Regulamentul oficial al campaniei "De 1 iunie, la Profi înfloresc premiile pentru copii!"
Regulamentul oficial al campaniei "De 1 iunie, la Profi înfloresc premiile pentru copii!" 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019

 


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

  1.1.             Campania publicitară "De 1 iunie, la Profi înfloresc premiile pentru copii!" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, județ Timiș, înregistrată la ORC Timiș cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cîrstea, denumită în continuare “Organizatorul”/“Profi” și desfășurată prin intermediul agenției de marketing și publicitate GODMOTHER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, Strada Dragoș Vodă, Nr. 44, Sector 2 București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9233/19.11.1997, cod unic de înregistrare RO9997589 precum și Get Mega Flip, persoană juridică română, cu sediul în România, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, Nr. 196 G, Etaj P+1E, Apartament 2, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/ 522/2015, cod unic de înregistrare RO 34190708, în beneficiul clientului său. 1.2.             Campania publicitară se va desfășura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe pagina http://www.profi.ro si pe pagina http://www.profi.ro/1iunie . 1.3.             Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos.1.4.             Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări si intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoștința publicului pe pagina http://www.profi.ro si pe pagina http://www.profi.ro/1iunie  
 
 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

  2.1.                Campania este organizată și se desfășoară în perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59 zilnic, pe teritoriul României, înscrierile și participarea la Campanie făcându-se pe pagina http://www.profi.ro/1iunie. 2.2.                Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe pagina http://www.profi.ro și pe pagina http://www.profi.ro/1iunie  
 
 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

  3.1.         La Campania publicitară poate participa orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în România. 3.2          Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerintelor din concurs si care oferă datele reale de identificare mentionate în cadrul Secțiunii 4.

 

3.3.             Nu au dreptul să participe salariații societății PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciții, succesorii legali și mandatarii salariaților societății PROFI ROM FOOD S.R.L., angajații firmelor de pază, curățenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agențiilor și firmelor implicate în organizarea și desfasurarea campaniei publicitare, promoterii și merchandiserii. 3.4.             Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.  
 
 
 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

  4.1.             Campania publicitară este organizată și se desfășoară în perioada indicată la secțiunea 2, respectiv în perioada 01.06.2019 – 10.06.2019, în intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59. 4.2.             Campania publicitară se desfășoară în perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, în intervalul orar 00:00:00-23:59:59. În această perioadă, participanții trebuie să urmeze următorii pași în mod complet pentru a fi înscriși în Campanie și pentru a fi eligibili pentru participarea la concurs și înscrierea la tragerea la sorți: 1)     să acceseze pagina www.profi.ro/1iunie; 2)     să încarce o poză personalizată care reprezintă familia participantului, formată din părinte/părinți /tutore legal împreună cu copilul/ copiii acestora (cu vârste până la 18 ani fără o zi, adică până la 18 ani neîmpliniți la data începerii Campaniei), folosind aplicația integrată în pagină; 3)     să distribuie pe pagina personală de Facebook poza generată de aplicația integrată în pagină prin apăsarea butonului de Share/Distribuie afișat pe pagina www.profi.ro/1iunie; 4)     să introducă pe pagina www.profi.ro/1iunie, la secțiunea dedicată, următoarele date, în mod complet și real: nume și prenume părinte/ tutore legal, număr telefon părinte / tutore legal, e-mail părinte / tutore legal; 5)     să accepte în mod neechivoc prevederile prezentului Regulament, inclusiv prelucrarea datelor personale și de imagine atât ale participantului, cât și ale copilului prin bifarea câmpului dedicat;6)     să bifeze câmpul dedicat de abonare la Newsletter-ul Profi. Prin această acțiune, participantul declară în mod expres că este de acord, ca începând cu data la care își exprimă consimțământul să primească la adresa de e-mail furnizată informații privind produsele, campaniile și ofertele Profi. 4.2.    Toate câmpurile sunt obligatorii pentru validarea și intrarea în extragerile Campaniei; Validarea informațiilor înscrise de către participant pe pagina www.profi.ro/1iunie se face prin verificarea completării tuturor câmpurilor (fotografie conform Regulament, nume, prenume, adresa de email, număr de telefon părinte / tutore legal, distribuire poză pe pagina proprie de Facebook și bifarea tuturor câmpurilor dedicate din pagină). În situația în care participantul introduce o serie de informații incorecte/ fictive, poza nu este distribuită pe contul personal de Facebook al participantului ori nu sunt bifate corespunzător câmpurile dedicate, înscrierea sa în Campanie va fi invalidată. Participantul își asumă corectitudinea datelor personale furnizate.4.3.             Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către participanți și își rezervă dreptul de a exclude din Campanie astfel de participanți. Participantul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la această Campanie. 4.4.             Prin încărcarea fotografiilor în website-ul www.profi.ro/1iunie , participanții declară că dețin drepturile de autor aferente fotografiilor încărcate pe pagina www.profi.ro/1iunie și acceptă în mod expres, atât în nume propriu, cât și în numele și pe seama copilului / copiilor ai căror părinți / tutori legali sunt, cesiunea cu titlu gratuit către Organizator, pe parcursul întregii durate de protecție conferite de lege și fără limitare de teritoriu, a totalității drepturilor patrimoniale de autor aferente fotografiilor încărcate pe pagina www.profi.ro/1iunie . Cesiunea totală a drepturilor patrimoniale de autor va include toate modalitățile prevăzute de lege de

 

utilizare/exploatare a fotografiilor sub orice formă. Pe cale de consecință, participanții se obligă să nu acorde terților vreun drept sau prerogativa care ar contraveni respectivei cesiuni. 4.5.             Fără a aduce atingere dreptului participanților conform prevederilor legale, Organizatorul informează în mod specific asupra faptului ca va folosi imaginea participanților prin afișarea acesteia pe site-ul www.profi.ro/1iunie și pe pagina oficială de Facebook a Profi. Prin acceptarea bifei “Confirm că am peste 18 ani, am citit, am înțeles și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei și declar că sunt reprezentantul legal (părintele / tutorele) al copilului / copiilor a căror fotografie am furnizat-o și în această calitate sunt de acord cu folosirea imaginii furnizate de mine de către Profi Rom Food SRL, în conformitate cu Regulamentul campaniei "DE 1 IUNIE ÎNFLORESC PREMIILE PENTRU COPII", participanții acceptă în mod expres folosirea datelor personale ale acestora și ale copilului/copiilor (inclusiv imaginea) de către Organizator, în scopuri legate de Campanie conform Art. 12 de mai jos. 4.6.     Orice participant se poate înscrie în Campanie de maxim 3 ori/zi, fiecare înscriere presupunând încărcarea unei poze distincte în aplicația integrată pe pagina www.profi.ro/1iunie și distribuirea fiecăreia în parte, în postări diferite, pe contul personal de Facebook al participantului. 4.7.   Organizatorul îsi rezerva dreptul de a invalida o fotografie distribuită în cadrul Campaniei care prezintă imagini cu caracter pornografic sau care induce ideea de abuz de orice fel asupra integrității unei persoane adulte sau a unui copil.  

 

 

 

 

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

  5.1.                Pentru desemnarea câștigătorilor se vor organiza următoarele extrageri:   5.1.1 Pentru premiile alocate în fiecare oră, vor fi acordate un număr total de 240 vouchere în valoare de 50 de lei fiecare, un premiu constând în două vouchere cu valoare totală de 100 de lei, valabile exclusiv în cadrul magazinelor Profi. Voucherele pot fi folosite în orice magazin Profi în perioada 01 iunie 2019 – 31 iulie 2019, pentru cumpărături de minimum 50 lei, cu excepția țigărilor. Daca valoarea cumpărăturilor este mai mică de 50 lei, nu se acordă rest de la plata cu voucherul. Pe un bon fiscal se poate încasa un singur voucher. Voucherul se poate folosi o singură dată și va rămâne la casa de marcat după încasare. Extragerile orare vor avea loc astfel: pentru fiecare zi a campaniei din perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, în intervalul orar 08:00:00- 20:00:00, vor avea loc trageri la sorți automate în momente prestabilite, respectiv la orele 08:55:00, 09:55:00, 10:55:00, 11:55:00, 12:55:00, 13:55:00, 14:55:00, 15:55:00, 16:55:00, 17:55:00, 18:55:00, 19:55:00. Câștigătorii vor fi afișați automat pe pagina www.profi.ro/1iunie și de asemenea prin intermediul adresei de e-mail furnizat. 5.1.2. Pentru premiile alocate în fiecare zi și deci care pot fi câștigate o singură dată pe zi, vor fi acordate un număr total de 10 trotinete în valoare de maxim 266 de lei fiecare. Extragerile vor avea loc astfel: în fiecare zi a Campaniei desfășurată în perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, va fi selectat câte un câștigător/zi prin tragere la sorți automată la ora 20:00:00 a fiecărei zile de Campanie. Câștigătorul va fi afișat automat pe pagina www.profi.ro/1iunie și de asemenea va fi anunțat de obținerea câștigului prin intermediul adresei de email furnizat în cadrul formularului de completare a datelor personale de participare. 5.2.                Extragerile vor fi efectuate în mod aleatoriu prin intermediul unui sistem de tip aleatoriu, dezvoltat, implementat și integrat în partea tehnică a paginii www.profi.ro/1iunie, fără prezența unui notar. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, zilele și orele efectuării extragerii, cu notificare prealabilă, pe site-ul http://www.profi.ro si pe pagina http://www.profi.ro/1iunie, păstrând valoarea premiilor. 5.3.             În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, respectiv dacă acesta nu îndeplinește cumulativ cerințele prevăzute la secțiunea 4 sau nu a putut fi contactat la datele furnizate în termen de 3 zile lucrătoare, va fi extras un nou câștigător prin intermediul platformei http://www.profi.ro/1iunie .

 

5.4.             Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul perioadei campaniei, indiferent că este vorba despre unul din premiile acordate pe oră (vouchere) sau un premiu zilnic (trotinetă). La extragere vor participa doar participanții eligibili care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare descrise în Secțiunea 4 a prezentului Regulament și care introduc datele corecte și reale necesare validării și înscrierii acestora în tragerile la sorti. 5.5.             Pentru validarea drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții: 5.7.1.        Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 3 a prezentului Regulament; 5.7.2.        Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 4 a prezentului Regulament; 5.7.3.        Să fi fost ales câștigător, prin extragere la sorti; 5.7.             În sensul prezentului Regulament, Participantul care întrunește toate condițiile de mai sus este validat câștigător. 5.8.             Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora li s-a alocat un premiu, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectării întocmai a cerințelor Regulamentului.   

 

 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

  6.1.             Premiile campaniei sunt următoarele: -  un total 240 vouchere în valoare nominală de 50 lei (TVA inclus), un premiu constând în două vouchere cu valoare totală de 100 de lei, valabile exclusiv în cadrul magazinelor Profi. Voucherul poate fi folosit în orice magazin Profi în perioada 01 iunie 2019 – 31 iulie 2019, pentru cumpărături de minimum 50 lei, cu excepția țigărilor. Pe un bon fiscal se poate încasa un singur voucher. Voucherul se poate folosi o singură dată și va rămâne la casa de marcat după încasare. -  un număr total de 10 trotinete Smart Kid 5 IN 1 cu roți luminoase roz în valoare de maxim 266 de lei fiecare. 6.2.  Numărul total al premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 250, în valoare totală de 14.660 lei (paisprezecemiișasesuteșaizeci lei), TVA inclus, dintre care 240 de vouchere a 50 de lei fiecare, reprezentând un total de 12.000,00 lei (douăsprezecemii lei) și 10 trotinete, fiecare în valoare de maxim 266 de lei, reprezentând un total de 2.660,00 lei (douămiișasesuteșaizeci lei). 6.3.    Câștigătorul nu poate opta pentru modificarea parametrilor premiilor și își asumă în întregime toate condițiile acestuia. 6.4.  Organizatorul va înmâna premiile astfel: voucherele pentru premiile acordate în fiecare oră, în intervalul orar 08:00:00 – 20:00:00, vor fi trimise către câștigători prin e-mail (după validare, către adresa de email înscrisă în website-ul concursului), iar premiile zilnice constând în câte o Trotinetă Smart Kid 5 in 1 vor fi trimise către câștigători la adresa poștală comunicată de către câștigător după validare, prin curier rapid sau servicii poștale de expediere. 6.5.    Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul conferit, executarea serviciilor sau conduita beneficiarilor premiului, este exclusă cu excepția cazului în care fapta ilicită se datorează culpei exclusive și dovedite a Organizatorului. 6.6.   Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte. 6.7.   Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile, respectiv de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse de acestea.

 

 

 

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

  7.1.    Câștigătorii premiilor oferite de Organizator vor fi înștiințați de către acesta după cum urmează: -   câștigătorii vor fi afișați în timp real, în mod automatizat, pe www.profi.ro/1iunie secțiunea Câștigători. -  câștigătorii vor primi în timp real, în mod automatizat, un e-mail de notificare, trimis la adresa de email furnizată în formularul de înscriere și participare la Campanie. în situația în care câștigătorii nu confirmă primirea e-mail-ului automat, vor fi contactați telefonic în termen de 24 de ore la afișarea pe www.profi.ro/1iunie. 7.2.   Premiile oferite în fiecare oră în intervalul 08:00:00 – 20:00:00 din cadrul campaniei, în perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, constând în vouchere valabile în magazinele Profi, se expediază către câștigători prin email, în termen de maximum 30 zile de la validare.7.3.  Premiile din cadrul perioadei campaniei cu premii zilnice, din perioada 1 iunie 2019 – 10 iunie 2019, constând în trotinete, se expediază prin curier rapid sau prin intermediul serviciilor poștale, cu proces verbal de predare-primire, la adresa de livrare furnizată de către câștigător, în termen de maximum 30 zile de la validare pe email. 7.4.  În cazul în care un câștigător nu poate primi premiul, din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite sau câștigătorul nu răspunde la e-mail sau telefon în termen de 72 ore de la contactare), Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele eronate introduse, iar premiul se va întoarce în posesia Organizatorului, care va proceda la contactarea următorului câștigător. 7.7.  Dacă datele introduse de către un participant, pe pagina dedicată Campaniei, sunt incomplete, greșite sau nereale, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida câștigătorul și de a înmâna premiul următorului câștigător extras din lista participanților. 7.8.   Daca punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu-și asumă răspunderea respectării termenului.7.9.  Dacă după epuizarea listei cu câștigători nu se validează un câștigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.  

 

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

  8.1.  Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în  alte produse și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.  

 

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținut de către câștigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.  

 

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA ȘI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1.         Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoștința publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept și nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri de la Organizator.

 

10.2.           Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții. Pentru evitarea oricărui dubiu, nimic din derularea Campaniei nu conduce la nașterea de obligații în sarcina Organizatorului față de participanți, inclusiv față de câștigători, cu excepția Art. 12 de mai jos.10.3.         Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfășurare a Campaniei.  

 

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.  

 

 

SECŢIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  12.1.       Informații generale Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie. Prelucrarea datelor personale se realizeaza de catre Organizatorul Campaniei direct sau prin împuternicitii sai, respectiv Agenția de marketing și publicitate Godmother S.R.L și S.C. GetMegaFLip S.R.L. În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi/Organizator și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, „RPD”). Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează: -            sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal; -               adresă de email: dpo@profi.ro; -               număr de telefon: 0799 414 536.

 

 

12.2.       Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) adresa pentru livrarea premiului. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (v) adresa poștală, inclusiv codul postal, (vi) semnătura (fizică, electronică), (vii) alte date din documentele de identitate, legitimare.

 

12.3.       Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare si a campaniilor si loteriilor promotionale in care Profi este implicata; (ii) marketing direct prin transmitere de comunicari comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole) (iii) verificare, soluționare sesizări și reclamații (iv) protecția juridica a Profi; (v) financiar contabil. Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri: -               interesul legitim al Profi constând inclusiv în interesul de a promova față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, precum si în interesul de a înțelege informatii referitoare la produsele/bunurile care sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora;

 

-                      interesul legitim al Profi constând în realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, eficientizarea utilizării resurselor Profi, asigurarea securității informatice a Profi; -                      interesul legitim al Profi constând în îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Profi le oferă și prestează, în îmbunătățirea relației dintre Profi și (potențiali) clienți/(potențiali) parteneri de afaceri, precum și în îmbunătățirea imaginii Profi; -                      interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii; -               obligatia legala in contextul operatiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;-                      consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole).

 

12.4.         Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:-                      entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;-                      entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri; -                      entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi; -                      entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare; -               entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism); -                      entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT; -                      entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro , site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje, -               parteneri de campanii promoționale; -               consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic; -                      autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței); -                      alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători); -               entități din grup, entități afiliate, agenți.

 

12.5.       Transferul datelor personale către terțe țări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

 

12.6.       Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an. 12.7.                                       Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi (i) imposibilitatea de a vă înrola în prezenta Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, adresa de livrare a premiului; (ii) imposibilitatea de a vă informa despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care este implicată Profi, alte informații despre activitatea Profi – în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale reprezentate de numărul de telefon și adresa de email pentru scopul transmiterii comunicărilor electronice în scopuri de marketing direct (ex: trimiterea de newsletters).

 

12.8.          Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detaliatte în Politica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site- ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html. În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.    

 

 

SECȚIUNEA 13. PARTICIPANȚI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

  13.1. În cazul în care câștigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea la prezenta Campanie.  

 

 

SECȚIUNEA 14. DISPOZIȚII FINALE

  14.1.  Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții la sediul Organizatorului și pe pagina: www.profi.ro și www.profi.ro/1iunie.14.2.         Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnați câștigători, sunt de acord ca numele și imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără ca Organizatorul să fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani. 14.3.         În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziții rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.14.4.         În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud și persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obțin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de

 

descalificare se comunică participanților prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi

 

retrase și ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

 

 

 

 

Prezentul Regulament oficial al Campaniei publicitare, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

 

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

 

Prin administrator Daniel Cîrstea

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!