REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  - Promoția pentru pofticioși
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI - Promoția pentru pofticioși 27 iulie 2018 - 16 august 2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară „Promoția pentru pofticioși" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Dragomir Dumitru (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

 

1.2. Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial.

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicare pe site-ul http://www.profi.ro .

 

 

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

 

2.1.      Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 27 iulie 2018 – 16 august 2018 („Perioada Campaniei”) în 28 de magazine Profi din municipiul Cluj-Napoca, operaţionale la data începerii campaniei publicitare. Magazinele participante se regăsesc în Anexa nr. 1.

 

2.2.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, prin publicare pe site-ul http://www.profi.ro.

 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. Campania  promoțională se adresează clienților magazinelor Profi situate în Mun. Cluj -Napoca,  menţionate in Anexa nr. 1 („Magazine participante”).

 

3.2. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care achiziționează din Magazinele participante produse în valoare de minimum 30 de lei (tva inclus).

 

3.3. Nu au dreptul să participe la Campanie salariaţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor Organizatorului, angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea Campaniei, promoterii şi merchandiserii.

 

3.4 Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI :

 

4.1 Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

 

4.2. În vederea participării la Campanie, clienţii trebuie:

 

4.2.1. să achiziționeze în Perioada Campaniei, produse de minim 30 de lei/bon fiscal (tva inclus) din Magazinele participante, menţionate în Anexa nr. 1. Bonurile fiscale emise la casa de marcat în Perioada Campaniei vor avea inscripţionat un Cod de bare. Codul de bare reprezinta succesiunea numerica de 13 (treisprezece) cifre si aflat in partea de final a bonului fiscal;

 

4.2.2. să trimită, în Perioada Campaniei, numarului Codului de bare  printr-un mesaj text  (SMS) la numărul scurt de SMS 1765, tarif standard de 0.05 Euro+TVA per SMS, număr disponibil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Mobile și Vodafone.

 

Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru participarea la Campanie dacă este format exclusiv din Codul de bare (cifrele, acestuia așa cum apar acestea tipărite pe Bonul fiscal, la finele acestuia), scris fără spații, semne de punctuație și/sau alte informații. Pentru încurajarea participării, sistemul automat folosit în Campanie poate interpreta în scopul validării, înscrierile în Campanie reprezentând maxim primele treisprezece cifre din fiecare SMS, exceptând spațiile și cifrele speciale.  De exemplu, în cazul în care un participant înscrie două sau mai multe coduri în același mesaj (sau alte informații de tipul numelui și/sau prenumelui, etc.), sistemul va lua în considerare maxim primele treisprezece cifre, interpretând (dacă este posibil) aceste cifre ca un cod transmis în cadrul Campaniei, și în cazul în care aceste cifre de la începutul mesajului pot fi interpretate ca o serie validă aceasta va fi înscrisă în Campanie, participantul primind mesaj de înștiințare corespunzator codului înscris. În acest caz însă participantul, dacă dorește să înscrie și celelalte coduri, este nevoit sa trimită câte un mesaj separat pentru fiecare dintre celelalte Coduri de bare pe care dorește să le înscrie în Campanie.

 

Participantul va suporta costul fiecarui SMS trimis, conform alineatului de mai sus.

 

4.2.3. Să păstreze bonul fiscal în orginal, în vederea ridicării premiului.

 

4.3 Clienții care au achiziționat in Perioada Campaniei, din Magazinele participante, produse in valoare de minim 30 lei/bon fiscal (TVA inclus), pot introduce doar o singură dată Codul de bare inscris pe fiecare bon fiscal deţinut, in modalitatea descrisa la punctul 4.2.2. În cazul în care un participant va înscrie de mai multe ori același Cod de bare, la tragerea la sorți va participa cu o singura sansa (va fi înscris doar o singură dată).

 

4.4.      Reguli generale de participare la Campanie

Pentru premiile oferite prin tragere la sorți:

4.4.1 Un participant poate introduce o singură dată Codul de bare înscris pe fiecare bon fiscal pentru a fi eligibil. Orice încercare de înscriere în Campanie prin folosirea unui Cod de bare utilizat anterior pentru o altă înscriere, prin orice modalitate, de către aceeași persoană sau de către persoane diferite, va fi invalidat pe loc. Validarea unui Cod de bare presupune ca acesta să fie exclusiv numeric, din 13 cifre. Orice altă verificare, spre exemplu, dar fără a se limita la, data bonului fiscal sau conținutul bonului fiscal în sensul Regulamentului Oficial se va face ulterior extragerii și comparării Codului de bare înscris, cu informatiile din sistemul Organizatorului cât și cu bonului fiscal deținut de participant.

 

4.4.2 Fiecare Cod de bare înscris de un participant îi garantează acestuia o șansă de castig.

 

4.4.3 Fiecare inscriere a Codului de bare este validată preliminar la momentul înscrierii în Campanie. În acest sens, pentru fiecare înregistrare în cadrul Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeași modalitate prin care s-a efectuat înscrierea și imediat, un răspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situația înscrierii sale, după cum urmează:

 

a.         Înscrierea conține un cod de bare valid conform art. 4.4.1;

 

b.         Înscrierea nu conține un cod de bare valid conform art. 4.4.1;

 

c.          Inscrierea contine un cod de bare utilizat deja pentru înscrierea în Campanie;

 

i.    De același participant

 

ii.   De alt participant

 

d.         Participantul a trimis o serie de coduri invalide și poate fi blocat temporar;

 

e.         Participantul a fost blocat temporar;

 

f.          Participantul este în perioada de blocare temporară;

 

g.         Participantul a trimis o serie de coduri invalide și poate fi blocat definitiv;

 

h.         Participantul a fost blocat definitiv

 

4.4.4 Având în vedere că numărul de telefon mobil reprezintă elementul de identificare a participanților in cadrul Campaniei, un participant identificat cu același număr de telefon mobil se poate înscrie nelimitat în Campanie, fiecare înscriere trebuind să fie făcută cu un Cod de bare diferit si corect.

 

4.4.5 Încercarea de înscriere de 5 ori consecutiv a unui Cod de bare greșit sau deja folosit are ca rezultat blocarea participării în Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisă înscrierea în Campanie cu același număr de telefon, în acest intervalul de timp.

 

4.4.6 O nouă încercare, după deblocare, de înscriere de 5 ori consecutiv a unui Cod de bare greșit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitivă a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisă inscrierea în Campanie cu același număr de telefon, pe toată durata acesteia.

 

 

SCŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR:

 

5.1. Extragerea câștigătorilor este asigurată de un sistem computerizat dedicat acestei Campanii având la bază un program specializat care alege aleator câștigătorii, în timp real, independent de voința Organizatorilor.

 

5.2. Pentru desemnarea câștigătorilor se vor organiza 3 (trei) extrageri săptămânale, aferente perioadelor menţionate în tabelul de mai jos:

 

 


Săptămâna


Perioada


Săptămâna 1


27.07.2018 – 02.07.2018


Săptămâna 2


03.08.2018 – 09.08.2018


Săptămâna 3


10.08.2018 – 16.08.2018

 

Extragerile premiilor săptămânale se vor organiza în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la finalizarea periodei săptămânale de referinţă, așa cum sunt definite în tabelul de mai sus.

 

Codurile de bare trimise prin SMS în fiecare săptămână intră în baza de date pentru tragerile la sorți pentru acea saptămână.

 

Se va utiliza un program computerizat specializat de extragere automată care va alege aleator câte 100 câștigători/săptămână  și câte 3 rezerve pentru fiecare câștigător/săptămână.

 

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate, zilele extragerii,  păstrând valoarea premiilor.

 

5.3. Având în vedere că Organizatorul nu poate verifica în timp real veridicitatea Codurilor de bare inscrise, verificarea autenticitatii acelui Cod de bare precum și îndeplinirea celorlalte  condițiile de participare se va realiza după extragerea Codurilor de bare câștigătoare. Doar după această verificare va fi validat Codul de bare și va fi contactat câștigătorul.  

 

5.4. Un participant poate câştiga un singur premiu/extragere săptămânală, iar pe toată durata campaniei poate câștiga maxim 3 premii (1 premiu/săptămână). Vor fi validați doar participanții ale căror bonuri fiscale atestă conform sistemului informatic al Organizatorului că au achiziționat produse  de mimim 30 de lei /bon fiscal (TVA inclus) și care introduc datele necesare validării și înscrierii acestora în tragerile la sorți, descrise la Secțiunea 4, Articolul 4.2.

 

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI:

 

6.1              Premiile acestei campanii sunt:

 

6.1.1        Premii săptămânale: 100 premii/săptămână (200/vouchere pe săptămână, în valoare de 50 / voucher). Un premiu consta în 2 vouchere în valoare de 50 lei fiecare.

 

6.1.2        Se vor acorda 2 vouchere în valoare de 50 de lei fiecare pentru fiecare câștigător.

 

6.2     Numărul total de premii/vouchere este 600.

 

6.3     Valoarea totală a premiilor este de 30.000 lei.

 

 

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA DE VALIDAREA ŞI ACORDARE A PREMIILOR

 

7.1. PROCEDURA DE VALIDARE

 

Până la validarea finală, participantul ce a fost extras drept câștigător va fi denumit “Potențial câștigător” iar pentru a fi declarat „Câștigător” este necesara parcurgerea următoarelor etape:(i) prevalidare telefonică, (ii) prevalidare electronică și (iii) validare finală.

 

Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii „potenţialilor câştigători” care au fost invalidaţi în etapele menţionate în alineatul anterior.

 

(i) prevalidare telefonică

 

După extragerea Codului de bare, Potențialul câștigător va fi contactat telefonic de către un reprezentant al Organizatorului, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data extragerii, la numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie, în vederea revendicării, prevalidării și validării premiului câștigat.

 

Organizatorului va efectua maximum 3 (trei) apeluri, la intervale orare de timp diferite, în perioada menționată. În cazul în care Potențialul câștigător (i) nu poate fi contactat, sau (ii) în timpul convorbirii telefonice nu poate confirma înscrierea efectuată sau (ii) confirmă faptul că deține bonul fiscal, acesta va fi invalidat, urmand a fi contactată rezerva, urmându-se aceeași procedură, până la epuizarea tuturor rezervelor.

 

În vederea validării sale în această etapă, Potențialul câștigător trebuie să:

 

i.            confirme deținerea bonului fiscal ce conține Codul de bare înscris și extras câștigător și să comunice acest cod;

 

ii.            comunice dacă este/nu este angajatul uneia din companiile implicate în organizarea acestei Campanii sau menționate la art. 3.3.din acest Regulamentul Oficial;

 

iii.            comunice urmatoarele date personale: nume şi prenume, data nașterii, adresa de domiciliu.

 

(ii) prevalidarea electronică

 

In cadrul convorbirii telefonice din etapa de prevalidare telefonică descrisă mai sus, în scopul prevalidării electronice, Potențialului câștigător îi sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate ce vor fi comunicate exclusiv câștigătorilor), în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul prevalidarii telefoniceurmătoarele:

 

- o fotografie cat mai lizibilă a bonului fiscal ce conține Codul de bare înscris și declarat câștigător

 

            - menționarea magazinului Profi din care dorește ridicarea premiului;

 

(iii) validarea finală

 

În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la prevalidarea unui premiu săptămânal, Organizatorul va contacta participantul pentru a-i furniza detaliile necesare intrării în posesia premiului. Data și ora efectivă pentru procedura de predare-primire va fi aleasă împreună cu Câștigătorul.

 

În oricare dintre situațiile în care, Potenţialul câştigător/Câştigătorul:

 

a.       refuză parcurgerea etapelor de prevalidare;

 

b.      în etapele de prevalidare nu furnizează sau furnizează informații incomplete sau eronate;

 

c.       nu revendică premiul în termenul acordat;

 

d.      nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial;

 

e.       nu doreşte/refuză să beneficieze de premiul câștigat, acesta va fi invalidat şi va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participanților extrași ca și rezerve, în ordinea în care au fost extrași în lista de rezerve, după parcurgerea aceloraşi etape. În cazul în care premiile nu pot fi atribuite nici rezervele, acestea vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

 

În caz de invalidare, Organizatorul își rezerva dreptul de a oferi premiul participantului extras ca și rezerve, în ordinea în care a fost extras în lista de rezerve. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

 

 

7.2. ACORDAREA PREMIILOR

 

Premiile se vor acorda Potenţialior câştigători, validaţi  conform prevederilor secţiunii 7, doar în baza prezentării bonului fiscal câştigător în original.

 

Predarea premiului către Câştigător se va face la magazinul Profi indicat de acesta in faza de prevalidare, pe baza unui tabel de predare-primire.

 

Dacă punerea în posesia premiului nu este posibilă în termenul agreat, din motive independente de voinţa Organizatorului, acesta nu-şi asumă răspunderea nerespectării termenului. Dacă câştigătorul nu se prezintă în termenul agreat, se consideră că acesta a renunţat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

 

 

7.3. REGULI PRIVIND UTILIZAREA PREMIILOR SĂPTĂMÂNALE

 

a.       Voucherele acordate cu titlu de premiu pot fi utilizate ca mijloc de plata la efectuarea de cumparaturi din magazinele Profi din Cluj-Napoca, magazine menţionate în anexa nr 1, în perioada 06.08.2018 – 30.09.2018;

 

b.       după încasare voucherele rămân în magazin;

 

c.        un voucher poate fi folosit o singură dată;

 

d.       se pot utiliza mai multe vouchere pe același bon fiscal;

 

e.       pentru a putea fi utilizat un voucher, valoarea cumparaturilor (bonului fiscal) trebuie să fie de minim 50 de lei, dar fără a include și achiziția de țigări. Dacă se dorește și achiziționarea țigărilor pe același bon fiscal atunci valoarea cumparaturilor (bonului fiscal) fără valoarea țigărilor trebuie să fie de minim 50 lei;

 

f.         pentru a putea fi utilizate 2 vouchere, valoarea cumparaturilor (bonului fiscal) trebuie să fie de minim 100 de lei, dar fără a include și achiziția de țigări. Dacă se dorește și achiziționarea țigărilor pe același bon fiscal atunci valoarea cumparaturilor (bonului fiscal) fără valoarea țigărilor trebuie să fie de 100 lei;

 

 

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI:

 

8.1. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse/bunuri şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau componente ale premiilor.

 

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE:

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementarile Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de altă natură în legătura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN:

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

 

10.2. Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

 

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusive de a modifica procedura de desfăşurare a Campaniei.

 

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII:

 

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

 

12.1.        Informații generale

 

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

 

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

 

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

 

-       sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

 

-       adresă de email: dpo@profi.ro;

 

-       număr de telefon: 0799 414 536.

 

12.2.        Datele personale prelucrate

 

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: număr de telefon. În cazul castigarii unui premiu/desemnării drept Câştigător potenţial, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (i) nume și prenume, (ii) adresă de email, (iii) adresă poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (iv)semnătura (fizică, electronică), (v) data si/sau locul nasterii, (vi) alte date din documentele de identitate, legitimare, (vii) vocea.

 

12.3.         Destinatarii datelor personale

 

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

 

-    entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

 

-    entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum 

-    entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

 

-    entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

 

-    entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

 

-    entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

 

-    parteneri de campanii promoționale;

 

-    consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

 

-    autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

 

-    alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

 

-    entități din grup, entități afiliate, agenți.

 

12.4.        Transferul datelor personale către terțe țări

 

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

 

12.5. Durata de prelucrare a datelor personale

 

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

 

12.6. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi: imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului,

 

12.7. Drepturile persoanelor vizate

 

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite în Politica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

 

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ :

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respective şi de participarea la prezenta campanie.

 

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE:

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului, in magazinele  Profi şi pe site-ul: www.profi.ro.

 

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii declara ca sunt de acord sau, dupa caz, au luat cunostinta de prevederile acestui Regulament astfel cum se prevede mai sus, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

 

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14.4.În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclude şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

14.5. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

 

 

Click aici pentru a vedea magazinele participante

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!