Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

Versiunea modificată şi actualizată la data de 25 iulie 2019 

Regulament program de fidelitate „Bănuți pentru clienți fideli” PROFI ROM FOOD SRL (Termeni și condiții)

1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului 

 1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J35/239/1999, cod unic de înregistrare 11607939, capital social subscris și vărsat de 27.075.200 lei, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J35/239/1999, denumită în continuare „Organizatorul” sau „Profi”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate BĂNUŢI, PENTRU CLIENŢI FIDELI (“Programul”) sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare „Regulamentul Oficial”.

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în toate Magazinele Profi și pe website-ul www.profi.ro.  

 2. Definiții 

 2.1. „Bănuţ” – denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziţionează Produse Participante, din magazinele Profi.

2.2. „Card de fidelitate PROFI” sau „Card Bănuți”  – cardul pe care se acumuleză Bănuţi ce pot fi folosiţi ulterior de către client.

2.3. Produse Participante – toate produsele aflate la comercializare în cadrul magazinelor Profi, cu excepţia produselor din tutun şi a produselor aflate în alte promoţii. 

 3. Durata programului și aria de desfășurare 

 3.1. Programul se desfășoară în magazinele Profi de pe întreg teritoriul României, în cadrul orarului de funcţionare afişat la sediul acestora şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Programul a fost lansat la data de 6 aprilie 2011 și are durată nedeterminată („Perioada Programului”) .

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate Magazinele Profi, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.profi.ro. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

3.4. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Programului  prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.profi.ro precum și în magazinele Profi în cel mai scurt timp cu putință.

3.5. Participantul se poate retrage oricând din Program prin solicitare scrisă transmisă prin:  • Email la adresa contact@profi.ro. • Serviciu poştal/curierat la adresa Organizatorului Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, cu indicarea în antet/subiect că respectiva corespondență privește Programul de fidelitate   

3.6. În cazul renunțării la Program, Organizatorul va proceda la anularea contului, iar toate beneficiile aferente contului, acumulate până la primirea solicitării de retragere din Program, vor fi pierdute. 

 4. Condiţii de participare 

 4.1. Programul se adresează oricărui client al magazinelor Profi (“Clientul”) care deține un Card de fidelitate PROFI emis în condițiile menționate în Art. 6 al prezentului Regulament Oficial și care achiziționează Produse Participante din magazinele Profi în Perioada Programului și îndeplinește condițiile impuse în prezentul Regulament Oficial.

4.2. Poate participa la Program orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, împliniți la data înrolării, cu domiciliul și/sau reședința în România.

4.3. Toți salariații Organizatorului, inclusiv cei implicați în organizarea și desfășurarea Programului au dreptul de a participa la acest Program.

4.4. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă, nu au dreptul de a participa la Program.

4.5. Conturile, cardurile şi bănuţii sunt emise şi rămân proprietatea Organizatorului  pe toată perioada derulării Programului. 

 5. Mecanismul programului „Bănuţi pentru clienţi fideli” 

 5.1. Utilizarea Cardului de fidelitate PROFI

5.1.1. Pentru a beneficia de avantajele Cardului de fidelitate PROFI, Clientul este obligat să ofere spre scanare Cardul Bănuţi la casele de marcat înainte de scanarea Produselor Participante (în format fizic sau accesibil dintr-o aplicație pentru telefoane mobile/tablete, dedicată stocării, în format electronic, a cardurilor).

5.1.2. Cardul Bănuți trebuie scanat la fiecare cumpărătură efectuată în magazinele Profi pentru a beneficia de reducerile acordate produselor oferite spre comercializare, precum și de orice alte beneficii aferente utilizării Cardului Bănuți. Participanții sunt singurii responsabili pentru oferirea Cardului de fidelitate PROFI spre scanare la casele de marcat. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru orice pierdere sau beneficiu nerealizat de către participanți ca urmare a omisiunii acestora de a oferi spre scanare Cardul de fidelitate PROFI înainte de scanarea Produselor Participante. 

 5.2. Beneficiile Programului 

5.2.1. Pentru a fi recompensaţi cu Bănuţi, participanții la Program, vor trebui să achiziţioneze Produselor Participante din Magazinele Profi.

5.2.2. Numărul de Bănuţi acordaţi pentru cumpăraturi poate varia pe parcursul Programului.

5.2.3. Valoarea curentă a recompensei (Bănuţi) este: 

 • 1 Bănuţ pentru cumpărături între 0 şi 29,99 lei

•  5 Bănuţi pentru cumpărături între 30 și 59,99 lei

• 10 Bănuți pentru cumpărături între 60 și 89,99 lei

• 15 Bănuți pentru cumpărături între 90 și 119,99 lei

• 20 Bănuți pentru cumpărături între 120 și 149,99 lei

• 25 Bănuți pentru cumpărături între 150 și 179,99 lei

• 30 Bănuți pentru cumpărături între 180 și 209,99 lei

• 35 Bănuți pentru cumpărături între 210 și 239,99 lei

• 40 Bănuți pentru cumpărături între 240 și 269,99 lei

• 45 Bănuți pentru cumpărături între 270 și 299,99 lei

                • 50 Bănuți pentru cumpărături de peste 300 lei.

5.2.4. Bănuții se acordă pentru achiziționarea oricărui Produs Participant.

5.2.5. Nu se acordă Bănuți pentru produsele din tutun şi pentru produsele aflate în alte promoţii semnalizate ca atare la raft.

5.2.6. Profi poate organiza diverse campanii, concursuri, tombole pe perioade de timp determinate, pentru toţi Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Organizatorului.

5.2.7. Organizatorul poate acorda recompense sub formă de Bănuţi suplimentari, vouchere, cupoane, tichete cadou, produse, prețuri promoționale sau discounturi (procentuale sau fixe) pentru anumite produse sau categorii de produse, pe perioade de timp determinate, pentru toți Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți, determinate în conformitate cu politica comercială a Profi, cu condiția înscrierii în Program într-una din metodele prevăzute la art. 6.4.

5.2.8. Un Client poate primi maxim 50 Bănuţi la o achiziţie (excepţie fac produsele/ ofertele la care se acordă Bănuţi suplimentari). 

5.2.9. Bănuţii acumulaţi pe Cardul de fidelitate PROFI pot fi folosiţi pentru plata direct la casele de marcat a produselor achiziţionate din magazinele Profi. Organizatorul poate decide oricând sistarea posibilităţii de plată cu Bănuţi, prin comunicarea deciziei în conformitate cu prevederile art. 3.3. 

5.2.10. Organizatorul poate decide la un moment dat transformarea Bănuţilor acumulaţi pe Cardul de fidelitate PROFI, în vouchere/bonuri de cumpărături care vor fi expediate la ultima adresă specificată de Client.

5.3. Un client poate folosi Cardul de fidelitate PROFI, în vederea acumulării de Bănuţi de maxim 3 ori într-o zi; dacă se încearcă folosirea Cardului de fidelitate PROFI a 4-a oară în aceeaşi zi, Cardul de fidelitate PROFI va fi blocat. Pentru deblocarea acestuia Clientul se va adresa Serviciului Clienţi la TELVERDE 0800 800 804 sau pe e-mail la adresa contact@profi.ro.

5.4. Valoarea curentă de conversie este de 1 Bănuţ = 0,035 lei. Aceeaşi rată de conversie se păstrează şi în cazul plății cu Bănuţi din contul Cardului de fidelitate PROFI. Valoarea maximă pentru plata cu Bănuţi direct la casele de marcat, este de 500 Bănuţi pe un bon fiscal.

5.5. Dacă titularul Cardului Bănuţi returnează un produs, Bănuţii acumulaţi aferenţi acestui produs se anulează. Această regulă se aplică şi în cazul schimbului de produse.

5.6. Cardul Bănuţi are valabilitate nelimitată. Prin excepţie, Cardul de fidelitate PROFI care nu a înregistrat nicio tranzacţie (acumulare sau plată cu Banuţi) în magazinele Profi, pe o perioadă de 2 ani, va fi anulat automat, fără notificare prealabilă a titularului şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi. Termenul de 2 ani curge de la data efectuării ultimei tranzacţii (acumulare sau plată cu Bănuţi). Bănuţii acumulaţi şi neutilizaţi până la 

data anulării Cardului de fidelitate PROFI, se anulează automat, fără notificare prealabilă a titularului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără plata de către Organizator în favoarea titularului Cardului de fidelitate PROFI, a vreunei compensaţii/despăgubiri.

5.7. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul Cardului Bănuţi va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Bănuţii acumulaţi pe Card și orice alte beneficii atașate Cardului de fidelitate PROFI.

5.8. Utilizarea frauduloasă a Cardului Bănuţi duce la anularea acestuia și a Bănuţilor acumulaţi pe acesta.

5.9. Orice obiecţiune în ceea ce privește cuantumul Bănuţilor acumulaţi poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.

5.10. Bănuţii aferenţi cumpărăturilor dintr-o zi apar evidenţiaţi în contul Cardului Bănuţi a doua zi. 

5.11. Bănuţii acumulaţi pe un cont al unui Participant nu sunt transferabili pe un altul, decât în cazul în care cardul este pierdut/ furat/ deteriorat (Art. 7).

5.12. Organizatorul îşi pastrează dreptul de a anula Banuţii, voucherele  sau alte beneficii, dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

5.13. Clientul poate verifica bănuții acumulati pe Cardul Bănuţi în aplicația infochiosc CARDUL DE FIDELITATE, apăsând butonul „CÂȚI BĂNUȚI AM”, vizibil pe ecranul principal al aplicației. 

 6. Folosirea Cardului de fidelitate PROFI. Funcţiile „CARD NOU” şi „ACTUALIZARE DATE”  

6.1. Fiecărui participant la Program i se deschide un cont client și primește ca urmare a înscrierii în Program un Card Bănuți, aferent acestui cont.

6.2. Nu se percepe niciun comision de administrare a contului Cardului Bănuţi.

6.3. Cardul Bănuţi este disponibil Clienților care îndeplinesc condițiile de participare la Program (Art.4), în mod gratuit, pe loc, în toate Magazinele PROFI participante la Program.

6.4. Pentru a intra în posesia unui Card Bănuți este necesar ca participantul să solicite Cardul de fidelitate PROFI de la casele de marcat din oricare magazin PROFI. Înscrierea în Program se poate face: (i) până la data de 1 iulie 2019, în orice magazin PROFI, prin completarea unui formular letric de înscriere în Program; termenul limită de procesare şi activare a Cardurilor de fidelitate PROFI astfel preluate este 31 decembrie 2019;  (ii) în orice magazin PROFI, prin intermediul aplicației CARD DE FIDELITATE din infochiosc („Aplicaţie” sau „Aplicaţie CARD DE FIDELITATE”);

6.5. În plus față de aceste variante de card, Organizatorul poate emite și alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.

6.6. Cardul de fidelitate PROFI se activează automat prin scanarea lui la casa de marcat, la o primă tranzacție efectuată cu acesta. 

6.7. Prevederi privind înrolarea în Program conform art. 6.4. (i):

6.7.1. Dacă înscrierea în Program are loc conform art. 6.4. (i), pentru a beneficia integral de beneficiile Programului, Clienţii trebuie să completeze citeţ formularul de înscriere, cu datele sale personale reale reprezentate de nume și prenume, sex, data nașterii, semnătura, adresa poștală (județ, localitate, strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal), numărul de telefon și adresa de email. Clientul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere.  

6.7.2. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete/nereale este invalid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea Clientului de a beneficia integral de avantajele participării la Program (de exemplu, campanii specifice destinate unor segmente de clienți). 

6.7.3. Formularul de înscriere este disponibil: (i) în orice magazin PROFI, numai împreună cu Cardul de fidelitate PROFI; (ii) pe pagina web a Organizatorului, în secţiunea Formular card de fidelitate; (iii)  la societăţi partenere ale Organizatorului.

6.7.4. Formularul de înscriere completat conform art. 6.7.1 poate fi comunicat Organizatorului în una din următoarele modalităţi:

• prin predare în orice magazin PROFI, şefului de magazin sau persoanei desemnate de acesta; 

• prin transmiterea electronică a formularului de înscriere, pe site-ul Organizatorului www.profi.ro în secțiunea Formular card de fidelitate;

• prin transmitere prin poştă electronică la adresa de email: contact@profi.ro

• alte modalităţi, în măsura implementării şi comunicării acestora de către Organizator.

6.7.5. La predarea formularului de înscriere completat, Organizatorul poate solicita Clientului prezentarea unui act de identitate (cu fotografie, de preferat) sau un alt document pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formularul de înscriere. Prin act de identitate sau alt document se poate înțelege carte de identitate, carnet de conducere, talon de pensii, pașaport etc. Nu se va reține nicio copie a actului de identitate al Clientului, solicitarea lor făcându-se doar în scop de verificare a datelor înscrise în formularul de înscriere.

6.7.6. Clienţii care nu au transmis Organizatorului formularul de înscriere semnat, completat cu toate datele obligatorii notate cu „*” ar putea beneficia parţial de avantajele Programului, cu titlu exemplificativ ar putea acumula pe Card Banuţi pentru cumpărăturile efectuate, însă nu vor putea efectua plăţi cu acești Bănuți. 

6.7.7. Orice modificare ulterioară a datelor personale va fi efectuată: • prin Aplicația CARD DE FIDELITATE disponibila la infochiosc-ul din orice magazin  PROFI, prin apăsarea butonului „ACTUALIZARE DATE”;  • pe website-ul Organizatorului www.profi.ro ;

6.8. Prevederi privind înrolarea în Program conform art. 6.4. (ii):

6.8.1. Dacă înscrierea în Program are loc conform art. 6.4 (ii), pentru a beneficia integral de beneficiile Programului, Clienţii trebuie să înroleze Cardul de fidelitate PROFI la infochiosc-ul din magazin unde trebuie să acceseze Aplicația CARD DE FIDELITATE de pe ecranul infochiocului sau pe site-ul www.profi.ro.

Pentru înrolarea Cardului de fidelitate PROFI în magazinele Profi, dupa ce s-a accesat Aplicația CARD DE FIDELITATE de pe ecranul infochiosc-ului, se apasă butonul „CARD NOU” din meniul principal şi se parcurg toate etapele de validare a înrolării, conform instrucţiunilor din cadrul meniului Aplicaţiei:

• Clientul va parcurge notificarea cu privire la protecția datelor personale apăsând butonul mai departe sau prin scroll pe ecran;

• Pentru a continua procesul de înrolare a Cardului de fidelitate PROFI, Clientul trebuie să apese butonul „Am luat la cunoștință”;

• Clientul va scana sau va introduce codul Cardului de fidelitate PROFI nou și va apăsa butonul „”Pas următor”; 

• Completarea datelor personale se face intuitiv, urmărind rubricile în succesiunea lor grafică;

• Clientul va fi atenționat în cazul în care nu introduce date valide (ex: numărul de telefon, email- ul, etc.) sau în cazul în care nu introduce una dintre datele obligatorii (căsuțele cu roșu);

• După completarea numărului de telefon, se apasă butonul ”trimite cod SMS”, Clientul va primi un cod de activare pe telefon, pe care trebuie să îl introducă în căsuța “Introduceți aici codul primit prin SMS”. Dacă numărul de telefon este deja completat și este cel corect pentru a primi codul prin SMS, se va da click pe numărul de telefon și apoi pe butonul “ trimite cod SMS”;

• Dacă Clientul va completa datele și nu va bifa opțiunile de contact sau istoricul cumpărăturilor, Clientul va primi un mesaj de eroare specific;

• După preluarea datelor Clientul este informat cu privire la termenii și condițiile Programului. Acestea se parcurg făcând scroll pe ecran sau prin apăsarea butonului „Mai departe”;

• Pentru finalizarea procesului de înrolare și înregistrarea în baza de date, Clientul trebuie să aleagă opțiunea „Am luat la cunoștință”; Este disponibilă și opțiunea de a renunța la procesul de înrolare, situație în care datele Clientului nu o să fie reținute în nici un fel iar procesul de înrolarea nu va fi finalizat.  • Procesul de înrolare se încheie cu mesajul: „Felicitări! V-aţi înrolat cu succes în programul de fidelitate! Folosiţi cardul de cumpărături!”. 

6.8.2. Orice modificare a datelor personale se va face apasând butonul „ACTUALIZARE DATE” din meniul principal al Aplicației CARD DE FIDELITATE, la infochiosc-ul magazinului sau pe website-ul Organizatorului www.profi.ro în secțiunea Formular card de fidelitate.

6.8.3. Actualizarea datelor în aplicația infochiosc din magazinele PROFI se face apăsând butonul „ACTUALIZARE DATE” din meniul principal. După scanarea Cardului de fidelitate PROFI va apărea o fereastră în care se va verifica identitatea Clientului prin intermediul tastării datei de naștere. Atenție! Dacă se introduce greșit de 3 ori la rând data nașterii, Clientul nu va mai avea posibilitatea să actualizeze Cardul de fidelitate PROFI din aplicație.

6.9. Fiecare Client poate fi titularul unui singur Card de fidelitate  PROFI indiferent de magazinul PROFI emitent sau modalitatea de transmitere a formularului de înscriere. În cazul în care un participant are mai mult de un Card de fidelitate PROFI, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva şi anula în orice moment oricare dintre Cardurile de fidelitate PROFI ulterioare ale titularului, cu pierderea de către Client a tuturor avantajelor aferente Cardului de fidelitate PROFI dezactivat/anulat.

6.10. Cardul de fidelitate PROFI nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.

6.11. Codul de bare printat pe Card este proprietatea Organizatorului, neputând fi replicat de orice altă persoana fizică ori juridică fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă. 

 7. Cardurile de fidelitate PROFI deteriorate, pierdute sau furate 

 7.1. În cazul în care Clientul a pierdut sau a deteriorat Cardul de fidelitate PROFI acesta poate solicita un nou Card de fidelitate PROFI în magazinul PROFI (conform art. 

6.4.), cu care se va înrola folosind Aplicația CARD DE FIDELITATE disponibilă la infochiosc, prin apăsarea butonului „CARD PIERDUT SAU DETERIORAT”, pentru a transfera datele și Bănuții de pe Cardul de fidelitate PROFI deteriorat/furat/pierdut. Această operațiune duce la inactivarea Cardului de fidelitate PROFI de pe care se vor transfera Bănuții. 

7.2.Pentru a putea face transferul de Bănuți prin intermediul Aplicației CARD DE FIDELITATE, de pe Cardul de fidelitate PROFI deteriorat sau pierdut pe Cardul Bănuţi nou, trebuie ca pe Cardul de fidelitate PROFI vechi să fi avut deja completate datele personale.

7.3. În cazul în care datele personale nu au fost introduse în sistem, Clientul trebuie să sune la TELVERDE 0800 800 804 sau la contact@profi.ro și să facă dovada faptului ca vechea serie de card îi aparține (prin intermediul unui bon fiscal unde apare scanat cardul, etc.) și transferul de Bănuți va fi realizat de un reprezentat al Organizatorului. 

7.4. Pentru schimbarea Cardului de fidelitate Profi, (în cazul în care pe cardul vechi Clientul avea deja introduse datele), Clientul trebuie să aleagă metoda de validare a identității: a) validarea identității prin telefon și data nașterii, metodă automată care permite transferul Bănuților pe Cardul de fidelitate PROFI scanat În cazul în care Clientul a ales această variantă, trebuie să completeze data nașterii și numărul de telefon. Dacă datele introduse sunt corecte se vor afișa datele înregistrate aferente contului, iar pentru continuarea procesului, se apasă butonul PASUL URMĂTOR. b) validarea identității prin nume, prenume, data nașterii și localitate, transferul Bănuților nu se va realiza automat.  În cazul în care Clientul a ales această variantă, datele de identificare vor fi ulterior verificate de un reprezentant Profi care va valida transferul Bănuţilor. Cererea va fi soluționată în termen de 15 zile lucrătoare şi eventuala decizie de invalidare va fi comunicată motivat Clientului;

7.5. Indiferent de modalitate de verificare a identității aleasă, pasul următor constă în parcurgerea Regulamentului programului de fidelitate, iar mai apoi se apasă butonul „AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ”. În pasul final este afișat mesajului de felicitare și confirmare că schimbarea Cardului de fidelitate PROFI s-a realizat cu succes. 

7.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite deteriorate/ilizibile.

7.6. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a acestuia. 

7.7. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderile ce rezultă din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de Cardul de fidelitate PROFI. 

 8. Protecţia datelor personale 

 8.1. Derularea Programului implică prelucrarea de către Organizator a datelor personale ale Clienților participanți la Program. În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, în continuare, „RPD”). 

  Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează: – sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal; – adresă de email: dpo@profi.ro;  – număr de telefon: 0799 414 536.

8.2. Datele personale prelucrate Datele personale care pot fi prelucrate de către Profi ca urmare a colectării lor prin Program sunt cele furnizate în mod direct de Client: (i) nume și prenume, (ii) adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul poștal, (iii) număr de telefon, (iv) semnătura, (v) data nașterii, (vi) adresa de email, (vii) sex, precum şi cele indirecte rezultate din utilizarea Cardului de fidelitate PROFI: (i) date privind comportamentul de consum (tipuri de produse achiziționate, suma cheltuită, frecvența de cumpărare, ora la care efectuează cumpărături), (ii) date de logare și geo-localizare (în programul informatic/aplicația Profi), (iii) număr de card Profi. Pot exista cazuri în care se va procesa fotografia sau vocea, în situaţia utilizării serviciului TELEVERDE. 

8.3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale Scopurile pentru care Profi poate să prelucrează datele personale menționate la pct. 8.2 sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare; (ii) marketing direct prin transmitere de comuncări comerciale electronice (inclusiv promoţii, oferte, campanii promoţionale, tombole) (iii) menținere și dezvoltare infrastructura IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Profi și angajaților ei; (iv) verificarea, soluționarea plângerilor și reclamațiilor; (v) conformare legislativă și procedurală; (vi) protecția juridică a Profi și (vii) scopuri statistice. Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri: 

• interesul legitim al Profi constând în promovarea față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, în înțelegerea în care produse/bunuri sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora; 

• interesul legitim al Profi constând în realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, eficientizarea utilizării resurselor Profi, asigurarea securității informatice a Profi; 

• interesul legitim al Profi constând în îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Profi le oferă și prestează, în îmbunătățirea relației dintre Profi și (potențiali) clienți/(potențiali) parteneri de afaceri, precum și în îmbunătățirea imaginii Profi; 

• interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv prin acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale;

• consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promoţii, oferte, campanii promoţionale, tombole). 8.4 Destinatarii datelor personale Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către: 

• entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente; 

• entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

• entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție carduri, comunicare carduri și/sau formulare, scrisori (incluzând personalizare formulare, împlicuire) către persoane indicate de Profi, manipulare, înregistrare taloane pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

• entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare; • entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, program informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

• entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contact@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje;

• parteneri de campanii promoționale; 

• consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic; 

• autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

• alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

• entități din grup, entități afiliate, agenți.

8.5 Transferul datelor personale către terțe țări  Profi nu transmite în mod direct date personale către țări terțe (cărora nu li se aplică legislația Uniunii Europene). În ceea ce privește partenerii contractuali ai Profi, în situația în care acționează drept persoane împuternicite ale Profi, acestea au de asemenea obligația să nu transmită datele cu caracter personal către state terțe, decât în situația în care aceste state terțe prezintă garanții adecvate recunoscute la nivel european.

8.6 Durata de prelucrare a datelor personale Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.   Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

8.7 Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi (i) imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Program – în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, data nașterii, adresa poștală/domiciliu, numărul de telefon, adresa de email, semnătura (ii) imposibilitatea de a vă informa despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care este implicată Profi, alte informații despre activitatea Profi – în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale reprezentate de numărul de 

telefon și adresa de email pentru scopul transmiterii comunicărilor electronice în scopuri de marketing direct (ex: trimiterea de newsletters)

8.8 Drepturile persoanelor vizate În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale și detaliate în Politica de protecție a datelor publicată pe siteul www.profi.ro.  În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale. 

 9. Litigii  

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului. 

 10. Dispoziţii finale 

  10.1. Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

10.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Program orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare.  

Prezentul Regulament Oficial modificat şi actualizat, intră în vigoare din data de 25 iulie 2019. 

PROFI ROM FOOD S.R.L. Prin Director General Daniel Cîrstea 

Act adițional nr. 1 din data de 22.12.2021

la Regulament program de fidelitate „Bănuți pentru clienți fideli”

PROFI ROM FOOD S.R.L.

Subscrisa PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J35/239/1999, cod unic de înregistrare 11607939, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J35/239/1999 în calitate de ORGANIZATOR al Programului de fidelitate ”Bănuți pentru clienți fideli” actualizat la data de 25 iulie 2019 prin Regulamentul programului de fidelitate versiune modificată și actualizată la data de 25 iulie 2019 denumit în continuare ”Regulament”,

 în temeiul art. 3.3. din Regulament, prin prezentul act adițional, modifică Regulamentul programului după cum urmează:

Art. 1. Se modifică punctul 6.3. din Regulament în sensul în care, începând cu data emiterii prezentului Act Adițional, Organizatorul stabilește că se vor emite Carduri Bănuți în toate magazinele participante la Program doar până la data de 28.02.2022. Ulterior acestei date, nu se vor mai putea emite Carduri Bănuți, clienții urmând să beneficieze de programul de loialitate exclusiv prin descărcarea și utilizarea aplicației Profi, cardurile existente urmând a fi folosite de către clienți exclusiv pentru a beneficia de diverse oferte comerciale indicate direct la raft.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 5.2.7. Orgazanitorul poate acorda recompense sub formă de Bănuţi suplimentari, vouchere, cupoane, tichete cadou, produse, prețuri promoționale sau discounturi (procentuale sau fixe) pentru anumite produse sau categorii de produse, pe perioade de timp determinate, pentru toți Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți, determinate în conformitate cu politica comercială a Profi, cu condiția înscrierii în Program. Prin derogare de la aceste prevederi, Organizatorul stabilește în mod neechivoc faptul că începând cu data de 01.01.2022, nu se vor mai acorda vouchere aniversare.

Art. 3. Începând cu data de 01.03.2022, programul de loialitate ”Bănuți pentru clienți fideli” și implicit campaniile Marți – bănuți dublii și Miercuri – discount senior, încetează prin decizia Organizatorului, astfel că, începând cu data menționată, indiferent de valoarea cumpărăturilor, nu se vor mai acorda și implicit nu se vor mai putea acumula noi bănuți Profi, iar bănuții deja acumulați vor putea fi utilizați și valorificați de către clienții al căror card de bănuți este înrolat în sistem cu toate datele personale înregistrate, până cel târziu la data de 31.12.2022. Pentru clienții care dețin un card de bănuți activ, dar care nu au toate datele personale înregistrate în sistem, vor putea fie să își actualizeze datele și să folosească beneficiile cardului de bănuți până la data de 31.12.2022, fie să nu actualizeze datele și să beneficieze de cardul de bănuți până cel târziula data de 01.06.2022. După împlinirea celor două termene, respectiv 01.06.2022 și 31.12.2022, bănuții rămași pe carduri și nevalorificați, vor fi pierduți, sistemul efectuând automat o operațiune de ștergere a acestora. Pentru claritate, precizăm în mod expres faptul că toți bănuții aflați pe cardurile care au înregistrate toate datele personale ale utilizatorilor vor putea fi folosiți până cel târziu la data de 31.12.2022, iar toți bănuții aflați pe cardurile care nu au înregistrate toate datele personale ale utilizatorilor vor putea fi folosiți până cel târziu la data de 01.06.2022.

Art. 4. După încheierea programului de fidelitate, respectiv ulterior datei de 01.03.2022, cardurile de fidelitate active existente vor mai putea fi folosite exclusiv pentru a beneficia de oferte comerciale aferente unor produse sau categorii de produse semnalizate corespunzător la raft.

ORGANIZATOR

PROFI ROM FOOD SRL