Regulamentul oficial al campaniei - Redecorează cu Profi
Regulamentul oficial al campaniei - Redecorează cu Profi Youngster

REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI „Redecorează cu Profi !” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitară „Redecorează cu Profi !” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Cîrstea Daniel (denumită în cele ce urmează "Organizatorul"). 

1.2.Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, in toate magazinele Profi  si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

1.3.Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial"). 

1.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 01.10.2018 - 31.10.2018, în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 01.10.2018.

2.2.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România.

3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.  

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2 În vederea participării la Campania publicitară, clienţii trebuie:

- să deţină card de fidelitate Profi activ;

- să aibă toate datele persoanele introduse în sistem nume, prenume, data naşterii, sex, adresa poştala (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ, cod poştal), telefon mobil, e-mail, semnatura. Participanţii care nu au datele introduse în sistem, pot completa datele personale pe formularul de inscriere a cardului de fidelitate, in oricare magazin Profi, până în data de 01.10.2018,  inclusiv; 

 - să completeze pe formularul de înscriere a cardului de fidelitate, toate câmpurile obligatorii, însemnate cu “*”: nume, prenume, data naşterii, sex, adresa postală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ), şi semnătură;

- sa achizitioneze produse participante la campanie, mentionate in Anexa nr. 1, de minimum 15 lei / saptamana în perioada 01.10.2018 - 31.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi;”

4.3 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1) de minimum 15 lei / saptamana, în perioada 01.10.2018 - 31.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi,  vor intra automat în una dintre cele 5  (4 extrageri saptamanale si 1 extragere finala) extrageri astfel:

4.3.1 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1)  de minimum 15 lei / saptamana  în perioada 01.10.2018 - 07.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 08.10.2018 pentru unul din cele 5  premii (fiecare constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei), puse la dispozitie săptămânal  de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.2 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1)  de minimum 15 lei / saptamana  în perioada 08.10.2018 - 14.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 15.10.2018 pentru unul  din cele 5 premii (fiecare constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei), puse la dispozitie săptămânal de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.3 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1)  de minimum 15 lei / saptamana  în perioada 15.10.2018 - 21.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 22.10.2018 pentru unul  din cele 5 premii (fiecare constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei), puse la dispozitie săptămânal de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.4 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1)   de minimum 15 lei / saptamana  în perioada 22.10.2018 - 31.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 05.11.2018 pentru unul  din cele 5 premii (fiecare constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei), puse la dispozitie săptămânal de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.5 Clienţii care au achizitionat produse (dintre cele mentionate in Anexa nr. 1)   de minimum 15 lei / saptamana  în perioada 01.10.2018 - 31.10.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 05.11.2018 pentru Marele Premiu (constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 2500 lei ), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.Clienţii care au câştigat un premiu la una dintre extragerile săptămânale nu vor avea dreptul de a participa la extragerea finală, pentru Marele Premiu.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza 4 extrageri, astfel:

- prima extragere va fi efectuată în data de 08.10.2018;

- a doua  extragere va fi efectuată în data de 15.10.2018;

- a treia extragere va fi efectuată în data de 22.10.2018;

- a patra extragere va fi efectuata în data de 05.11.2018;

- a cincea extragere va fi efectuata in data de 05.11.2018.

Extragerile pentru premii se vor efectua prin intermediul programului random.org de un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.

5.2. La fiecare dintre primele 4 extrageri, se vor extrage 5 castigatori si 20 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora. 

La a cincea extragere se va extrage 1 castigator si 5 rezerve.

5.3. Un participant poate câştiga un singur premiu  (fiecare constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei sau intr-un card cadou in valoare de 2500 lei) în cadrul Campaniei publicitare „Redecorează cu Profi !”.  La extragere vor participa clienţii care au achizitionat produse din Anexa 1 din magazinele Profi de minim 15 lei /saptamana cu cardul de fidelitate numai  în perioadele prevazute la art. 4.3.1. – 4.3.4.

5.4. „Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

5.4.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

5.4.2. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.4.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;’’

5.5. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1. Un participant este declarat câştigător doar dacă a fost extras de către aplicaţia random.org de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a achiziţionat produse din Anexa nr. 1 de minim 15 lei /saptamana din magazinele Organizatorului, cu cardul de fidelitate, în perioada 01.10.2018-31.10.2018. Extragerea căştigătorilor va fi înregistrată video.

6.2. Premiile campaniei sunt următoarele:

- 20 de premii constand intr-un card cadou Dedeman in valoare de 100 lei 

- 1 premiu sub forma de carduri cadou Dedeman in valoare de 2500 lei 

Numărul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 21, în valoare totală de lei 4500 lei [include TVA].

6.3. Cardurile cadou câştigate vor putea fi utilizate exclusiv în orice magazin fizic din reţeaua Dedeman, în perioada 28.09.2018-28.09.2019. Cardurile cadou nu vor putea fi utilizate pentru cumpărături din magazinele online Dedeman.

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1.Câştigătorii vor fi înştiinţati prin telefon (apel telefonic sau mesaj scris), în maxim 20 zile după efectuarea extragerii. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

7.2. De asemenea, lista cu câştigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Profi.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu notificare prealabila, pastrand valoarea premiului.

7.3. În termen de 2 zile de la contactarea telefonică, câştigătorul trebuie să îşi exprime disponibilitatea de a beneficia de premiul câştigat, prin confirmarea codului unic de pe cardul de fidelitate Profi şi prin transmiterea adresei la care doreşte să îi fie transmis premiul. Aceste informaţii îi vor fi comunicate Organizatorului pe e-mail  fidelizare@profi.ro.

Organizatorul nu răspunde pentru intrarea în posesia premiului de către câştigător, din motive independente de voinţa Organizatorului.

7.4. În termen de 20 zile lucrătoare de la data la care câştigătorul a transmis pe e-mailul Organizatorului fidelizare@profi.ro informaţiile menţionate la art. 7.3.,  Organizatorul va trimite câştigătorului premiul câştigat la adresa precizata de către acesta. Costurile de transport vor fi suportate de catre Organizator. Predarea premiului catre participantul declarat castigator se va face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de catre acesta si de catre Organizator prin Curier. 

7.5. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare câştigătorul nu a raspuns la telefon, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4

7.6. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului. 

7.7. Daca după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în produse, bani sau in alta modalitate decat cea descrisa in prezentul Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să suporte impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

12.1.Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie. 

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, „RPD”).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-adresă de email: dpo@profi.ro; 

-număr de telefon: 0799 414 536.

12.2.Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) imagine/fotografie, (v) sexul, (vi) calitatea de parinte / tutore legal. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (vii) adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (viii) semnătura (fizică, electronică), (ix) data si/sau locul nasterii, (x) alte date din documentele de identitate, legitimare, (xi) vocea. 

Totodata, sunt prelucrate date personale ale copilului/copiilor participantului la Campanie, respectiv (i) varsta, (ii) sexul si (iii) imagine/fotografie.

12.3.Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către: 

-entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje, 

-parteneri de campanii promoționale; 

-consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic; 

-autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-entități din grup, entități afiliate, agenți.

12.4.Transferul datelor personale către terțe țări 

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți. 

12.5.Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date. 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an. 

12.6.Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului, 

12.7.Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite în Politica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html. 

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţiila sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

Prezentul Regulament al Campaniei publicitare, s-a incheiat astazi, data autentificarii, in doua exemplare originale.

ORGANIZATOR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin Administrator

Daniel Cîrstea

 

 

Anexa 1

Produsele participante la Campania „Redecorează cu Profi !”:

ARTICLE_CODEEANDEL_ARTICLE_DESCRIPTIONUV

375345900020013491NESQUIK DUO CEREALE 225G1

20395900020002730CINI MINIS CEREALE 250G0

484835900020025159FITNESS DELICE CHOCO HAZELNUT 22.5G1

484825900020025678FITNESS DELICE MILK CHOCO 22.5G1

484755900020024640CHEERIOS OATS CINNAMON 400G1

20255900020005014FITNESS SIMPLU BATON 23.5G0

469165900020020154NESQUICK ABC 460G1

420775900020021595x=NESTLE CEREALE LION 500 G1

516605900020027672NESTLE MUSLI CHOCO 35G1

20365900020000576NESQUIK CEREALE 250G0

20385900020000613CHEERIOS CEREALE 250G0

182855900020013514NESQUIK DUO CEREALE INTEGRALE 460G0

20235900020005038FITNESS STRAWBERRY 23.5G0

20288593893007437NESQUIK  BATON 25G0

613535900020030443LION BATOANE CEREALE PACHET (4X25G)1

510445900020025692CORN FLAKES MIERE SI ARAHIDE 450G1

554008593893007499NESTLE CINI MINIS BATON CEREALE 25G1

425865900020020895FITNESS CEREALE 425G1

76205900020007728x=COOKIE CRISP 500G0

613545900020031136NESQUIK BATOANE CEREALE PACHET (4X25G )1

613515900020032218CEREALE CINI-MINIS CRAZYCRUSH 350G1

420845900020012098STRAWBERRY MINIS 500G1

40115900020007292x=CHEERIOS 500G0

40155900020004659x=NESQUIK 500G0

484785900020025210FITNESS  DELICE WHITE CHOCO 22.5G1

91965900020004697CORNFLAKES NESTLE 500G0

484905900020020932FITNESS CHOCO CEREALE  425G1

40125900020004710x=CHOCAPIC 500G0

484945900020024626CHEERIOS OATS 400G1

510455900020024374NESQUIK DELICE 23G1

20375900020000590CHOCAPIC CEREALE 250G0

613505900020032232CEREALE NESQUIK COCOACRUSH 350G1

422395900020021625NESTLE CEREALE LION 250G1

40135900020006165x=CINI MINIS 500 G0

558265900020029454FITNESS PEACH APRICOT BATOANE CEREALE 23.5G1

613555900020031150CINI-MINIS BATOANE CEREALE PACHET (4X25G)1

554015900020020956NESTLE CEREALE FITNESS CU IAURT 425G1

20198593893007468CHOCAPIC  BATON 25G0

519425900020027696NESTLE MUSLI CHERRY 35G1

558245900020029447FITNESS RED BERRIES BATOANE CEREALE 23.5G1

517105900020027702NESTLE MUSLI CHOCO & BANANA 35G1

613525900020032195CEREALE LION WILDCRUSH 350G1

425855900020020918FITNESS FRUCTE CEREALE 425G1

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!