REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI „Profi Youngster Nu-ți lăsa prietenii să aştepte! ”
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Profi Youngster Nu-ți lăsa prietenii să aştepte! ” 09.07.2018 – 05.08.2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.            Campania publicitară „Profi Youngster Nu-ți lăsa prietenii să aştepte!”   (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Dragomir Dumitru (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2.            Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, in toate magazinele Profi  si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

1.3.            Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.            Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

                                                                                                                                                                  

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1.Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 09.07.2018 – 05.08.2018, în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 09.07.2018.

2.2.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campania publicitară participă orice persoană fizică, cu vârsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau reşedinţîn România.

3.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.  

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2 În vederea participării la Campania publicitară, clienţii trebuie:

                - să deţină card de fidelitate Profi activ;

                 - să aibă toate datele persoanele introduse în sistem (nume, prenume, data naşterii, sex, adresa poştala (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ, cod poştal), telefon mobil, e-mail, semnatura). Participanţii care nu au datele introduse în sistem, pot completa datele personale pe formularul de inscriere a cardului de fidelitate, in oricare magazin Profi, până în data de 09.07.2018 inclusiv;

                 - să completeze pe formularul de înscriere a cardului de fidelitate, toate câmpurile obligatorii, însemnate cu “*” nume, prenume, data naşterii, sex, adresa postală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ), şi semnătură;

                -să achiziționeze produse de minimum 60 lei / săptămână, în perioada 09.07.2018 – 05.08.2018,  cu cardul de fidelitate Profi. In situaţia în care un participant achiziţionează produse de mai multe ori pe săptămână de minimum/60 lei săptămână, sansele acestuia de participare vor fi multiplicate în raport cu numărul cumpărăturilor efectuate (cumpărături care vor trebui să cumuleze minimum 60 lei/săptămână).

 

                            

4.3 Clienţii care au achiziționat produse de minimum 60 lei / săptămână, în perioada 09.07.2018 – 05.08.2018, cu cardul de fidelitate Profi,  vor intra automat în una dintre cele 5 extrageri astfel:

4.3.1 Clienţii care au achiziționat produse de minimum 60 lei  / săptămână  în perioada 09.07.2018 - 15.07.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 16.07.2018 pentru unul din cele 6 premii săptămânale (fiecare constand într-un Acumulator extern ASUS ZenPower, 10050mAh Silver), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.2 Clienţii care au achiziționat produse de minimum 60 lei  / săptămână  în perioada 16.07.2018 - 22.07.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 23.07.2018 pentru unul din cele 6 premii săptămânale (fiecare constand într-un Acumulator extern ASUS ZenPower, 10050mAh Silver), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.3 Clienţii care au achiziționat produse de minimum 60 lei  / săptămână  în perioada 23.07.2018 - 29.07.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 30.07.2018 pentru unul din cele 6 premii săptămânale (fiecare constand într-un Acumulator extern ASUS ZenPower, 10050mAh Silver), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.4 Clienţii care au achiziționat produse de minimum 60 lei  / săptămână  în perioada 30.07.2018 - 05.08.2018, cu cardul de fidelitate Profi, vor intra automat în tragerea la sorţi din data de 06.08.2018 pentru unul din cele 6 premii săptămânale (fiecare constand într-un Acumulator extern ASUS ZenPower, 10050mAh Silver), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

4.3.5 Toți clienții calificați in extragerile menționate mai sus, care au fost declarați necâștigători la extragerile săptămânale, vor intra automat in tragerea la sorți din data de 06.08.2018 pentru unul dintre cele 2 premii (fiecare constând într-un Apple iPad 9.7”, 32GB, Wi-fi, Silver), puse la dispozitie de catre Organizator, prevăzute la art 6.2.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor, se vor organiza 5 extrageri, astfel:

- prima extragere va fi efectuată în data de 16.07.2018;

- a doua  extragere va fi efectuată în data de 23.07.2018;

- a treia extragere va fi efectuată în data de 30.07.2018;

- a patra extragere va fi efectuata în data de 06.08.2018;

- a cincea extragere va fi efectuată tot în data de 06.08.2018.

Extragerile pentru premii se vor efectua prin intermediul programului random.org de un reprezentant al Organizatorului direct din sistemul intern.

5.2. La primele 4 extrageri, se vor extrage 6 castigatori si 12 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.3. Pentru a cincea extragere se vor extrage 2 castigatori si 10 rezerve.  În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.4. Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul Campaniei publicitare „ProfiYoungster Nu-ți lăsa prietenii să aştepte!”.  La extragere vor participa clienţii care au achizitionat produse din magazinele Profi de minim 60 lei /saptamana cu cardul de fidelitate numai  în perioadele prevazute la art. 4.3.1. – 4.3.4.

5.5. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

5.5.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

5.5.2. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.5.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;

5.6. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

5.7. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. Un participant este declarat câştigător doar dacă a fost extras de către aplicaţia random.org de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a achiziţionat produse de minim 60 lei /saptamana din magazinele Organizatorului, cu cardul de fidelitate, în perioada 09.07.2018 – 05.08.2018. Extragerea căştigătorilor va fi înregistrată video.

6.2. Premiile campaniei sunt următoarele:

- 24 de premii constând într-un Acumulator extern ASUS ZenPower, 10050mAh Silver, în valoare de 84 lei [cu TVA]/premiu.

- 2 premii fiecare constând într-un Apple iPad 9.7”, 32GB, Wi-fi, Silver, în valoare de 1379.99 lei [cu TVA]/premiu.

Numărul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 26, în valoare totală de 4.775,98 lei [cu TVA].

 

                                                                                                                                                 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

7.1.            Câştigătorii vor fi înştiinţati prin telefon, în maxim 20 zile după efectuarea extragerii. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

7.2. De asemenea, lista cu câştigători va fi disponibilă pe site-ul Organizatorului www.profi.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Profi.roOrganizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu notificare prealabila, pastrand valoarea premiului.

7.3. In termen de 2 zile de la contactarea telefonica, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului pe e-mail  fidelizare@profi.ro sau prin intermediul magazinului din orasul sau, o poza cu cardul de fidelitate, insotita de urmatoarele date : nume, prenume, data nasterii, adresa postală (strada, număr bloc, scara, etaj, apartament, localitate, judet) si numar de telefon de contact.

7.4. Dupa  ce a trimis datele mentionate mai sus, in termen de 20 zile lucrătoare Organizatorul va trimite castigatorului premiul castigat la adresa precizata de acesta, conform art. 7.3. Costurile de transport vor fi suportate de către Organizator. Predarea premiului catre participantul declarat câştigător se va face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de către acesta şi de Organizator prin curier.

7.5. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare câştigătorul nu a raspuns la telefon, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor, conform prevederilor art. 7.3. si 7.4

7.6. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului.

7.7. Daca după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau in alta modalitate decat cea descrisa in prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să suporte impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1.        Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-          sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-          adresă de email: dpo@profi.ro;

-          număr de telefon: 0799 414 536.

12.2.        Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) imagine/fotografie, (v) sexul, (vi) calitatea de parinte / tutore legal. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (vii) adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (viii) semnătura (fizică, electronică), (ix) data si/sau locul nasterii, (x) alte date din documentele de identitate, legitimare, (xi) vocea.

Totodata, sunt prelucrate date personale ale copilului/copiilor participantului la Campanie, respectiv (i) varsta, (ii) sexul si (iii) imagine/fotografie.

12.3.        Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

-          entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-          entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-          entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-          entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-          entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-          entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-          entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

-          parteneri de campanii promoționale;

-          consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

-          autoritățși instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-          alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-          entități din grup, entități afiliate, agenți.

12.4.        Transferul datelor personale către terțțări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

12.5.        Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

12.6.        Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului,

12.7.        Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite îPolitica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţiila sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele şi imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

 

Prezentul Regulament al Campaniei publicitare, s-a incheiat astazi, data autentificarii, in doua exemplare originale.

 

ORGANIZATOR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin Administrator

DRAGOMIR DUMITRU

 

 

 

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!