REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI „Pregateste-te de concediu cu PROFI !”
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Pregateste-te de concediu cu PROFI !” PERIOADA 30.04.2018 – 27.05.2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară „Pregateste-te de concediu cu PROFI !” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Cîrstea Daniel (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

 

1.2. Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, in toate magazinele Profi si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

 

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 30.04.2018 – 27.05.2018, în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 30 aprilie 2018.

 

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România.

 

3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.

 

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

 

4.2 În vederea participării la Campania publicitară, clienţii trebuie:

 

- să deţină card de fidelitate Profi activ;

 

- să aibă toate datele persoanele introduse în sistem (nume, prenume, CNP, adresa poştala, telefon, e-mail).

 

Participanţii care nu au datele introduse în sistem, pot accesa site-ul web http://www.profi.ro/card_fidelitate_profi/card_de_fidelitate.html pentru introducerea datelor până în data de 30 aprilie 2018 inclusiv;

 

- să completeze pe formularul de înscriere a cardului de fidelitate sau în aplicatia Virtual Card, toate câmpurile obligatorii, însemnate cu “*” (nume, prenume, CNP, adresa postală, telefon, e-mail, acord de utilizare date în scop de marketing);

 

- sa achizitioneze produse de minimum 50 lei / saptamana, în perioada 30.04.2018 – 27.05.2018, cu cardul de fidelitate Profi;

 

4.3 Clienţii care au achizitionat produse de minimum 50 lei / saptamana, în perioada 30.04.2018 – 27.05.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în una dintre cele 4 extrageri astfel:

 

4.3.1 Clienţii care au achizitionat produse de minimum 50 lei / saptamana în perioada 30.04.2018 – 06.05.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 07.05.2018 pentru unul din cele 4 premii, constand in Set trolere Kring Salvador ABS, 55 cm+65 cm+75 cm, puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

 

4.3.1 Clienţii care au achizitionat produse de minimum 50 lei / saptamana în perioada 07.05.2018 – 13.05.2018 , cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 14.05.2018 pentru unul din cele 4 premii, constand in Set trolere Kring Salvador ABS, 55 cm+65 cm+75 cm, puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

 

4.3.1 Clienţii care au achizitionat produse de minimum 50 lei / saptamana în perioada 14.05.2018 – 20.05.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 21.05.2018 pentru unul din cele 4 premii, constand in Set trolere Kring Salvador ABS, 55 cm+65 cm+75 cm, puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

 

4.3.1 Clienţii care au achizitionat produse de minimum 50 lei / saptamana în perioada 21.05.2018 – 27.05.2018, cu cardul de  fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 28.05.2018 pentru unul din cele 4 premii, constand in Set trolere Kring Salvador ABS, 55 cm+65 cm+75 cm, puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza 4 extrageri, astfel:

 

- prima extragere va fi efectuată în data de 07.05.2018;

 

- a doua extragere va fi efectuată în data de 14.05.2018;

 

- a treia extragere va fi efectuată în data de 21.05.2018;

 

- a patra extragere va fi efectuata în data de 28.05.2018;

 

Extragerile pentru premii se vor efectua prin intermediul programului random.org de un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.

 

5.2. La fiecare dintre cele 4 extrageri pentru premiile constând în 4 seturi a cate 3 trolere se vor extrage 4 câştigători şi 8 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

 

5.3. Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul Campaniei publicitare „Pregateste-te de concediu cu PROFI

 

!”. La extragere vor participa clienţii care au achizitionat produse din magazinele Profi de minim 50 lei /saptamana cu cardul de fidelitate numai în perioadele prevazute la art. 4.3.1. – 4.3.4.

 

5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

 

5.4.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

 

5.4.2. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

 

5.4.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;

 

5.4.4. Să fi comunicat Organizatorului, prin completarea formularului online

 

http://www.profi.ro/card_fidelitate_profi/card_de_fidelitate.html, prin aplicatia Virtual Cards sau prin formularul de înscriere a cardului de fidelitate Profi, a tuturor datelor persoanele insemnate cu “*” (nume, prenume, CNP, adresa poştală, telefon, e-mail) şi acordul pentru utilizarea acestora;

 

5.5. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

 

5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. Un participant este declarat câştigător doar dacă a fost extras de către aplicaţia random.org de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a achiziţionat produse de minim 50 lei /saptamana din magazinele Organizatorului, cu cardul de fidelitate,  în perioada 30.04.2018 – 27.05.2018. Extragerea căştigătorilor va fi înregistrată video.

 

6.2. Premiile campaniei sunt următoarele:

 

- 4 de premii constand in 4 seturi a cate 3 trolere (Set trolere Kring Salvador ABS).

 

Dimensiuni set 3 trolere :

 

- 37 x 24 x 55 cm;

 

- 44 x 26 x 65 cm;

 

- 50 x 32 x 75 cm.

 

Costul unui set de 3 trolere este de 419 lei [ cu TVA].

 

Numărul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 4, în valoare totală de lei 1,676 lei [cu TVA].

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

7.1. Câştigătorii vor fi înştiinţati prin telefon, în maxim 15 zile după efectuarea extragerii. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă  responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

 

7.2. De asemenea, lista cu câştigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Profi.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu  notificare prealabila, pastrand valoarea premiului.

 

7.3. In termen de 2 zile de la contactarea telefonica, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului pe e-mail fidelizare@profi.ro sau prin intermediul magazinului din orasul sau, o copie dupa actul de identitate si va preciza adresa la care doreste sa ii fie livrat  premiul.

 

7.4. Dupa ce a trimis/prezentat actul de identitate, in termen de 15 zile lucrătoare Organizatorul va livra castigatorului premiul castigat la adresa precizata de catre acesta, conform art. 7.3. Costurile de transport sunt suportate de catre Organizator.

 

Predarea premiului catre participantul declarat castigator se va face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de catre acesta si de Organizator prin curier.

 

7.5. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare câştigătorul nu a raspuns la telefon, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4

 

7.6. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu- si asumaraspunderea respectarii termenului.

 

7.7. Daca după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde  continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

 

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în  sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

 

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

 

12.2. Participarea la Campania promoţionalaimplică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

 

12.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

 

12.4. Participanţilor la Campania publicitarăle sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datatăşi semnată, expediată pe adresa Timişoara, Calea Sever Bocu, nr.31, judeţ Timiş.

 

 dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 

 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 

 dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

12.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmităîn formă scrisă, datatăşi semnată.

 

12.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie

 

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţiila sediul Organizatoruluişi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro

 

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

 

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

 

Prezentul Regulament al Campaniei publicitare, s-a incheiat astazi, data autentificarii, in doua exemplare originale.

 

ORGANIZATOR

 

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

 

Prin Administrator

 

Daniel Cîrstea

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!