Regulamentul Oficial al Campaniei " Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!”
Regulamentul Oficial al Campaniei " Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!”

CASTIGATORI:

Saptamana 1: Aldor Kenez (Miercurea Ciuc) – pachet VIP la Media Music Awards

Saptamana 1: Ionela Roxana Maricuta

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1. Campania publicitară "Fii ProfiYouungster! Profi te trimite la Media Music Award!” (denumită în cele ce urmează"Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Cîrstea Daniel (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").


1.2. Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, in toate magazinele Profi si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.


1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos


1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial,
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul web
http://www.profi.ro.

 


SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 


2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 07 august 2017 – 03 septembrie 2017, în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 03 septembrie 2017.


2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte
de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web
http://www.profi.ro.

 


SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 


3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România.


3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii
salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor
Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.


3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului
Regulament.

 


SECŢIUNEA 4.1 MECANISMUL CAMPANIEI


4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.


4.2 În vederea participarii la Campania publicitară, clienţii trebuie:


- sa detina card de fidelitate Profi activ;


- sa aiba toate datele persoanele introduse in sistem (nume, prenume, CNP, adresa postala, telefon, e-mail).


Participantii care nu au datele introduse in sistem, pot accesa site-ul web
http://www.profi.ro/card_fidelitate_profi/card_de_fidelitate.html pentru introducerea datelor pana in data de 03.09.2017 inclusiv;


- să completeze pe formularul de înscriere a cardului de fidelitate sau în aplicatia Virtual Card, toate câmpurile obligatorii, insemnate cu “*” (nume, prenume, CNP, adresa postala, telefon, e-mail, acord de utilizare date in scop de marketing);


- sa efectueze minim 3 tranzactii pe saptamana in perioda 07.08.2017 – 03.09.2017 cu cardul de fidelitate Profi.


4.3 Clientii care au efectuat minim 3 tranzactii in perioada 07.08.2017 – 03.09.2017 cu cardul de fidelitate Profi vor intra
automat in una dintre cele 4 extrageri astfel:


4.3.1 Clientii care au minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate Profi în perioada 07.08.2017- 13.08.2017 vor intra automat
in tragerea la sorti din data de 15.08.2017 pentru unul din cele 4 premii puse la dispozitie de catre Organizator, prevazute
la art 6.2.


4.3.2 Clientii care au minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate Profi în perioada 14.08.2017 – 20.08.2017 vor intra automat
in tragerea la sorti din data de 22.08.2017 pentru unul din cele 4 premii puse la dispozitie de catre Organizator, prevazute
la art 6.2.


4.3.3 Clientii care au minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate Profi în perioada 21.08.2017 – 27.08.2017 vor intra automat
in tragerea la sorti din data de 29.08.2017 pentru unul din cele 4 premii puse la dispozitie de catre Organizator, prevazute
la art 6.2.


4.3.4 Clientii care au minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate Profi în perioada 28.08.2017 – 03.09.2017 vor intra automat
in tragerea la sorti din data de 05.09.2017 pentru unul din cele 4 premii puse la dispozitie de catre Organizator, prevazute
la art 6.2.

 


SECŢIUNEA 5.1 DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR


5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza 4 extrageri, astfel:


- prima extragere va fi efectuată în 15.08.2017;


- a doua extragere va fi efectuată în 22.08.2017;


- a treia extragere va fi efectuata in 29.08.2017;


- a patra extragere va fi efectuata in 05.09.2017;


Extragerile pentru premii se vor efectua prin intermediul programului random.org de catre un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.


5.2. La fiecare extragere se va extrage 1 castigator si 10 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.


5.3. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei publicitare „Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!”. La extragere vor participa clientii care au efectuat minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate Profi numai in perioadele prevazute la art. 4.3.1. – 4.3.4.


5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplineasca concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:


5.4.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;


5.4.2. Să îndeplineasca condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;


5.4.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;


5.4.4. Să fi comunicat Organizatorului, prin completarea formularului online http://www.profi.ro/card_fidelitate_profi/card_de_fidelitate.html, prin aplicatia Virtual Cards sau prin formularul de înscriere a cardului de fidelitate Profi, a tuturor datelor persoanele insemnate cu “*” (nume, prenume, CNP, adresa postala, telefon, e-mail) si acordul pentru utilizarea acestora;


5.5. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.


5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 


SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 


6.1. Un participant este declarat castigator doar daca a fost extras de catre aplicatia random.org de catre persoana desemnata sa
faca extragerea, daca a efectuat minim 3 tranzactii cu cardul de fidelitate in perioada 07.08.2017 – 03.09.2017. Extragerea castigatorilor va fi înregistrată video.


6.2. Premiile campaniei sunt urmatoarele:


- 4 premii a cate 1 (unu) pachet VIP la Media Music Award fiecare premiu, in valoare nominala de 1.368,84 lei [fara TVA]
Numărul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 4(patru), în valoare totală maxima de 5.475,36 lei [fara TVA]
Pachetul VIP contine:


- Cazare pentru 2 persoane la hotel Ibis din Constanta;


- Mic dejun la hotel Ibis din Constanta;


- Acces in spatele scenei


- Acces in zona VIP;


- Acces pe covorul rosu;


- Acces VIP la o petrecere exclusivista intr-un club din Constanta;


- Acces in Golden Ring;


- Tricou oficial Media Music Awards 2017 Constanta.


Transportul catre Constanta nu este inclus

 


SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 


7.1. Câştigătorii vor fi înştiinţati prin telefon, in maxim o zi dupa efectuarea extragerii. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.


7.2. De asemenea, lista cu câştigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro si pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/Profi.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu notificare prealabila, pastrand valoarea premiului.


7.3. In termen de 2 zile de la contactarea telefonica, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului pe e-mail fidelizare@profi.ro sau prin intermediul magazinului din orasul sau copie dupa actul de identitate si adresa la care doreste sa se trimita premiul castigat


7.4. Dupa ce a trimis/prezentat actul de identitate, in termen de 3 zile lucrătoare Organizatorul va trimite castigatorului premiul castigat la adresa precizata de catre castigator..


7.5. Dacă în termen de o zi lucrătoare câştigătorul nu a raspuns la telefon, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4


7.6. Premiul se expediaza prin curierat, in termen de 3 zile de la trimiterea/prezentarea actului de identitate, la adresa precizata
de castigator. Costurile de transport sunt suportate de catre Organizator.


7.7. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independete de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului.


7.8. Daca după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 


SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE

 


8.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 


SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 


9.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde
continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.


9.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina
Organizatorului în raporturile cu participanţii.


9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei,
inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 


SECŢIUNEA 10. LITIGII

 


10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 


SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 


11.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.


11.2. Participarea la Campania promoţionalaimplică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.


11.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.


11.4. Participanţilor la Campania publicitarăle sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datatăşi semnată, expediată pe adresa Timişoara, Calea Sever Bocu, nr.31, judeţ Timiş.

 dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;


 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;


b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;


c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.


11.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmităîn formă scrisă, datatăşi semnată.


11.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.


Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată,
va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.SECŢIUNEA 12. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 


12.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere
decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 


SECŢIUNEA 13 DISPOZIŢII FINALE

 


13.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţiila sediul Organizatoruluişi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro
13.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.


13.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.


13.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.


13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor
fiscale.

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

ORGANIZATOR,


S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.


Prin administrator


Cîrstea Daniel

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI

"Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!”

Organizatorul campaniei "Fii ProfiYoungster! Castiga cu gasca pe un singur bon!” S.C. Profi Rom Food S.R.L., societate comercială romană cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu, Nr. 31, judeţul Timiş, având codul unic de înregistrare 11607939, atribut fiscal RO şi numărul de ordine în Registrul Comerţului J35/ 239/ 1999, deţinătoare a contului bancar cu cod IBAN RO56RZBR 0000 0600 0301 5891 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Timişoara, reprezentată prin administrator Daniel Cîrstea, denumită în cele ce urmează “ Organizatorul”.
În conformitate cu prevederile sectiunii nr. 1 din Regulament, decide modificarea şi completarea Regulamentului campaniei " Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!”, după cum urmează:
Art. 1. Art. 6.2. se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
Premiile campaniei sunt urmatoarele:


- 4 premii a cate 1 (unu) pachet VIP la Media Music Award fiecare premiu, in valoare nominala de 1.368,84 lei [fara TVA]


Numărul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 4(patru), în valoare totală maxima de 5.475,36 lei [fara TVA]


Pachetul VIP contine:


- Cazare pentru 2 persoane la Rin Grand Hotel Bucureşti în perioada
02.10.2017-04.10.2017


- Mic dejun la Rin Grand Hotel Bucureşti;


- Acces în spatele scenei


- Acces în zona VIP;


- Acces pe covorul rosu;


- Acces VIP la o petrecere exclusivistă într-un club din Bucureşti;


- Acces in Golden Ring;


- Tricou oficial Media Music Awards 2017 Bucureşti.

Transportul catre Bucureşti nu este inclus

Prezentul act aditional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei "Fii ProfiYoungster! Profi te trimite la Media Music Award!” şi face parte integrantă din aceasta. Celelalte dispoziţii ale Regulamentului rămân neschimbate.

Prezentul Act adiţional a fost încheiat astăzi _______________________.

ORGANIZATORUL


S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.


prin administrator


Daniel Cîrstea

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!