REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI “Bere pentru tine, premii pentru ea”
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Bere pentru tine, premii pentru ea” 13 iunie 2018 – 15 iulie 2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară “Bere pentru tine, premii pentru ea (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Dragomir Dumitru (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

 

1.2.Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

1.3.Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

 

1.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în magazinele participante.

 

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1.Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 13 iunie 2018 – 15 iulie 2018 în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

 

2.2.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul http://www.profi.ro şi/sau în magazinele participante.

 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. Campania  promoțională  se adresează clienților magazinelor Profi, cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, împliniți la data începerii campaniei.

 

3.2.Participarea la această Campanie implică cunoașterea de către participanți a faptului că:  consumul excesiv sau iresponsabil de alcool dăunează grav sănătății și Organizatorul nu încurajează această conduită.

 

3.3. La campania publicitară “Bere pentru tine, premii pentru ea poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani cu domiciliul sau reşedinţa în România care achiziţionează produse din categoria bere, din reţeaua magazinelor Profi participante la campanie, în valoare de minim 10 lei (tva inclus).

 

3.3. Salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., imputernicitii, succesorii legali, mandatarii salariatilor societatii PROFI ROM FOOD S.R.L.,  angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii,  au dreptul să participe la campania promoțională. Salariatii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii,  au dreptul să participe la campania promoțională doar în afara orelor de program în cadrul Profi Rom Food și doar cu bonurile fiscale aferente cumpărăturilor proprii.

 

3.4. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1 Campania publicitară “Bere pentru tine, premii pentru ea este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

 

4.2. În vederea participării la Campania publicitară “Bere pentru tine, premii pentru ea, clienţii trebuie:

-          Să achiziționeze în perioada de desfăşurare a campaniei, produse din categoria bere, comercializate în magazinele Profi participante, a căror valoare totală să fie de minimum 10 lei/bon fiscal (tva inclus); Bonurile fiscale emise la casa de marcat în perioada campaniei vor avea inscripţionat un cod de bare;

-          să scaneze codul de bare aferent bonului fiscal la infochioșc-ul instalat în magazin. Prin scanarea codului de bare aferent bonului fiscal clientul poate intra în aplicaţia “Bere pentru tine, premii pentru ea de pe infochioșc având şansa de a câştiga pe loc unul dintre următoarele premii: pachet format din  6 doze de bere Bergenbier 0,5 L, mingi de fotbal, mănuși portar, fotolii, vouchere cosmetice sau vouchere în valoare de 1000 euro (curs valutar 04.06.2018), care pot fi utilizate pentru a achiziționa servicii turistice ale agenției Special Tour pânăîn 31.12.2018.;

-          să ruleze aplicaţia “Bere pentru tine, premii pentru ea;

-          să păstreze bonul fiscal în orginal, în vederea ridicării premiului.

 

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Un bon fiscal este câştigator doar dacă după scanarea la infochioșc, aplicaţia rulată indică „Goool, ai marcat!!!! Ai câștigat ... Prezintă bonul fiscal sefului de magazin pentru a intra în posesia premiului”, ca în figura de mai jos:

 

5.2. În cazul în care în urma rulării aplicaţiei, pe ecranul infochioșcului fotbalistul nu înscrie gol în poartă, bonul fiscal este declarat necâştigător, iar aplicația rulată va indica „Ne pare rău, de data asta ai ratat! Cumpără din nou bere de minimum 10 lei/bon fiscal (tva inclus) si ai o nouă șansă de joc!”.

 

5.3. În cazul în care, în urma rulării aplicaţiei fotbalistul înscrie un gol în poartă, participantul se va adresa şefului de magazin în vederea validării drept câştigător şi atribuirii premiului.

 

5.4. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

-                      să aibă drept de participare, conform secţiunii 4;

 

-                      să prezinte în original bonul fiscal câştigător prin care face dovada că a cumparat articole din categoria bere din magazinul Profi în valoare de minim 10 lei (tva inclus), pentru a putea fi validat în aplicația informatică specifică de către șeful de magazin sau de către şeful de tură. Bonurile fiscale care sunt modificate, deteriorate, fotocopiate sau rupte, nu sunt considerate valide.

 

-                      Bonul fiscal să fie validat în aplicația informatică specifică de către şeful de magazin sau șeful de tură.

 

5.5.            Pentru premiile constand in pachete de 6 doze bere Bergenbier 0,5 L, mănuși sau minge câştigătorul va fi validat pe loc sau într-un termen de cel mult 24 ore. În situaţia în care din motive independente de voinţa Organizatorului, validarea câştigătorului nu este posibilă în termenul precizat, acesta nu-şi asumă responsabilitatea respectării termenului.

 

5.6  Pentru premiul constand intr-un fotoliu TUNE imitație de piele cafenie/crem, cu cadru din furnir de mesteacăn și cu perne din imitație de piele, dimensiune 67x92x78 cm participantul desemnat câştigător va pune la dispoziția șefului de magazin sau a șefului de tură datele sale de identificare si de contact ( nume, prenume,domiciliu și numar de telefon) pentru a intra în posesia premiului conform art. 7.3.2.

 

5.7 Pentru premiul constand in vouchere cosmetice în valoare de 100 lei participantul desemnat câştigător va pune la dispoziția șefului de magazin sau a șefului de tură datele sale de identificare (nume, prenume,domiciliu șinumar de telefon) pentru a intra în posesia premiului conform art. 7.3.3.

 

5.8 Pentru premiul constand intr-un voucher în valoare de 1000 euro (curs valutar 04.06.2018), care poate fi utilizat pentru a achiziționa servicii turistice ale agenției Special Tour pânăîn 31.12.2018 participantul desemnat câştigătorva pune la dispoziția șefului de magazin sau a șefului de tură datele sale de identificare (nume, prenume, domiciliu și numar de telefon),pentru a intra în posesia premiului conform art. 7.3.4.

 

 

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1.                 Un bon fiscal este câştigător doar dacă pe ecranul infochioșcului fotbalistul înscrie gol în poartă, iar aplicaţia indică textul „Goool, ai marcat!!!! Ai câștigat ... Prezintă bonul fiscal sefului de magazin pentru a intra în posesia premiului”. Premiile constau în:

 

-          pachet format din 6 doze bere Bergenbier 0,5 L

 

-          minge de fotbal

 

-         mănuși portar

 

-          fotoliu TUNE imitație de piele cafenie/crem, cu cadru din furnir de mesteacăn și cu perne din imitație de piele. Dimensiune 67x92x78 cm

 

-          vouchere cosmetice în valoare de 100 lei care pot fi valorificate în magazinele online ale companiei Farmec. Aceste vouchere pot fi folosite pentru achiziția oricăror produse care se regăsesc în magazinul online. Pentru a folosi voucherul, clientul trebuie să achiziționeze produse în valoare de minim 100 lei în perioada 13.06.2018-13.09.2018.

 

-          un voucher în valoare de 1000 euro (curs valutar 04.06.2018). Voucherul poate fi utilizat pentru a achiziționa servicii turistice ale agenției Special Tour pânăîn 31.12.2018.

 

6.2.                 Valoarea unitară a premiilor, cu tva, este:

 

pachet format din 6 doze de bere Bergenbier 0,5 L – 15,64 lei

 

Minge Fotbal – 20,43 lei

 

Mănuși portar – 10,04 lei

 

Fotoliu  TUNE imitație de piele cafenie/crem, cu cadru din furnir de mesteacăn și cu perne din imitație de piele, dimensiune 67x92x78 cm– 200 lei

 

Vouchere cosmetice – 100 lei

 

un voucher in valoare de 1000 euro prin care castigatorul are posibilitatea de a-si achizitiona servicii turistice ale agentiei Special Tour pana in 31.12.2018 – 4648,5 lei (1000 euro la cursul valutar BNR din 04.06.2018 1 eur=4.6485)

 

6.3.                 Numărul premiilor este de:  4700 multipack 6 x doza bere, 1200 minge de fotbal,  1000 mănuși portar, 20 fotoliu, 100 vouchere cosmetice, 3 vouchere in valoare de 1000 euro.

 

6.4.                 Valoarea totală a premiilor este de 136009.5 lei, cu tva.

 

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

 

7.1.               Premiile se vor acorda participanţilor validaţi drept câştigători conform prevederilor secţiunii 6, doar în baza bonului fiscal câştigător în original şi dupa validarea acestuia de către șeful de magazin sau șeful de tură.

 

7.2.Predarea premiilor constând în pachete formate din 6 x doze bere Bergenbier 0,5 L, mănuși, minge, fotoliu si voucher in valoare de 1000 euro prin care castigatorul are posibilitatea de a-si achizitiona servicii turistice ale agentiei Special Tour pana in 31.12.2018 se va face pe baza unui tabel de Predare-Primire semnat de participant şi de Organizator reprezentat prin şeful de magazin sau șeful de tura.

 

7.3.Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor dupa cum urmează:

 

7.3.1.      Pentru premiile constând în: pachete formate din 6 x doze bere Bergenbier 0,5 L, mănuși sau minge castigatorul va intra in posesiat premiuluipe loc. Dacă punerea în posesie nu este posibilă imediat din motive obiective, inclusiv lipsa temporară din stocul magazinului a bunului reprezentând premiul acordat, premiul va putea fi ridicat de catre castigator din magazin  într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data validării sale.

 

7.3.2.      Pentru premiul constând în fotoliu TUNE imitaţie de piele cafenie/crem, cu cadru din furnir de mesteacăn şi cu perne din imitaţie de piele, dimensiune 67x92x78 cm:

 

Până la data de 14.08.2018 se va trimite către magazinul emitent al bonului fiscal câștigător premiul. Magazinul va contacta clientul în vederea înmânării premiului în termen de maxim o zi lucrătoare de la recepția acestuia. Clientul va ridica premiul în maxim 5 zile lucrătoare. La momentul înmânării premiului se va semna un proces verbal de predare-primire.

 

7.3.3 Pentru premiul constând în vouchere cosmetice:

 

Până la data 27.07.2018 se va trimite de către Organizator codul voucherului printr-un SMS la numărul de telefon indicat de client în procesul verbal semnat în magazin.

 

7.3.4 Pentru premiul constând într-un voucher in valoare de 1000 euro prin care castigatorul are posibilitatea de a-si achizitiona servicii turistice ale agentiei Special Tour pana in 31.12.2018:

 

Până la data 27.07.2018 se va trimite de către Organizator voucherul la magazinul emitent al bonului fiscal câștigător. Voucherul este valabil până în 31.12.2018 si se poate utiliza pentru achiziționarea serviciilor turistice ale agenției Special Tour. Pentru valorificarea voucherului, castigatorul va trebui sa contacteze agentia de turism Special Tour pentru a-si alege sejurul. In acest sens, castigatorul va primi de la Organizator toate detaliile pentru a intra in posesia premiului.In legătură cu datele cu caracter personal schimbate sau puse în alt fel la dispoziție de Organizator către agentia de turism Special Tour în baza prezentului Regulament, ambele parti acționeazăîn calitate de operatori de date independenti, Organizatorul fiind Operatorul 1 și agentia de turism Special Tour fiind Operatorul 2. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de prelucrarea de catre agentia de turism Special Tour a datelor personale ale participantilor si persoanelor ale caror date sunt furnizate de participanti in contextul participarii la Campanie.

 

7.4.Câştigătorul nu poate opta pentru modificarea parametrilor sejurului ales şi îşi asumă în intregime toate condiţiile acestuia, inclusiv cele privind cazarea. Orice alte costuri, spre exemplu, dar fara a limita la: costurile privind deplasarea acestora din localitatea unde isi au domiciliul/localitatea unde se afla hotelul la care vor fi cazati la aeroportul de unde va avea loc plecarea/sosirea, folosirea unor facilităţi ale hotelului care nu sunt incluse în pahetul ales, asigurări medicale, etc, vor fi suportate de către câştigători. De asemenea, cade în sarcina câştigătorului orice fel de costuri aferente eventualei repatrieri, fără ca participantul câştigător să aibă drept de regres pentru aceste costuri împotriva Organizatorului şi fără ca participantul câştigător să poată solicita despăgubiri Organizatorului, acestea aspecte fiindu-i neimputabile.

 

7.5. In situatia in care castigatorul va calatori impreuna cu copilul/copii, acesta va avea obligatia de a efectua toate demersurile necesare prevazute de legislatia in vigoare pentru iesirea din tara a copilului/copiilor minor/minori, inclusiv, dar fara limitare la: obtinerea acordului celuilalt parinte, detinerea documentelor legale pentru acestia din urma. Toate costurile care decurg din efectuarea acestor demersuri cad in sarcina exclusiva a castigatorului. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care autorităţile statului român/alte autorităţi competente, vor împiedica ieşirea din ţară/participarea la excursie a câştigătorului/oricăreia dintre persoanele care o însoţeşte, pentru nerespectarea prevederilor legale aplicabile.

 

7.6.În momentul acceptării premiului, Câştigătorul premiului îşi asumă explicit şi implicit responsabilitatea deplină şi exclusivă pentru modul de desfăşurare a sejurului, inclusiv pentru respectarea tuturor şi oricăror prevederi legale referitor la părăsirea teritoriului României/utilizarea premiului Campaniei de către el şi/sau toţi beneficiarii sejurului, inclusiv minori.

 

7.7.Organizatorul va inmna premiul prin intermendiul Agenţiei Special Tour. Câştigătorul nu poate opta pentru operarea sejurului prin intermediul altei agenţii şi se obligă să respecte integral şi cumulativ toate condiţiile stabilite de către agenţie pentru efectuarea sejurului.

 

7.8.Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul conferit, executarea serviciilor sau conduita beneficiarilor premiului,  este exclusă.

 

7.9.Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea condiţiilor de prestare a serviciilor.

 

7.10. Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenele mai sus precizate, din motive independente de voinţa Organizatorului, acesta nu-şi asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câştigătorul nu se prezintă în termenul de mai sus, se consideră că acesta a renunţat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului. Clientul poate face reclamații privind neintrarea în posesia  premiului până în 30.08.2018.

 

 

SECŢIUNEA 8.ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

 

SECŢIUNEA 10 ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

 

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

 

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei,abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Informații generale

 

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie.

 

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

 

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

 

-sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

 

-adresă de email: dpo@profi.ro;

 

-număr de telefon: 0799 414 536.Datele personale prelucrate

 

12.2.Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) imagine/fotografie, (v) sexul, (vi) calitatea de parinte / tutore legal. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (vii)adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (viii)semnătura (fizică, electronică), (ix) data si/sau locul nasterii, (x) alte date din documentele de identitate, legitimare, (xi) vocea.

 

Totodata, sunt prelucrate date personale ale copilului/copiilor participantului la Campanie, respectiv (i) varsta, (ii) sexul si (iii) imagine/fotografie.

 

12.3.Destinatarii datelor personale

 

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

 

-entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

 

-entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

 

-entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

 

-entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

 

-entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

 

-entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

 

-entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

 

-parteneri de campanii promoționale;

 

-consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

 

-autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

 

-alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

 

-entități din grup, entități afiliate, agenți.

 

12.4.Transferul datelor personale către terțe țări

 

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

 

12.5.Durata de prelucrare a datelor personale

 

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

 

12.6.Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi : imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului,

 

12.7.Drepturile persoanelor vizate

 

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite în Politica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

 

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respective şi de participarea la prezenta campanie.

 

 

SECŢIUNEA 14. DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro.

 

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnați câștigători, sunt de acord ca numele şi imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani.

 

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14.4.În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

14.5.Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilorfiscale.

 

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare “Bere pentru tine, premii pentru ea” s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

 

ORGANIZATOR,

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin administrator

DRAGOMIR DUMITRU

 

 

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!