Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

Invitație la achiziția directă servicii de catering “Hrană pentru grupul țintă”

05 aprilie 2022

ÎN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, cu punctul de lucru în:  mun. Timișoara, str. Amiciției, nr. 1, în calitate de beneficiar al finanțării 11837/14.10.2020.

Prin prezenta anunță intenția de a achiziționa servicii de catering Hrană pentru grupul ținta în cadrul proiectului cu titlul „Parteneriat pentru educație! Program regional de învățare la locul de muncă” contract de finanțare nr. 11837/14.10.2020.

  1. Informații generale privind solicitantul:

Denumire:                               SC PROFI ROM FOOD SRL

Cod Unic de Înregistrare:       11607939

Nr. de înregistrare la ORC:     J35/239/1999

Adresa corespondenta-punct de lucru:  mun. Timișoara, str. Amiciției, nr 1

Județul:                                    Timiș

Nr. telefon:                               0735011703

Adresa de email:                      ramona.cretu@profi.ro

  • Denumirea/obiectul și locul de livrare a produselor/ execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz;

Servicii de catering Hrană pentru grupul țintă

Județele de livrare sunt: Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

  • Tipul și durata contractului;

Contract de servicii catering cu durata de 18 luni.

  • Valoarea estimată (se menționează dacă se poate ajusta prețul contractului);

Valoare totala a contractului de furnizare (fără TVA) este de 172,563.03 lei.

  • Data, locul și ora-limită de depunere a ofertelor;

Termenul de depunere al ofertelor este 27.04.2021, ora 16:00, la următoarea adresa: mun. Timișoara, str. Amiciției, nr 1, jud. Timiș

  • Eventuale formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură.

Conform documentației tehnice.

  • Date tehnice:
Nr. CrtDenumire serviciiCaracteristici minime solicitate
1Hrana pentru grupul țintăHrană membri grup țintă – 185 elevi participanți la programul de învățare la locul de munca) 185 persoane * 45 de zile de program de practica *1 masa de prânz/zi = 8.325 mese de prânz, pentru facilitarea participării membrilor grupului țintă in vederea derulării programului de învățare la locul de munca. Județele de livrare sunt: Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa la telefon 0735011703, posta electronică ramona.cretu@profi.ro.