REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI “Palmolive Aroma Sensations”
REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI “Palmolive Aroma Sensations” PERIOADA 24.04.2018 - 20.05.2018

CAPITOLUL 1 - Organizatorul


1.1. S.C. Colgate-Palmolive (Romania) S.R.L. cu sediul in str. Gara Herăstrău nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3828/1992, (denumita in continuare “Organizatorul”), organizeaza evenimentul “Palmolive Aroma Sensations”, eveniment ce se va desfasura în perioada 20.04.2018 - 20.05.2018, in toate magazinele Profi din Romania.


1.2. Evenimentul “Palmolive Aroma Sensations”, se desfasoara toate magazinele din Romania
in care se comercializeza („Magazinele participante”) gelurile de dus Palmolive in conformitate cu
prezentul Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) si Anexa la prezentul Regulament,
documente obligatorii pentru toti participantii.


1.3. Participantii la eveniment vor putea fi validati si vor putea intra in posesia premiului prezentei campanii doar daca respecta integral conditiile de participare, in conformitate cu prezentul
regulament. Consumatorul trebuie sa pastreze si sa prezinte bonul de casa pentru validare.


1.4. Mecanismul de participare va fi comunicat pe materialele promotionale (leaflet-uri, stoppere, wobblere si displayuri in magazinele participante) ce vor fi dezvoltate pentru Magazinele
Participante.

 


1.5. Participantii la eveniment se obliga sa respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din eveniment, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta regulile prezentului Regulament sau care incearca in
orice fel sa fraudeze sistemul de inscriere.

 


1.6. In cazul in care, pe parcursul derularii evenimentului, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de inscriere in eveniment, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze si/sau
sa prelungeasca si/sau sa modifice modalitatea de acordare a premiilor, fara o notificare prealabila a acestor modificari.


1.7. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul materialelor promotionale/publicitare sau trimitand o solicitare scrisa la
sediul Colgate-Palmolive (Romania), in str. Gara Herăstrău nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucureşti cu mentiunea „pentru Evenimentul "Palmolive Aroma Sensations".
Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru cazuri exceptionale, organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul
Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora in magazinele participante.


1.8. Participarea la eveniment echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament.CAPITOLUL 2 – Durata Evenimentului


Programul de desfasurare a evenimentului este 20.04.2018 - 20.05.2018.


CAPITOLUL 3 – Mecanismul Evenimentului.Dreptul de participare


3.1. Evenimentul este deschis oricărei persoane fizice („Participantii”), cu domiciliul în România, care a implinit varsta de 18 ani la data participarii. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C.
Colgate-Pamolive (România) S.R.L. şi membrii familiilor acestora si nici angajatii agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea evenimentului “Palmolive Aroma Sensations”, in speta Fieldstar,
Kruger, Go Travel, Maximia si orice alte companii implicate in organizarea evenimentului.


3.2. Cumparand din Magazinele Participante produse din gama de geluri de dus Palmolive, participantii vor putea câștiga premiul prin tragere la sorti.


3.3. Ca atare, pasii pe care orice participant trebuie sa ii urmeze sunt:


a) sa cumpere/ sa achizitioneze de la raftul magazinelor participante oricare doua geluri de dus
Palmolive in valoare de minimum 15 RON, dintre cele puse pe piata din Romania de catre
organizator („produsele participante”).
Produsele participante la campanie sunt urmatoarele (produse comercializate de catre S.C.
Colgate-Palmolive (Romania) S.R.L. pe teritoriul Romaniei):
Toate gelurile de dus marca Palmolive, comercializate in magazinele Profi


b) sa se inscrie la tragerea la sorti a premiilor campaniei trimitand prin SMS la numarul de telefon 1887 cuvantul "PALMOLIVE PROFI" alaturi de numarul bonului fiscal (ce atesta achizitia produselor paticipante);


c) sa fie extras numarul de telefon la tragerea la sorti a premiilor;


d) sa prezinte, pentru validare, bonul al carui numar a fost trimis de pe numarul de telefon care a fost extras ca fiind castigator. Delatiile de pe bon trebuie sa fie identice cu cele din SMS. Pe bonul fiscal al carui numar a fost extras prin tragerea la sorti a numarului de telefon castigator trebuie sa se regaseasca – OBLIGATORIU – oricare doua geluri de dus Palmolive in valoare de minimum 15 RON. Daca macar 2 dintre produsele participante la prezenta campanie, in valoare de minim 15 RON nu se regasesc pe respectivul bon, castigatorul va fi invalidat si se va trece la validarea urmatoarei rezerve
extrase. Numarul de telefon 1887 este un numar cu tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote. Costul unui sms este de 0.05 EUR (+TVA) pentru fiecare SMS trimis.


3.4. Fiecare cumparator are dreptul de a participa la eveniment de mai multe ori, de fiecare data in baza unui bon fiscal diferit.CAPITOLUL 4 – Inmanarea premiilor


4.1. Inscrierea la eveniment se poate face din prima pana in ultima zi a acestuia inclusiv. Dupa incheierea evenimentului in fiecare Magazin Participant, inregistrarea la eveniment este oficial încheiată şi nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio inscriere ulterioara acestei date.


4.2. Extragerea castigatorului si a rezervelor pentru marele premiu se va face la sediul organizatorului, cu ajutorul platformei www.random.org. Premiile tombolei se vor acorda in urma
extragerilor finale ce vor avea loc la maximum 4 saptamani dupa incheierea evenimentului. Odata cu extragerea castigatorului, se vor extrage si 5 rezerve premiul pus in joc. Castigatorul va fi contactat in
maximum 14 zile lucratoare de la extragere, de catre un reprezentant al Agentiei. Castigatorul va primi minimum 2 apeluri telefonice in interval de 3 zile lucratoare consecutive, la ore diferite, in
intervalul orar 9:00 – 20:00 pentru a i se comunica castigul. Premiile vor fi oferite prin intermediul Agentiei.


4.3. In cazul in care participantul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului (nume, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail), precum si copie dupa cartea de identitate,
acesta va pierde premiul. In cazul in care participantul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate sa-l descalifice.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (nu raspunde la telefon sau, ulterior, la telefonul/emailul primit, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului
etc.) in decursul a 2 zile lucratoare, acesta va pierde premiul (iar premiul va fi oferit urmatoarei rezerve din lista).
In scopul validarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului si/sau Agentiei bonul fiscal/de casa, intreg si lizibil, care face dovada achizitiei din Magazinele Participante oricaror
produse – geluri de dus Palmolive Aroma Sensations in valoare de minimum 15 RON (dintre„ produsele participante” enumerate in prezentul regulament), in perioada de desfasurare a campaniei.


4.4. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul si/sau cu Agentia in vederea primirii si acceptarii premiului sau in cazul imposibilitatii validarii premiului conform prezentului Regulament, castigatorul va fi invalidat, urmând a se apela la o rezerva desemnata prin tragerea la
sorti. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de validare ca si castigatorii, asa cum reiese din prezentul Regulament.


4.5. Inscrierile sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale/de casa care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate intr-un mod care nu permite probarea achizitionarii produsului participant, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand
fara limitare orice alt tip de modificari ale informatiilor sau ale elementelor lor componente datorate
manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.


4.6. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane
revendica acelasi bon fiscal/de casa inscris. In asemenea cazuri, va putea fi validat doar participantul
care va fi in posesia bonului fiscal/de casa inscris la eveniment.


4.7. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C. Colgate-Pamolive (România) S.R.L. şi
membrii familiilor acestora, si nici angajatii agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea
evenimentului “Palmolive Aroma Sensations”, in speta Fieldstar, Kruger, Go Travel, Maximia si orice
alte companii implicate in organizarea evenimentului.


4.8. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din extragerea cu
premii aferent premiilor oferite va fi calculat si va fi platit de Organizator, fara implicarea
castigatorilor.
Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul evenimentului nu este raspunzator de plata
altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, aceastea fiind exclusiv in sarcina
castigatorilor.
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestui eveniment este de 1.800 RON +TVA.


CAPITOLUL 5 - Protecţia datelor cu caracter personal


5.1. Organizatorul, in speta compania S.C. COLGATE-PALMOLIVE (Romania) S.R.L. este
inregistrata ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr.
15362/08.01.2010.
5.2. Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind
protecţia datelor personale stocate pe durata evenimentului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa
pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul eveniment
si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.


5.3. Participantii la eveniment, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001,
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de
interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).


5.4. Prin simpla participare la eveniment si trimiterea datelor personale la Organizator,
participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie prelucrate in
scopul prezentului regulament. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai
folosi datele lor personale.


5.5. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata evenimentului: nume, prenume,
numarul de telefon, adresa e-mail.


5.6. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui castigatorilor, nu
vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea premiilor si indeplinirea olbigatiilor
legale ale Organizatorului.


5.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor evenimentului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea
acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator,
acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

5.8. Prin participarea la prezenta campanie, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea, seria si numarul de
buletin in cazul castigatorilor de premii) sa fie procesate si incluse in baza de date a S.C. Colgate Palmolive (Romania) S.R.L. in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale
organizatorului prezentei campanii. Participanţii care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supuşi procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Evenimentului.


5.9. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand
persoanelor vizate au urmatorul continut:


• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la
cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt
sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei
respective, trimisa la S.C. Colgate Palmolive (Romania) S.R.L mentionata la art. 1.1., o data pe an, in
mod gratuit, compania S.C. Colgate Palmolive (Romania) S.R.L va confirma daca utilizeaza date care o
privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.


• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
operator, la cerere si in mod gratuit:
(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este
conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.


• Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care
o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa
str. Gara Herăstrău nr. 4C, Cladirea B, Green Court Bucharest, etaj 2, sector 2, Bucureşti.


5.10. Participarea la eveniment constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca
numele si castigul, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare
de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul va putea solicita participanţilor,
după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără însă ca aceasta să afecteze calitatea de
câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.


5.11. Prin inscrierea la aceasta eveniment, participantii isi exprima acordul neechivoc cu
prevederile prezentului Regulament.


Capitolul 6 Forta majora


6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


6.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta
este obligat sa comunice participantilor la Eveniment, existenta acesteia in termen de 10 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 


Capitolul 7 Litigii


7.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Eveninment,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din
Bucuresti.


7.2. Prin participarea la aceast eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

S.C. Colgate-Palmolive (România) S.R.L


Desfasurarea evenimentului in magazine

Organizatorul desfasoara evenimentul “Palmolive Aroma Sensations” in toate magazinele
PROFI din Romania, eveniment ce va avea loc în perioada 20.04.2018 - 20.05.2018.
Evenimentul “Palmolive Aroma Sensations” este deschis tuturor persoanelor fizice cu
domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care, in perioada desfăşurării sale vor achizitiona din
magazinele participante oricare doua geluri de dus Palmolive in valoare de minimum 15 RON, vor
trimite prin SMS la 1887 cuvantul "PALMOLIVE PROFI" alaturi de numarul bonului fiscal (ce atesta
achizitia produselor participante) si vor intra in tragerea la sorti pentru marele premiu.
Produsele comercializate de catre S.C. Colgate-Palmolive (Romania) S.R.L. pe teritoriul
Romaniei din gama de geluri de dus Palmolive sunt:
- Toate gelurile de dus marca Palmolive, comercializate in magazinele Profi
Participantii trebuie sa achizitioneze de la raftul magazinelor participante oricare doua geluri de
dus Palmolive, in valoare de minimum 15 RON, sa trimita prin SMS la 1887 cuvantul “PALMOLIVE
PROFI” alaturi de numarul bonului fiscal (ce atesta achizitia produselor participante) si vor putea
câștiga prin tragere la sorti marele premiu al campaniei.
In cadrul prezentului eveniment, premiile oferite in magazine, la nivel national, sunt
urmatoarele


Premiu                          Cantitate
Set cadou Palmolive       100

Cost total premii: 1800 RON + TVA.


Lista Magazinelor participante este urmatoarea: toate magazinele PROFI din Romania.

S.C. Colgate-Palmolive (România) S.R.L.

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!