Regulamentul Oficial al Campaniei „Un zâmbet alb merită premiat!”
Regulamentul Oficial al Campaniei „Un zâmbet alb merită premiat!” 06.05.2019 – 02.06.2019

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.            Campania publicitară „ Un zâmbet alb merită premiat!” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată și desfășurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, județ Timiș, înregistrată la ORC Timiș cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cîrstea (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2.            Campania publicitară se va desfășura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, in toate magazinele Profi  si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

1.3.            Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos.

1.4.            Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoștința publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

                                                                                                                                                                              

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada: 06.05.2019 – 02.06.2019, în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaționale la data începerii Campaniei publicitare.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani și 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţîn România.

3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.  

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania publicitară este organizată și se desfășoară în perioada indicată la secțiunea 2.

4.2. În vederea participării la Campania publicitară, clienții trebuie:

- să dețină card de fidelitate Profi activ;

- să aibă toate datele personale introduse în sistem: nume, prenume, data nașterii, sex, adresa poștală (localitate, județ), telefon mobil, semnătura. Participanții care nu au datele introduse în sistem, pot completa datele personale pe formularul de înscriere a cardului de fidelitate, în oricare magazin Profi, până în data de 06.05.2019,  inclusiv;

- să achiziționeze produse participante în valoare de minim 25 lei (vezi Anexa 1) în perioada 06.05.2019 – 02.06.2019, în săptămâna anterioară extragerii, utilizând cardul de fidelitate Profi.

4.3. Clienții care au achiziționat produsele participante (vezi Anexa 1) în săptămâna anterioară extragerii, în valoare de 25 lei minimum, în perioada 06.05.2019 – 02.06.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi,  vor intra automat în una dintre cele 4 extrageri săptămânale astfel:

              4.3.1 Clienții care au achiziționat produse participante (vezi Anexa 1) în valoare de minim 25 lei pe săptămână în perioada 06.05.2019 - 12.05.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorți din data de 13.05.2019 pentru unul din cele 5  premii (fiecare premiu constând în vouchere PROFI în valoare de 100 lei), puse la dispoziție săptămânal  de către Organizator, prevăzute la art. 6.2.

              4.3.2 Clienții care au achiziționat produse participante (vezi Anexa 1) în valoare de minim 25 lei pe săptămână în perioada 13.05.2019 - 19.05.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorți din data de 20.05.2019 pentru unul din cele 5  premii (fiecare premiu constând în vouchere PROFI în valoare de 100 lei), puse la dispoziție săptămânal  de către Organizator, prevăzute la art. 6.2.

              4.3.3 Clienții care au achiziționat produse participante (vezi Anexa 1) în valoare de minim 25 lei pe săptămână în perioada 20.05.2019 - 26.05.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorți din data de 27.05.2019 pentru unul din cele 5  premii (fiecare premiu constând în vouchere PROFI în valoare de 100 lei), puse la dispoziție săptămânal  de către Organizator, prevăzute la art. 6.2.

              4.3.4 Clienții care au achiziționat produse participante (vezi Anexa 1) în valoare de minim 25 lei pe săptămână în perioada 27.05.2019 - 02.06.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorți din data de 03.06.2019 pentru unul din cele 5  premii (fiecare premiu constând în vouchere PROFI în valoare de 100 lei), puse la dispoziție săptămânal  de către Organizator, prevăzute la art. 6.2.

              4.3.5 Clienții care au achiziționat produse participante (vezi Anexa 1) în valoare de minim 25 lei pe săptămână în perioada 06.05.2019 – 02.06.2019, utilizând cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorți din data de 03.06.2019 pentru unul din cele 2 premii (fiecare premiu constând într-un Play Station 4), puse la dispoziție de către Organizator, prevăzute la art. 6.2.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza 5 extrageri, astfel:

- prima extragere va fi efectuată în data de 13.05.2019;

- a doua  extragere va fi efectuată în data de 20.05.2019;

- a treia extragere va fi efectuată în data de 27.05.2019;

- a patra extragere va fi efectuata în data de 03.06.2019;

- a cincea extragere va fi efectuata în data de 03.06.2019;

Extragerile pentru premii se vor efectua prin intermediul programului random.org de un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.

5.2. La prima extragere se vor extrage 5 câștigători și 10 de rezerve;

La a doua extragere se vor extrage 5 câștigători și 10 de rezerve;

La a treia extragere se vor extrage 5 câștigători și 10 de rezerve;

La a patra extragere se vor extrage 5 câștigători și 10 de rezerve;

La a cincea extragere se vor extrage 2 câștigători și 8 de rezerve.

În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.3. Un participant poate câștiga un singur premiu, în cadrul Campaniei.  La extragere vor participa clienții care au achiziționat produse în valoare de minim 25 lei săptămânal din produsele participante (vezi Anexa 1) utilizând cardul de fidelitate Profi numai  în perioada 06.05.2019 – 02.06.2019.

5.4. Pentru validarea drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții:

5.4.1. Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 3 a prezentului Regulament;

5.4.2. Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.4.3. Să fi fost ales câștigător, prin extragere la sorti.

5.5. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întrunește toate condițiile de mai sus este validat câștigător.

5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora li s-a alocat un premiu, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectării întocmai a cerințelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. Un participant este declarat câştigător doar dacă a fost extras de către aplicaţia random.org de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a achiziţionat cel puțin 1 produs din cele participante (vezi Anexa 1) din magazinele Organizatorului, cu cardul de fidelitate, în perioada 06.05.2019 – 02.06.2019. Extragerea câştigătorilor va fi înregistrată video.

 

6.2. Premiile Campaniei sunt următoarele:

20 premii constând în vouchere Profi în valoare totală de 2.000 lei (TVA inclus). Valoarea unui premiu este de 100 lei (TVA inclus).

- 2 premii constând în console Play Station 4 în valoare de 3.254 lei (TVA inclus). Valoarea unui premiu este de 1.627 lei (TVA inclus).

 

Numărul total al premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 22, în valoare totală de 5.254 (TVA inclus) lei.[BR1] [AT2] 

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

7.1.               Câștigătorii vor fi înștiințați prin telefon (apel telefonic sau mesaj scris), în maxim 20 zile după efectuarea extragerii. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

7.2. De asemenea, lista cu câștigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Profi.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu anunțarea prealabilă pe site-ul său, păstrând valoarea premiului.

7.3. În termen de 2 zile de la contactarea telefonică, câștigătorul trebuie să își exprime disponibilitatea de a beneficia de premiul câștigat, prin confirmarea codului unic de pe cardul de fidelitate Profi și prin transmiterea adresei la care dorește să îi fie transmis premiul. Aceste informații îi vor fi comunicate Organizatorului pe e-mail  fidelizare@profi.ro.

Organizatorul nu răspunde pentru intrarea în posesia premiului de către câștigător, din motive independente de voința Organizatorului.

7.4. În termen de 20 zile lucrătoare de la data la care câștigătorul a transmis pe e-mailul Organizatorului fidelizare@profi.ro informațiile menționate la art. 7.3.,  Organizatorul va trimite câștigătorului premiul câștigat la adresa precizată de către acesta. Costurile de transport vor fi suportate de către Organizator. Predarea premiului către participantul declarat câștigător se va face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de către acesta și de către Organizator prin Curier.

7.5. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare de la prima contactare telefonică sau de la primirea mesajului Organizatorului, câștigătorul nu a răspuns la telefon sau la mesajul primit de la Organizator prin care să-și exprime disponibilitatea de a primi premiul, Organizatorul își rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanților, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4.

7.6. Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu-și asumă răspunderea respectării termenului.

7.7. Dacă, după epuizarea listei cu câștigătorii și rezervele, nu se validează un câștigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în alte produse, bani sau în altă modalitate decât cea descrisă în prezentul Regulament Oficial.

 

8.2. Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul conferit, executarea serviciilor sau conduita beneficiarilor premiului, este exclusă cu excepția cazului în care fapta ilicită se datorează culpei exclusive și dovedite a Organizatorului.

8.3. Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea condițiilor de prestare a serviciilor aferente premiului.

 

8.4. Câștigătorii nu pot opta pentru modificarea parametrilor premiilor. Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile, respectiv de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse de acestea.

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să suporte impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoștința publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept și nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.

10.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfășurare a Campaniei.

 

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1.        Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-                      sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-                      adresă de email: dpo@profi.ro;

12.2.        Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate în legatură cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) data nașterii (v) adresa postală (localitate, judet), (vi) sexul, (vii) semnatura. În cazul câștigării unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (i) adresa poștală/domiciliul complet, inclusiv codul poștal, (ii) semnătura (fizică, electronică), (iii) data și/sau locul nașterii, (iv) alte date din documentele de identitate (CNP, seria și numarul CI, data eliberării).

 

12.3.        Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare și a campaniilor și loteriilor promoționale în care Profi este implicată; (ii) marketing direct prin transmitere de comunicări comerciale electronice (inclusiv promoții, oferte, campanii promoționale, tombole) (iii) verificare, soluționare sesizări și reclamații (iv) protecția juridică a Profi; (v) financiar contabil.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

-                      interesul legitim al Profi constând inclusiv în interesul de a promova față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, precum si în interesul de a înțelege informatii referitoare la produsele/bunurile care sunt de interes pentru actuali și potențiali cliențși de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de cliențși preferințele acestora;

-                      interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii;

-                      obligatia legala in contextul operatiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;

-                      consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole).

 

12.4.        Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

-                      entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-                      entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-                      entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-                      entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-                      entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-                      entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-                      entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

-                      parteneri de campanii promoționale;

-                      consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

-                      autoritățși instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-                      alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-                      entități din grup, entități afiliate, agenți.

12.5.        Transferul datelor personale către terțțări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

12.6.        Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

12.7.        Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului,

12.8. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite îPolitica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câștigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții la sediul Organizatorului și la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro.

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial, iar dacă vor fi desemnați câștigători, sunt de acord ca numele lor sa fie făcut public, să fie utilizat în scopuri publicitare fără ca Organizatorul să fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziții rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud și persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obțin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanților prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

Prezentul Regulament al Campaniei publicitare, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

 

ORGANIZATOR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

prin Administrator

Daniel Cîrstea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

COD EAN

COD GOLD

Denumire

3014260022587

61448

ORAL B COMPLETE 5WAY CLEAN 40MED 1+1

3014260017095

52695

ORAL-B  COMPLETE 5WAYS CLEAN 40MED

5013965754999

23546

ORAL-B APA GURA PRO EXPERT 250ML

5010622018258

36293

ORAL-B ATA DENTARA FLOSS SATIN 25M

3014260293222

38158

ORAL-B PERIUTA DINTI 3-EFFECT CLASSIC 40 MED

4210201135159

61584

ORAL-B POWER REZERVE CROSS ACTION 2 BUC

4210201043577

58064

ORAL-B POWER TOOTHBRUSH D12 CROSS ACTION

8001090632593

54888

ORAL-B STAGES PASTA DE DINTI FROZEN 75 ML

4210201154709

61573

ORAL-B STAGES POWER PERIE DINTI FROZEN 3+ ANI

4210201161219

61574

ORAL-B STAGES POWER PERIE DINTI STAR WARS 3+ ANI

4210201154730

61578

ORAL-B STAGES POWER REZERVE FROZEN 2 BUC

4210201161196

61582

ORAL-B STAGES POWER REZERVE STAR WARS 2 BUC

8001090422880

61449

BLEND A MED ANTICAVITY ORIGINAL 125ML

4015600620097

5947

BLEND-A-MED PASTA DINTI 3D WHITE 100ML

4015600623074

11913

BLEND-A-MED PASTA DINTI COMPL EXTRA FRESH 100ML

4084500080638

64733

BLEND A MED PASTA DINTI PRO EXPERT PROF PROTEC75ML

4015400573289

64732

BAM 3DW LUXE PEARL GLOW 75ML

 


 [BR1]Trebuie corelate valorile premiilor, astfel încât, fie sunt toate fără TVA, fie sunt toate cu TVA, iar valoarea totală să fie specificată cu TVA sau fără TVA.

 [AT2]Am modificat si mai sus, am adaugat TVA de 19%.

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!