Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

Regulament oficial al Galeriei Profi

Regulament oficial al Galeriei Profi

la meciurile Federatiei Romane de Handbal

1.Definitie:

Galeria Profi este organizata şi desfășurată de PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, județ Timiș, înregistrată la ORC Timiș cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin Director Departament SÎRBU GABRIELA-NICOLETA conform Procurii Speciale autentificată sub nr. 1997/25.11.2020 de Miriana Cădărean, notar public în cadrul Societății Profesionale Notariale „LUMINIȚA GREU – MIRIANA CĂDĂREAN”(denumită în cele ce urmează „Organizatorul” sau ”Profi Rom Food”).

Galeria Profi se va desfășura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit conform legislaţiei aplicabile în România.

Participanţii la Galerie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial potrivit celor menţionate mai jos.

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

– în format electronic, prin accesarea platformei Intranet.

– în documentele interne ale magazinelor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa persoanelor cu drept de participare, prin e-mail transmis de pe adresa comunicare.interna@profi.ro

Galeria Profi reprezinta  un grup de persoane ce au calitatea de angajati Profi Rom Food SRL  sau angajati ai Partenerilor Profi si care sustin in mod organizat echipele reprezentative ale Federatiei Romane de Handbal la meciurile organizate  de FRH.

Galeria Profi este formata din 30 de persoane. Organizatorul poate modifica numarul

de membri ai Galeriei Profi. Se va stabili o comisie formata din dna Ramona Cretu, dna Claudia Gheorghiu si dna Luminita Bunda care se va ocupa cu selectarea candidatilor ce vor face parte din Galeria Profi.

In vederea formarii Galeriei Profi, Profi Rom Food va organiza o sesiune de inscrieri si ulterior o selectie a celor inscrisi care se derulează inițial în decursul lunii februarie 2022. Sesiunile de înscrieri și selecție vor putea fi realizate în formă continuă, pe toată durata în care Galeria Profi își va derula activitatea în măsura în care sunt locuri disponibile a fi ocupate.

Profi Rom Food are dreptul sa selecteze dintre cei inscrisi  un număr de 30 de persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care au  trimis cele mai creative raspunsuri la intrebarea nr. 4 din chestionarul de înscriere disponibil la link-ul https://cutt.ly/galeriaprofi, sub titlul “Scrie mai jos cel puțin 3 motive pentru care îți dorești să faci parte din Galeria Profi. “

Dupa ce a fost selectata, o persoana poate deveni membru al Galeriei Profi numai dupa ce obtine, in scris, acordul sefului ierarhic superior și prezintă comisiei de selecție aparținând Organizatorului respectivul acord în termen de până la 5 zile lucrătoare.  Acordul sefului ierarhic superior va fi necesar a se obtine la fiecare participare a membrului la meciurile FRH.

2. Calitatea de membru al Galeriei Profi Rom Food

Se poate  inscrie pentru  a deveni membru al Galeriei Profi orice persoana  care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • are calitatea de angajat, pe perioada nedeterminata, al Profi Rom Food sau al partenerilor Profi Rom Food (pentru claritate, prin parteneri Profi Rom Food SRL se înțelege parteneri Agent care operează un magazin în rețeaua Profi) ;
 • nu are sanctiuni disciplinare in ultimele 12 luni  de la data inscrierii
 • acceseaza formularul Microsoft de inscriere https://cutt.ly/galeriaprofi, completeaza toate  rubricile chestionarului si  il valideaza [DPO VI1] [AT2] prin apasarea butonului  »Submit »  de pe ultima pagina a formularului.
 • are acordul scris al superiorului direct pe care îl va pune la dispoziția comisiei de selecție în cazul în care este selecționat, în termenul stabilit de prev. prezentului regulament, secțiunea 1. Definiție.

Calitatea de membru al Galeriei Profi poate fi  pierduta in urmatoarele conditii:

 • neprezentarea de 2 ori, conform convocarii facute de Profi Rom Food sau de partenerii acestuia   la  meciurile la care Galeria  Profi activeaza. Pentru claritate, nu se va aplica aceasta sanctiune, in cazul in care din motive obiective, membrul nu poate fi prezent la meciurile FRH (spre ex. motive de boala, deces in familie, motive ce tin de obligativitatea realizarii indatoririlor de serviciu, etc.);
 • nerespectarea oricăreia din obligatiile prevazute  la capitolul ”Îndatoriri” din acest regulament;
 • la cerere, printr-o notificare adresata pe email, catre comunicare.interna@profi.ro

3. Beneficiile membrilor Galeriei Profi:

 • Participarea cu  accesul  liber, fara plata vreunei taxe din partea membrilor Galeriei la meciurile nationalelor  feminine si masculine de handbal organizate de FRH
 • Zilele in care membrii Galeriei Profi-angajati ai PROFI ROM FOOD,  vor participa  la  meciuri (inclusiv zilele necesare transportului de la localitatea de domiciliu la localitatea unde are loc meciul), vor fi considerate zile libere platite, membrul Galeriei Profi fiind platit normal (inclusiv cu tichete de masa pentru zilele lucratoare) in aceste zile. In acest sens, este necesar ca angajatul sa anunte responsabilul de pontaj al departamentului care sunt zilele in care va participa la meciuri – astfel incat responsabilul sa il poata ponta corespunzator (zi libera platita);
 • Pentru membrii-angajati ai PROFI ROM FOOD, decontarea transportului (se va deconta, conform procedurilor interne, biletul dus-întors sau combustibilul necesar deplasării în limita numărului de kilometri dintre localitatea de domiciliu și locația evenimentului);
 • Pentru membrii-angajati ai PROFI ROM FOOD, cazare asigurată (rezervările în unități de cazare se vor face conform procedurilor interne. Accesul în unitătile de cazare se va supune legislației în vigoare și regulilor stabilite la nivel național, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, fiind obligatorie prezentarea Certificatului Verde);
 • Echipamentul  si  accesoriile  de activare  vor fi  puse la  dispozitia membrilor , cu titlu gratuit, de catre Profi Rom Food;
 •  training de suporter care va include coregrafii, cântece de galerie, sloganuri, etc va fi asigurat  cu titlu gratuit de catre Profi Rom Food;
 • Beneficiile oferite membrilor-angajati ai Partenerilor vor fi la latitudinea conducătorilor societăților în cadrul cărora respectivii membrii ai Galeriei Profi sunt angajați.

4. Indatoririle membrilor Galeriei Profi :

 • Sa participe la sesiunile de instruire organizate de Profi Rom Food  si de partenerii acestuia  in cadrul acestui program;
 • Sa se prezinte la locatiile unde vor avea loc meciurile, la data si ora  comunicate de Profi Rom Food sau de partenerii acestuia in acest program;
 • Sa poarte echipamentul si accesoriile primite de la Profi Rom Food în timpul meciurile la care Galeria Profi activează, sa se asigure ca pasteaza acest echipamnet si accesorii in conditii de curatenie, sa nu foloseasca echipamentul si accesoriile in alte manifestari sau cu alte ocazii;
 • Sa respecte indicatiile conducatorului de Galerie in ceea ce priveste modul de manifestare in cadrul Galeriei Profi, in timpul meciului – miscari, aplauze, cantece, slogane, manipulare materiale promotionale, etc.;
 • Sa aiba o atitudine civilizata in timpul meciului fata de colegii din Galeria Profi si fata de ceilalti participanti la evenimentul la care participă (inclusiv un eveniment sportiv), sa nu  aduca injurii, sa nu foloseasca limbaj sau gesturi obscene;
 • Sa nu consume alcool sau substante interzise in timpul activarii in cadrul Galeriei Profi sau a oricaror manifestari in care este implicata Galeria Profi (sesiuni training, repetitii, etc);
 • Sa ia la cunoștință cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în virtutea căreia vor fi prelucrate  imaginile dispuse prin materiale foto si video realizate de Profi Rom Food S.R.L., in cadrul comunicarilor facute despre proiectul Galeria Profi pe canalele interne si externe de  Comunicare;
 • Să ofere dreptul de utilizare a imaginii în cadrul materialelor foto și/sau video realizate de către PROFI ROM FOOD in cadrul comunicărilor care fac referire la proiectul Galeria Profi pe canalele interne si externe de Comunicare (inclusiv apariții în mass media sau canale de socializare online). 
 • ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA ÎNAINTE DE TERMEN
 • Aceasta activitate a Galeriei Profi va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată și care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoștința destinatarilor a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
 • Încetarea sau întreruperea activitatii din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.
 •  Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfășurarea acestei activitati, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a Galeriei Profi.
 • LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții din prezenta Galerie Profi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 • PROTECTIA DATELOR PERSONALE
  • Derularea Concursului implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante.
  • În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, în continuare, „RPD”).  Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

– sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal

– adresă de email: dpo@profi.ro

7.3. Datele personale prelucrate – datele personale prelucrate în legatură cu derularea Consursului pot fi:

(i) semnalmente fizice dispuse într-o imagine, respectiv înregistrare video,

(ii) statut de angajat al PROFI ROM FOOD sau al unui partener Profi (pentru claritate, a unui partener Agent cu rol de colaborator al PROFI ROM FOOD care operează un magazin aparținând rețelei Profi, denumit în continuare ”Partener Agent”),

(iii) informații de contact (pentru claritate, număr telefon mobil, adresă e-mail, adresă reședință, respectiv adresă domiciliu),

(iv) informații privind localizarea (pentru claritate, localitatea, respectiv adresa locației și numărul locației – a magazinului, depozitului sau a sediului precum este înregistrată în rețeaua Profi în carul căreia persoana vizată își derulează activitatea),

(v) din care face/fac parte persoanele vizate,

(vi) informații cu privire la caracteristicile fizice (pentru claritate, mărimea pentru echipamentele sportive care sunt personalizate sau care sunt predate spre folosință sau oferite cu titlu gratuit),

(vii) caracteristici și trăsături comportamentale în ceea ce privește derularea activităților și îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor și

(vii) preferințe și opinii, inclusiv în ceea ce privește demersul creativ realizat în cadrul etapei de selecționare cât și modalitățile în care își îndeplinește atribuțiile ocazionat de participarea la activitățile derulate de Galeria Profi în eventualitatea selecționării în cadrul echipei Galeriei Profi.

În plus, în cazul selecționării în cadrul echipei Galeria Profi, vor fi prelucrate și toate datele necesare derulării relației de muncă pe care:

 • persoana vizată o are cu PROFI ROM FOOD (cu rol de exemplu, dar a nu se limita la numărul de marcă, vechimea  istoric relație angajat-angajator, încadrare poziție ș.a.m.d.), cât și
 • numele societății angajatoare în cazul angajaților partenerului Profi (pentru claritate, a partenerului Agent al Profi care operează un magazin înscris în rețeaua Profi) cu rol de societate colaboratoare a PROFI ROOM FOOD.

7.4. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale – scopurile în care sunt prelucrate datele personale sunt:

(i) realizare demers de selecționare a membrilor echipei Galeriei Profi;

(ii) pregatire, dezvoltare profesionala si personala, mentinerea unui mediu de lucru atractic si protejarea angajatilor;

 • verificare, soluționare sesizări și reclamații;
 • protecția juridică Profi;
 • financiar contabil;
 • scop de relații de grup de societăți;
 • scop de conformare legislativă și procedurală;
 • marketing, derularea programelor de fidelizare și a campaniilor și loteriilor promoționale în care Profi este implicată;
 • realizarea demersurilor logistice necesare în vederea susținerii activităților programate / avute în vedere a fi realizate de către membrii echipei Galeria Profi (de ex., asigurarea cazării la unitățile de cazare de pe teritoriul țării unde este programat un eveniment la care echipa Galeiriei Profi va lua parte);

7.5. Temeiul legal avut în vedere pentru realizarea scopurilor mai sus declarate sunt următoarele:

– consimțământul persoanei vizate în vederea înscrierii și participarii în activitatea realizată de PROFI ROM FOOD cu scopul realizării etapei de selecție a membrilor echipei Galeria Profi;

– interesul legitim al Profi in buna derulare, devoltare, protejare si promovare a activitatilor sale conform obiectului de activitate;

– interesul legitim de a atrage, mentine si avea angajati cat mai bine pregatiti si integri;

– interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv în contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum și al procedurilor (inclusiv necontencioase) de soluționare de sesizări și reclamații;

– obligația legală în contextul operațiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;

– obligația legală în contextul asigurării condițiilor de derulare a activităților într-un mediu sigur și în limitele legislației muncii;

7.6. Destinatarii datelor personale – datele personale prelucrate de către PROFI ROM FOOD pot fi transmise către:

– entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

– entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing;

– entități care prestează servicii de securitate în muncă și medicină a muncii;

– entități care prestează servicii de concepere/personalizare și/sau administrare / coordonare activități al echipei Galeria Profi (de ex. agenția de publicitate și/sau consultanță care asistă PROFI ROM FOOD în acest demers);

– entități/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile PROFI ROM FOOD pe diverse platforme de socializare;

– entități partenere în cadrul proiectului de colaborare (de ex. Federația Română de Handbal);

– entități partenere prin intermediul cărora se derulează campania de comunicare a activității de selecționare a membrilor echipei Galeriei Profi cât și de susținere a activității de susținere a recompensării membrilor echopei Galeria Profi (de ex. magazine Partener Agent ai PROFI ROM FOOD);

– entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță website www.profi.ro, informatică/aplicație Profi, sisteme IT;

– entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contact@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje;

– consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

– autorități și instituții publice (de ex. Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

– alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

– entități din grup, entități afiliate, agenți.

7.7. Transferul datelor personale către terțe țări  – nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Spațiului Economic European sau asociate acesteia în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi persoanele vizate impactate de derularea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către PROFI ROM FOOD cu ocazia derulării activităților reglementate de prezentul regulament, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți. În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European, Organizatorul va lua măsurile necesare în vederea respectării legislației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în mod specific, cu privire la transferul acestor informații în mod securizat și de a asigurare o prelucrare legală adecvată.

7.8. Durata de prelucrare a datelor personale – datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de PROFI ROM FOOD, pentru claritate, 3 ani și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă (de ex. 50 ani pentru statele de plată și 75 ani în cazul contractelor de muncă, în conf. cu prev. legale de la data redactării prezentului regulamentului).

7.9. PROFI ROM FOOD urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

7.10. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi: imposibilitatea de a vă înrola în prezenta campanie – în cazul în care nu sunt furnizate date cu caracter personal precum sunt solicitate în baza prezentului regulament.

7.11. Drepturile persoanelor vizate – în calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimțământul, dacă este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele și excepțiile de la acestea sunt detalite în Politica PROFI ROM FOOD cu privire la protecția datelor personale publicată pe website-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

7.12. În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi Rom Food prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 • DISPOZITII FINALE

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții la sediul Organizatorului. Prin participarea la Galeria Profi, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziții rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obțin altfel de avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanților prin e-mail.

Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi,____________ , în 2 (două) exemplare originale și poate fi consultat în mod gratuit.

ORGANIZATOR

PRIN MANDATAR

SÎRBU GABRIELA NICOLETA