Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

Invitație la achiziția directă servicii de catering “Hrană pentru grupul țintă”

05 aprilie 2022

ANUNT
ÎN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, cu punctul de lucru în : mun. Timișoara, str. Amiciției, nr. 1, în calitate de beneficiar al finanțării 11839/14.10.2020.
Prin prezenta anunță intenția de a achiziționa servicii de catering Hrană pentru grupul ținta în cadrul proiectului cu titlul „ Sprijin pentru ocupare prin educație “contract de finanțare nr. 11839/14.10.2020.

 1. Informații generale privind solicitantul:
  Denumire: SC PROFI ROM FOOD SRL
  Cod Unic de Înregistrare: 11607939
  Nr. de înregistrare la ORC: J35/239/1999
  Adresa corespondenta-punct de lucru: mun. Timișoara, str. Amiciției, nr 1 ,Județul: Timiș
  Nr. telefon: 0731330763
  Adresa de email: remus.voaides@profi.ro
 2. Denumirea/obiectul și locul de livrare a produselor/ execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz;
  Servicii de catering Hrană pentru grupul ținta
  Județele de livrare sunt: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
 3. Tipul și durata contractului;
  Contract de servicii catering cu durata de 18 luni.
 4. Valoarea estimată (se menționează dacă se poate ajusta prețul contractului);
  Valoare totala a contractului (fără TVA) este de 150,344.03 lei.Data, locul și ora-limită de depunere a ofertelor;
 5. Termenul de depunere al ofertelor este 27.04.2021, ora 16:00, la următoarea adresa: mun. Timișoara, str. Amiciției, nr 1, jud. Timiș
 6. Eventuale formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură.
 7. Conform documentației tehnice.
 8. Date tehnice: Nr. Crt Denumire servicii Caracteristici minime solicitate 1 Hrana pentru grupul țintă Hrană membri grup țintă – 190 persoane * 45 de zile de program de practică *1 masa de prânz/zi = 8.550 mese de prânz, pentru facilitarea participării membrilor grupului țintă în vederea derulării vederea derulării stagiilor de practică. Județele de livrare sunt: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
 9. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa la telefon, – 0731330763 posta electronică remus.voaides@profi.ro.