numărului de telefon.

În cazul în care Clientul, nu va realiza achiziții în magazinele PROFI prin utilizarea Serviciului timp de 3 ani, Contul de Client va fi dezactivat, cu consecința pierderii de către Client a oricăror beneficii acumulate până la data dezactivării în cadrul aplicației, iar datele Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”privacy policy”), pentru claritate pentru o durată maximală în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de PROFI sau de către PROFI, iar ulterior vor fi anonimizate. Dezactivarea Contului va opera în mod automat la împlinirea termenului de 3 ani de la momentul creării Contului în cazul în care nu există nicio tranzacție înregistrată prin utilizarea Serviciului sau de la momentul ultimei tranzacții efectuate în magazinele PROFI, după caz. Eventuala dezactivare a Contului de Client în cadrul Serviciului conduce inclusiv la lipsirea de caracter valabil a cardului de fidelitate PROFI deținut, acesta fiind dezactivat concomitent.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează în cadrul Serviciului prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice PROFI imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune față de o posibilă breșă de securitate. PROFI sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate PROFI sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare, prin câmpurile predeterminate ilustrate, și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda și, după caz, a bloca Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a funcțiilor Serviciului, fără nicio despăgubire față de Client și cu consecința pierderii de către Client a oricăror beneficii acumulate până la data suspendării, acestea putând fi recuperate de Client numai în cazul în care dovedește că informațiile furnizate sunt, în fapt, corecte și că nu a existat o încălcare a Termenelor & Condițiilor.

Fiecare Client are dreptul la crearea și menținerea unui singur Cont în cadrul Aplicației. Crearea, de către același Client, a mai multor Conturi de Client în cadrul Serviciului constituie o încălcare a acestor Termene & Condiții. În orice situație de identificare – inclusiv pe baza istoricului anterior al Clientului în cadrul Serviciului, a operării, de către un singur utilizator, de Conturi de Client multiple – 2 sau mai multe Conturi de Client, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda si după caz, a bloca acele conturi multiple gestionate de același utilizator, cu informarea Clientului în cadrul Serviciului, cu consecința pierderii beneficiilor acumulate prin utilizarea acestor conturi și menținând Contul de Client în care figurează cea mai recentă activitate prin raportare la momentul la care PROFI identifică situații de utilizare Conturi multiple. Având în vedere inclusiv istoricul de utilizare a Serviciului de către Client, atât prin utilizarea Contului de Client activ cât și, eventual, prin Conturile de Client multiple, create și utilizate cu încălcarea prezentelor Termene și Condiții și ulterior blocate de către PROFI, ne rezervăm dreptul ca, în eventualitatea reînregistrării în Aplicație prin crearea unui cont suplimentar, de către un Client care deține deja un cont activ, să blocăm acest cont nou creat, astfel încât fiecărui Client să îi revină un singur Cont valid în Aplicație.

În cazul în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante pentru utilizarea Serviciului, PROFI își rezervă dreptul de a suspenda și, după caz, a bloca Contul Clientului, după caz, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau fără efectuarea vreunei alte formalități, Clientul fiind informat în legătură cu aceste măsuri prin mesajul afișat la momentul scanării codului QR din aplicație, ulterior suspendării/blocării Contului său.

În cazul în care PROFI are suspiciuni rezonabile în sensul comiterii de către Client a unei fraude sau încălcări a oricăror legi aplicabile, suspendarea și, după caz, blocarea Contului se va face fără preaviz, fără alte formalități și fără despăgubiri, PROFI procedând exclusiv la informarea Clientului prin mesajul afișat la momentul scanării codului QR din aplicație, ulterior suspendării/blocării Contului său. De la momentul suspendării Contului de Client, bonusul acumulat în Aplicație nu mai poate fi utilizat decât în cazul în care suspiciunea a fost infirmată în considerarea dovezilor prezentate de Client (spre exemplu, bonuri fizice) iar suspendarea a încetat din acest motiv.

Dacă, în termen de 90 de zile de la momentul suspendării Contului de Client, suspiciunea nerespectării de către Client a Termenelor & Condițiilor sau a oricăror alte politici relevante pentru utilizarea Serviciului ori, după caz, suspiciunea comiterii de către Client a unei fraude sau încălcări a oricăror legi aplicabile nu este infirmată pe baza unor probe relevante (spre exemplu, bonuri fizice prezentate de Client), PROFI va putea bloca Contul Clientului respectiv. În caz contrar, suspendarea va înceta automat la expirarea acestui termen. In cazul in care din diverse motive, contul nu se reactivează automat, Clientul se poate adresa cu o sesizare pe adresa de email profiapp@profi.ro.

Blocarea Contului de Client creat sau utilizat de așa manieră încât să rezulte, după caz, în încălcarea acestor Termene și Condiții, încălcarea oricăror prevederi legale sau orice formă de fraudă are drept consecință pierderea de către Client, dacă este cazul, a oricăror beneficii acumulate în Aplicație în mod fraudulos până la data blocării (dacă, anterior, nu a avut loc o suspendare a Contului) ori, după caz, a suspendării Contului, precum și a posibilității de a mai accesa și utiliza Contul de Client pe o perioadă nedeterminată. PROFI menține orice drepturi prevăzute de lege în angajarea răspunderii unui Client sau a unui terț ce săvârșește acte ilicte subsumate unor fraude sau încălcari ale Termenelor și Condițiilor sau ale legii, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a solicita repararea prejudiciilor.

Clientul care dorește dezactivarea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune în cadrul Serviciului sau printr-o cerere scrisă comunicată PROFI la adresa de e-mail contact@profi.ro de pe adresa de e-mail cu care este înscris în cadrul Serviciului.

III. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI OFERITE ÎN CADRUL SERVICIULUI. CARACTERISTICI ȘI UTILIZARE

În cadrul Serviciului, Clienții vor putea beneficia de variate funcții și opțiuni, în considerarea dispozițiilor prezentelor Termene și Condiții. Clientul cunoaște și acceptă faptul că orice beneficiu pe care îl primește în cadrul aplicației poate fi utilizat de acesta conform acestor Termene & Condiții. Beneficiile primite nu sunt înlocuibile și nu se poate solicita preschimbarea acestora în orice manieră, inclusiv în bani.

3.1 Comunicarea in aplicatie

3.1.1 – Funcția ”App feed” – Feed-ul de aplicație. Un nou canal de informare

Funcția App feed se prezintă ca un canal de transmitere a unor informații către Client cu privire la aspecte ce prezintă potențial interes pentru acesta din urmă, inclusiv dar fără a se limita la campanii curente în desfășurare în cadrul magazinelor PROFI și/sau în cadrul Serviciului și alte asemenea informații, conținut text și video cu privire la produse și servicii oferite de parteneri comerciali ai PROFI și altele asemenea. PROFI nu se angajează ca, prin intermediul funcției App feed din Aplicație să realizeze o informare exhaustivă a Clientului. Toate detaliile referitoare la campaniile derulate la un anumit moment în magazinele Profi și/sau în cadrul Aplicației ori referitoare la ofertele disponibile prin utilizarea Aplicației pot fi consultate de către Client, după caz, prin accesarea interfeței dedicate și a regulamentului fiecărei campanii ori prin consultarea termenelor și condițiilor corespunzătoare fiecărei oferte afișate în cadrul funcției „Ofertele tale Aplicație”,” Vouchere”, „Jocuri” sau „Colectare buline”.

Prin accesarea din funcția App feed a secțiunii „Noutăți din magazinul tău preferat” fiecare Client poate afla informații despre zona de proximitate precum și despre campaniile desfășurate într-o anumită perioadă în magazinul preferat.

3.1.2 Mesaje Push/ SMS

In functie de preferintele personale stocate pe dispozitivele mobile putem sa trimitem sub formă de mesaje push sau SMS si alte informatii generale.

3.1.3 Funcția „ RECOMANDARI din magazinul tău preferat”

În cadrul interfeței Ofertele tale, tab-ul „Avantaje locale” se regasesc „Recomandari din magazinul tău preferat”, unde utilizatorii Aplicației vor putea identifica informații despre anumite produsele disponibile și respectiv anumite prețuri practicate în cadrul magazinului preferat, cum ar fi, de exemplu:

 • informații despre prețurile avantajoase practicate pentru anumite produse în magazinul preferat;
 • noutăți în ceea ce privește gama de produse disponibilie la un anumit moment in magazinul preferat;
 • stocuri în exces, sau, dimpotrivă, stocuri limitate pentru anumite produse în magazinul preferat;
 • oferte aplicabile în magazinul preferat.

Deși informațiile din cadrul interfeței Recomandari din magazinul tău preferat dintr-un anumit magazin se regăsesc numai în interfața utilizatorilor care au ales respectivul magazin ca magazin preferat, produsele, prețurile sau ofertele cu privire la care se face comunicarea sunt disponibile si valabile pentru oricare dintre clientii PROFI ai acelui magazin, fie că sunt utilizatori ai Aplicației care au ales acel magazin ca magazin preferat, fie că nu sunt utilizatori ai Aplicației.

3.2 Funcția de bonusare

Funcția de bonusare presupune acordarea unor beneficii financiare Clientului, în condițiile acestor Termene și Condiții.

Scanarea codului QR de la casa de marcat se va face prin utilizarea opțiunii dedicate din cadrul Serviciului.

Pentru a activa funcția de bonusare și a cumula bonus în considerarea achizițiilor realizate de Client, conform mecanismului descris mai jos, la realizarea oricărei achiziții din orice magazin PROFI din România, Clientul va scana codul QR dispus la casa de marcat din magazin, în limita maxima a 10 scanări/zi, indiferent de numărul achiziţiilor din ziua respectivă. Scanarea codului QR peste limita maximă de scanări permise conform acestui alineat, determină suspendarea automată a Contului Clientului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura suspendării Contului Clientului va înceta automat la împlinirea termenului de 30 zile. In cazul in care din diverse motive, contul nu se reactivează automat, Clientul se poate adresa cu o sesizare pe adresa de email profiapp@profi.ro. Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea Contului de Client în cazul depășirii numărului maxim de scanări/zi va avea drept consecință pierderea bonusului acumulat în aplicație până la momentul suspendării, Clientul putând valorifica acest bonus în cazul în care demonstrează că nu a avut loc o încălcare (spre exemplu, prin prezentarea de bonuri fizice) și, pe cale de consecință, suspendarea încetează iar bonusul este restituit.

Bonusul pentru achiziții realizate în magazinul PROFI cu utilizarea funcției de bonusare oferită în cadrul Serviciului se acordă numai pentru achiziţiile proprii ale Clientului, după cum urmează:

 • Pentru valoarea cumulată sub 100 lei: Nu se acorda bonus.
 • Pentru valorile cumulate aflate in intervalul 100 lei – 199,99 lei: 0,5% din valoarea cumulată*.
 • Pentru valorile cumulate începând de la 200 lei: se acorda 0,5% din valoarea cumulată* între 100 și 199,99 plus 1% din valoarea cumulată* egală sau ce depășește 200 lei, în toate cazurile nu mai mult de 50 lei per luna.
 • Calculul pentru atingerea pragurilor va reincepe in fiecare luna calendaristica la data de 1 ale lunii.
Valoare cumulată cumpărături în cadrul unei luni calendaristice Valoare supusă bonusării Procent bonusare aplicabil
< 100 lei
Intre 100 lei și 199.99 lei Suma ce depășește 100 lei (spre ex, din 120 lei valoare cumulată, se va supune bonusării suma de 20 lei) 0,5%
≥200 lei Suma ce depăsește 200 lei 1% dar nu mai mult de 50 lei

*Valoarea cumulată reprezintă valoarea totală a cumpărăturilor, luând în considerare toate tranzactiile pentru care s-a scanat codul QR din cadrul Serviciului in limita unui interval de o lună calendaristică. În stabilirea sumei cumpărăturilor ce dă dreptul Clientului la acordarea unui anumit prag de bonusare nu se vor lua în considerare produsele din tutun si produsele calificate ca formule de început (produse alimentare destinate unei alimentații speciale a sugarilor în primele luni de viață).

Valoarea maximă lunară cumulată a bonusului ce este/poate fi acumulat în decursul unei luni calendaristice în considerarea achizițiilor realizate, este de 50 lei, indiferent de valoarea achiziţiilor realizate în luna calendaristică respective.

Nu este permisă scanarea codului QR de către Client pentru achiziţiile efectuate de alte persoane. Orice beneficii obţinute de Client ca urmare a nerespectării acestor prevederi, dă dreptul PROFI să anuleze aceste beneficii, dispoziţiile cap.VI aplicându-se corespunzător. De asemenea, în această situație, PROFI își rezervă dreptul de a lua și alte măsuri cu privire la gestiunea contului de aplicație al Clientului.

Bonusurile acumulate și neutilizate expiră și vor fi în mod automat anulate la expirarea unei  perioade de un an de la data acumulării efective. Prezenta prevedere se va aplica începând cu data de 31 mai 2024, când vor expira și se vor anula toate bonusurile acumulate înainte de data de 31 mai 2023.  După această dată, anularea bonusurilor expirate din Aplicație se va realiza zilnic la implinirea termenului de 1 an de la alocarea/obtinerea acestuia, în condițiile prevăzute în prezentele Termene și Condiții. Ulterior datei de expirare, bonusul nu va mai fi disponibil pe  in contul Clientului, soldul acestuia fiind resetat automat după data expirării. Clientul va fi informat cu privire la bonusul care urmează să expire exclusiv prin intermediul Aplicației, cu 1(o) zi înainte de data expirarii acestuia .

Aceste beneficii se calculează și se cumulează conform prevederilor redate în această Secțiune 2.3.II și pot fi utilizate de către Client pe durata menținerii active a Serviciului.

Bonusurile cumulate conform celor de mai sus pot fi utilizate de către Client pentru plata integrală sau parțială, după caz, în funcție de sumele cumulate cu titlu de bonusuri, a produselor achiziționate din magazinele PROFI. Pentru evitarea oricărui dubiu, plata cu bonusul acumulat în Aplicație se poate realiza exclusiv prin utilizarea Aplicației, fără a se suprapune și fără a se transfera prin utilizarea cardului de loialitate PROFI, în cazul în care Clientul a atașat Contului, anterior datei de 31.12.2022 un astfel de card de loialitate PROFI deținut în format fizic în posesie la momentul înregistrării în Aplicație.

PROFI depune toate diligențele pentru a opera modificările necesare în cadrul Serviciului în vederea indicării bonusului acordat Clientului în termen de maxim 5 minute ulterior finalizării tranzacției efectuate de Client în magazin. Cu toate acestea, din variate motive de natură tehnică, este posibil ca în unele situații actualizarea informațiilor din Contul de Client să se realizeze într-un interval de timp mai lung.

PROFI mai poate acorda bonusuri, conform propriei decizii și strategii comerciale aplicabile, și în considerarea unor fapte sau evenimente specifice. Bonusul oferit în acest fel va fi introdus în Contul de Client și evidențiat în mod specific. Totodată, PROFI poate decide să acorde un anumit bonus în considerarea achiziției unor produse specifice sau a unui număr determinat de produse determinate. Clientul va fi informat în cadrul Serviciului (pentru claritate, App feed) și/sau în cadrul Contului de Client și/sau în cadrul website-ului www.profi.ro cu privire la posibilitatea de a primi un astfel de bonus în cadrul Serviciului.

3.3 Funcția Ofertele Tale

În cadrul interfeței Ofertele Tale, utilizatorii Aplicației vor putea identifica atât:

 • oferte disponibile în mod exclusiv prin intermediul Aplicației, astfel cum acestea sunt dispuse în cadrul Secțiunii denumite OFERTE APLICAȚIE; cu condiția activarii lor prealabile tranzactiei, ofertele se aplică la casa de marcat, după scanarea codului QR afișat la casa de marcat; cât și
 • oferte disponibile atât prin intermediul Aplicației cât și prin utilizarea cardului de fidelitate fizic, astfel cum acestea sunt dispuse în cadrul Secțiunii denumite OFERTELE TALE CARD; ofertele se aplică la casa de marcat, fie prin scanarea codului QR afișat la casa de marcat fie prin scanarea cardului de fidelitate.

3.3.1 Funcția Ofertele tale Aplicație

Funcția Ofertele Tale afișează oferte comerciale accesibile exclusiv utilizatorilor Aplicației. Ofertele se pot aplica la casa de marcat doar după activarea lor în aplicație și scanarea codului QR in momentul tranzactiei și sunt supuse unor termene și condiții.

În cadrul Funcției Ofertele tale Aplicație, vor fi afișate produsele supuse ofertelor comerciale disponibile utilizatorilor Aplicației, cu precizarea termenelor și condițiilor aplicabile pentru fiecare ofertă în parte..

 • Informațiile referitoare la prețul aplicabil, afișate în cadrul interfeței dedicate fiecărei oferte disponibile în cadrul funcției Ofertele tale Aplicație, vizează: prețul aplicabil produsului supus ofertei în magazinul Profi selectat ca magazin preferat de către Client în cadrul Aplicației și
 • prețul aplicabil produsului supus ofertei prin activarea ofertei în magazinul Profi selectat ca magazin preferat de către Client în cadrul Aplicației
 • daca respectivele produse nu se afla in sortimentatia magazinului preferat, preturile afisate in aplicatie au fost alese ca referință pentru prețul aplicabil in magazine, inclusiv în ceea ce privește eventualele reduceri aplicabile,– prin raportare la prețurile practicate în magazinul Profi de referinta din Craiova, Str.Brazda Lui Novac Nr 66.

În cazul în care Clientul activează oferta în alt magazin Profi decât magazinul selectat în Aplicație ca magazin preferat, prețul va fi calculat prin aplicarea ofertei la prețul produsului valabil în acel magazin, acesta putând avea un cuantum diferit față de prețul valabil în magazinul preferat al Clientului.

Pentru claritate, în funcție de magazinul ales ca preferat în Aplicație, ofertele redate în funcția Ofertele tale Aplicație pot fi diferite. Totodată, în cazul în care achiziționați produse dintr-un alt magazin PROFI decât acela setat ca magazin preferat, este posibil ca ofertele disponibile în aplicație și afișate exclusiv în considerarea magazinului ales ca preferat să nu fie disponibile în mod identic.

3.3.2 Funcția Ofertele tale Card

Funcția de Oferte Card sunt oferte comerciale de care pot beneficia atât utilizatorii Aplicației, cât și posesorii de card fizic care nu au Cont de Client în Aplicație. Ofertele sunt unice per utilizator și sunt supuse unor termene si conditii. Pentru evitarea oricărui dubiu, posesorii de card fizic care nu utilizează Serviciul vor putea beneficia exclusiv de ofertele conferite prin intermediul cardului de fidelitate; în schimb, indiferent de deținerea unui card de fidelitate fizic, utilizatorii aplicației vor putea beneficia atât de avantajele conferite prin Funcția Ofertele tale Aplicație, cât și prin Funcție Ofertele tale Card, în conformitate cu aceste Termene și Condiții.

3.3.3 Funcția „Oferte ale magazinului tau preferat”

Funcția de „Oferte ale magazinului tau preferat” oferă posibilitatea utilizatorilor Aplicației de a primi informații privind anumite oferte speciale disponibile în magazinul preferat. În cadrul Funcției „Oferte ale magazinului tau preferat”, vor fi afișate produsele supuse ofertelor comerciale disponibile utilizatorilor Aplicației, cu precizarea termenelor și condițiilor aplicabile pentru fiecare ofertă în parte.

3.4 Funcția ”Oferte personalizate – Ofertele tale”

Funcția oferte personalizate (prezentată în aplicație sub denumirea Ofertele tale) presupune posibilitatea PROFI de a oferi Clientului, sub condiția acordării consimțământului expres în acest sens de către Client, a unor oferte personalizate față de o selecție determinată de produse care prezintă potențial interes pentru Client.

Ofertele personalizate sunt un beneficiu adresat Clientului pentru a cărui furnizare PROFI va efectua o analiză a istoricului cumpărăturilor realizate de Client în ultimele 100 de zile, în toate magazinele din lanțul PROFI, precum și în considerarea datelor furnizate de Client la crearea contului în aplicație, în vederea personalizării ofertelor create special pentru el.

Ofertele personalizate devin disponibile  in Aplicatie in urmatoarele 7 zile începând cu ziua imediat următoare efectuarii primei tranzactii.  .

Pentru a beneficia de ofertele personalizate, Clientul trebuie să efectueze cumpărături utilizand Serviciul, în decursul ultimelor 100 de zile. În cazul în care, în ultimele 100 de zile, aceasta condiție nu este îndeplinită, funcția cu privire la ofertele personalizate devine disponibilă dupa expirarea unui termen de 7 zile de la momentul la care se realizeaza o achizitie de catre Client. Ofertele personalizate pot fi de mai multe tipuri, cu diverse valabilități, specificații și reguli de utilizare individuale, care sunt furnizate în detaliu în descrierea fiecărui produs în parte.

Ofertele personalizate din cadrul Aplicației sunt săptămânale, astfel că, în fiecare zi de joi a săptămânii vor fi  modificate și înlocuite.

Utilizarea acestei funcții de către Client se va face în baza și ulterior exprimării consimțământului Clientului la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal în scopul identificării informațiilor relevante cu privire la eventualul interes al Clientului pentru anumite produse. Exprimarea consimțământului se va face direct în Aplicație in cadrul sectiunii „Profilul tau”.

Clientul va avea posibilitatea să își retragă consimțământul exprimat în orice moment, atunci când nu mai dorește să beneficieze de oferte personalizate create și oferite de PROFI în considerarea istoricului său de cumpărături, direct în cadrul Aplicației, accesând sectiunea „Profilul tau”

Pentru mai multe informații referitoare la modalitatea în care datele dumneavoastră sunt prelucrate, precum și la dreptul de retragere a consimțământului, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate, disponibila la https://www.profi.ro/politica_de_confidentialitate-html/ .

Retragerea consimțământului Clientului conform celor de mai sus nu aduce atingere posibilității Clientului de a vizualiza și beneficia de celelalte funcții oferite în cadrul Serviciului, conform acestor Termene și Condiții. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor și nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Funcția Oferte Personalizate nu implică nicio obligație din partea PROFI de a oferi Clientului un număr minim de oferte personalizate într-un anumit interval de timp.

3.5 Funcția de emitere bonuri digitale

Funcția de emitere bonuri digitale permite generarea, în cadrul Serviciului, a bonurilor aferente achizițiilor efectuate în cadrul magazinelor PROFI dotate cu sisteme PoS ce permite această sincronizare cu Serviciul în format digital.

Prevalarea de funcție de emitere bonuri digitale nu exclude furnizarea bonului tipărit către Client în magazinul PROFI.

3.6 Funcția ”Jocuri și Recompense”

Clientul are posibilitatea, conform propriei opțiuni și decizii, de a accesa, în cadrul Serviciului, jocuri al căror mecanism implică posibilitatea de recompensare a participanților în premii constând în produse sau servicii oferite în magazinele PROFI sau de către terți, prin intermediul colaborării cu PROFI sau puse la dispoziție de către parteneri PROFI.

Mecanismul fiecărui joc va fi descris în cadrul Serviciului, în Secțiunea dedicată.

3.7 Funcția „Vouchere”

Funcția „Vouchere” constă în recompense virtuale acordate Clienților care utilizează Serviciul pentru achiziții efectuate în magazinele PROFI, conform termenelor și condițiilor specifice aplicabile. Voucherele vor fi putea fi obținute de Clienți fie în considerarea achizițiilor a căror valoare depășesc o anumită sumă, fie pentru cumpărarea unui anumit produs ori a unui produs făcând parte dintr-o anumită gamă sau brand. Termenele și condițiile aplicabile vor fi în orice situație aduse la cunoștința utilizatorilor în cadrul Aplicației. Sumele de voucher vor fi alocate în bula de bonus configurată în aplicație în acest sens, în cadrul interfeței principale de deschidere.

Voucherele se pot aplica la casa de marcat doar după activarea lor în aplicație și scanarea codului QR în momentul tranzactiei și sunt supuse unor termene și condiții.

3.8 Funcția Colectare buline comerciale

Funcția „Colectare buline” constă în acordarea unor produse cu titlu de recompense Clienților care utilizează Serviciul pentru achiziții repetate efectuate în magazinele PROFI, conform termenelor și condițiilor specifice aplicabile. Bulinele vor fi putea fi obținute de Clienți pentru cumpărarea unui anumit produs ori a unui produs făcând parte dintr-o anumită gamă sau brand, în funcție de termenele și condițiile specifice ofertei valabile în cadrul acestei funcții, in mod repetat și/sau in cantitatile menționate ca fiind necesare acordării recompensei. Termenele și condițiile aplicabile vor fi în orice situație aduse la cunoștința utilizatorilor în cadrul Aplicației, în interfața dedicată acestei funcții.

Bulinele se pot colecta, pentru fiecare achiziție a produsului/cantității de produs prevăzut(e) în condițiile aplicabile ofertei respective, la casa de marcat și numai după activarea lor în aplicație (butonul „Activează și Colectează”) și scanarea codului QR în momentul tranzactiei. Ofertele disponibile în cadrul acestei funcții sunt supuse unor termene și condiții disponibile în interfața dedicată.

Colectarea bulinelor comerciale vor putea fi aplicate la casa de marcat în magazinele PROFI doar după activarea lor în Aplicație și scanarea codului QR, în momentul fiecarei tranzacții. Clientul va fi informat cu privire la posibilitatea de a beneficia de un astfel de timbru virtual în cadrul Serviciului in sectiunea sprecial destinata si accesibila din meniul principal numita „colectare buline”. 

3.9 PLATA PRIN APLICAȚIE

3.9.1 Ce reprezintă funcția de plată prin aplicație?

Opțiunea de plată prin aplicație (denumită în continuare „Opțiunea Plată prin Card Bancar”/„Plata prin Aplicație” sau „Serviciul”) reprezintă o nouă funcție disponibilă utilizatorilor aplicației Profi (denumită în continuare „PROFI App” sau „Aplicația”), prin care aceștia pot înregistra un card bancar în Aplicație și, astfel, pot efectua plăți la casele de marcat din magazinele PROFI direct prin intermediul Aplicației, conform pașilor descriși în aceste Termene & Condiții.

3.9.2 Cine oferă Serviciul?

Opțiunea de plată prin aplicație este oferită de Profi Rom Food S.R.L., societate română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Aleea Amiciției nr. 1, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11607939 și identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J35/239/1999 (denumită în continuare „PROFI”). PROFI funcționează conform prevederilor legislației în vigoare în România.

3.9.3 Aplicarea Termenelor & Condițiilor pentru Plată prin Card Bancar 

Utilizarea Serviciului este guvernată de prevederile acestor Termene & Condiții, precum și de Termenele și Condițiile PROFI App („Termenele & Condițiile Generale”). Serviciul poate fi utilizat în toate magazinele gestionate de PROFI în cadrul cărora poate fi utilizată Aplicația, conform art. 1.3 din Termenele & Condițiile Generale.

Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație” necesită un Cont de Client activ în PROFI App, la care Clientul asociază un card bancar care va fi folosit pentru efectuarea plăților în magazinele PROFI direct din Aplicație. Clienții nu pot înregistra, în cadrul acestei funcții, alte metode de plată decât cardurile bancare, precum, spre exemplu, carduri sociale ori tichete de masă.

Prin acceptarea acestor Termene și Condiții, Clientul este de acord și confirmă după cum urmează: (i) va acționa în nume propriu în utilizarea Serviciului (ii) va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Serviciului, astfel cum se solicită în cadrul interfeței corespunzătoare, detaliate la articolul 4 litera a) de mai jos; (iii) nu va utiliza Serviciul și/sau oricare dintre informațiile disponibile în cadrul Serviciului pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revine, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către PROFI prin intermediul Serviciului sau obținute de către Client, în orice fel, ca urmare a utilizării Serviciului, fără a obține consimțământul expres, prealabil și scris al PROFI; această restricție include orice încorporare a oricărei informații disponibile în cadrul Serviciului în cadrul oricărui alt material, program, produs sau serviciu; (iv) nu va utiliza Serviciul în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele PROFI sau ale unor terțe persoane; și că (v) nu va utiliza Serviciul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții, Termenele și Condițiile Generale sau prin alte politici relevante.

PROFI își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste Termene & Condiții, Clientul urmând a fi înștiințat despre operarea acestor modificări în momentul accesării Aplicației prima dată ulterior operării unor astfel de modificări. Continuarea folosirii Serviciului ulterior modificării Termenelor & Condițiilor, reprezintă acordul Clientului cu privire la modificările Termenelor și Condițiilor. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Serviciului după momentul modificării acestora.

PROFI nu își asumă răspunderea pentru eventuale întreruperi ale Serviciului, fie prin exercitarea dreptului prevăzut în Termenele & Condițiile Generale de a întrerupe unilateral accesul la Aplicație (integral sau parțial), fie din rațiuni de natură tehnică, în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor afectați de această întrerupere, prin mesaj afișat în cadrul interfeței de start a Aplicației la momentul accesării sau pe website-ul www.profi.ro.

PROFI nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Serviciului. PROFI nu își asumă răspunderea pentru lipsa totală sau parțială de funcționalitate a dispozitivelor și a mecanismelor de procesare a plăților realizate prin Opțiunea de Plată prin Card Bancar.

3.9.4 Cum utilizez Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație”?

3.9.4.1 Accesare & înregistrare

În vederea accesării Serviciului, este necesară, în primul rând, logarea în Contul de Client din PROFI App. Înregistrarea unui card bancar în cadrul funcției descrise prin aceste Termene & Condiții se poate realiza prin butonul „Mai mult”, situat în colțul din dreapta jos a interfeței principale, care direcționează Clientul către un nou meniu. Din acest meniu, Clientul poate accesa interfața „Opțiunile tale de plată”, de unde poate selecta butonul „Adaugă card de plată”.

După parcurgerea acestor pași, Clientul va introduce un cod PIN format din patru (4) cifre. Pentru claritate, acesta nu reprezintă codul PIN al cardului bancar pe care dorește să îl înregistreze prin această funcție a Aplicației, ci o parolă unică setată de Client în scop de securitate a plăților efectuate prin Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație”. Recomandăm ca acest cod PIN aferent Opțiunii Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație” să fie diferit față de codul PIN al cardului bancar folosit în Aplicație. Confidențialitatea codului PIN configurat de Client reprezintă responsabilitatea exclusivă a Clientului.

După confirmarea codului PIN, Clientul va fi redirecționat către pagina aferentă introducerii detaliilor cardului bancar pe care dorește să îl înregistreze în Aplicație, unde va completa câmpurile cu datele cardului bancar, respectiv (i) numărul cardului, (ii) numele titularului de card, (iii) luna de expirare a cardului, (iv) anul de expirare a cardului și (v) codul CVC/CVV2 și va selecta butonul „Plătește”, după care va fi redirecționat către pagina de confirmare. Compania prelucrează, datele privind cardul tău bancar, doar în scopul facilitării accesului procesatorului de plăți la aceste informații fără însă a le stoca.

După procesarea cardului bancar înregistrat, acesta va deveni vizibil în interfața „Opțiunile tale de plată”, putând fi modificat parcurgând aceiași pași după selectarea opțiunii „Schimbă cardul de plată” sau, după caz, eliminat, în situația în care Clientul nu mai dorește să utilizeze această funcție, prin selectarea opțiunii „Elimină card de plată”. Atât opțiunea „Schimbă cardul de plată” cât și opțiunea „Elimină card de plată” pot fi accesate la orice moment după înregistrarea unui card bancar în Aplicație.

Puteți înregistra un singur card bancar în Aplicație – Visa sau Mastercard.

3.9.4.2   Plata prin Opțiunea Plata prin Card Bancar /„Plata prin Aplicație”

Odată înregistrat cardul bancar în PROFI App, la următoarele achiziții din magazinele PROFI, Clientul își va putea plăti cumpărăturile prin intermediul Aplicației. Celelalte metode de plată (numerar, card bancar, bonuri de masă, BONUS Aplicatie etc) rămân disponibile si pot fi folosite.

Pentru a beneficia de această funcție, după scanarea produselor ce urmează a fi achiziționate din magazinele PROFI la casa de marcat, Clientul va informa casierul că dorește să efectueze plata prin intermediul Aplicației și va scana codul QR plasat pe autocolantul roșu situat la casa de marcat.

În urma scanării codului QR, Clientul va fi redirecționat în Aplicație către o nouă interfață, care va indica magazinul PROFI din care sunt achiziționate produsele, suma de plată și opțiunile de plată ce pot fi configurate de Client, respectiv (i) bonusul disponibil, acumulat de Client în Contul său din Aplicație și (ii) cardul înregistrat în Aplicație.

Clientul va trebui să selecteze cel puțin una dintre aceste două opțiuni, astfel încât suma de plată să poată fi acoperită integral. Pentru claritate, ori de câte ori suma de plată va fi mai mare decât bonusul acumulat în aplicație, selectarea bonusului ca opțiune de plată va determina utilizarea prioritară și integrală a acestuia, fără posibilitatea de a cheltui doar o fracțiune din bonus.

Exemplu: Pentru o valoare totală de 12 lei a tranzacției, în condițiile în care bonusul acumulat de Client este în valoare de 10 lei, selectarea bonusului ca opțiune de plată va determina utilizarea întregului bonus iar restul de 2 lei vor fi achitați din soldul disponibil pe cardul bancar înregistrat în Aplicație.

Pentru claritate, Opțiunea Plată prin Card Bancar /„Plata prin Aplicație” nu este compatibilă cu efectuarea combinată a plăților. În cazul în care soldul disponibil pe cardul bancar înregistrat în aplicație, dacă este cazul, împreună cu bonusul din aplicație, nu poate acoperi cuantumul tranzacției, achitarea restului de sumă prin alt mijloc de plată nu este posibilă.

În urma selectării opțiunilor de plată corespunzătoare și a glisării pe bara de jos în scopul efectuării plății, Clientul va trebui să completeze codul PIN (parola) configurat la momentul înregistrării cardului bancar în PROFI App. Plata va fi procesată și se va realiza integral după îndeplinirea pașilor descriși în cuprinsul acestei secțiuni.

După cum opțiunea de plată cu bonusul acumulat în Contul de Client a fost selectată la realizarea plății prin Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație”, cuantumul rămas din acest bonus se va actualiza automat în bula de bonus din interfața principală a Aplicației.

La efectuarea returului produselor achiziționate din magazinele PROFI prin utilizarea Opțiunii de Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație”, cu aprobarea de către PROFI atât a returului cât și a rambursării plății, Clientul își va putea recupera prețul corespunzător acestor produse prin transfer direct în contul asociat cardulului bancar înregistrat în Aplicație.

3.9.4.3      Obligațiile și responsabilitatea Clientului

În plus față de obligațiile prevăzute de Termenele și Condițiile Generale, Clientul este obligat să furnizeze informații conforme cu realitatea și este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității informațiilor de plată introduse în Aplicație.

Clientul este unicul răspunzător față de PROFI pentru orice plată realizată prin Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație”. Dacă altcineva utilizează Aplicația în numele Clientului pentru a plăti cu cardul înregistrat în Aplicație, Clientul rămâne, de asemenea, responsabil față de PROFI pentru executarea instrucțiunilor de plată respective. În plus, Clientul este obligat să anunțe PROFI în cel mai scurt timp și să își schimbe codul PIN din Aplicație în cazul în care are suspiciunea că altcineva ar fi putut utiliza Aplicația, inclusiv Opțiunea Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație” în mod neautorizat pentru a achiziționa bunuri.

În cazul în care pierdeți sau vă este furat dispozitivul mobil în care au fost înregistrate detaliile cardului bancar al dumneavoastră, vă recomandăm să vă blocați cardul în cel mai scurt timp.

Utilizarea Opțiunii de Plată prin Card Bancar/„Plata prin Aplicație” cu încălcarea acestor Termene & Condiții va avea drept consecință blocarea Contului de Client din Aplicație, în condițiile stipulate prin Termenele & Condițiile Generale.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROFI și partenerii săi comerciali colectează, prin intermediul Serviciului datele cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Serviciului la adresa https://www.profi.ro/politica-profi-cu-privire-la-protectia-datelor-personale/ Serviciul utilizează cookies.

Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies la adresa https://www.profi.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/.

V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Serviciului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cadrul Serviciului) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații din cadrul acestui Serviciu sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale PROFI și/sau partenerilor săi comerciali, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele din cadrul Serviciului nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate în cadrul Serviciului sunt Mărci aparținând PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic din cadrul acestui Serviciu nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate în cadrul Serviciului.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale PROFI, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

PROFI oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, din cadrul Serviciului, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut din cadrul Serviciului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Serviciul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Serviciului sau orice server sau rețea care stă la baza Serviciului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Serviciul.

VI. ALTE PREVEDERI

Serviciul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, PROFI și partenerii săi comerciali nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în cadrul Serviciului este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar. PROFI nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile din cadrul Serviciului.

Prin continuarea utilizării Serviciului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține PROFI răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

VII. DESPĂGUBIRI

Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, PROFI și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Client, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Serviciului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din aceste Termene și Condiții.

PROFI va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor PROFI.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

PROFI nu poate fi trasă la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

IX. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții disponibil la adresa de e-mail contact@profi.ro și/sau la numărul de telefon disponibil și menționat în cadrul Serviciului pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Prin utilizarea Serviciului vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termene & Condiții: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA SERVICIULUI. FUNCȚII ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.