REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI "1 IUNIE CU PROFI – JOCURILE COPILARIEI"
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "1 IUNIE CU PROFI – JOCURILE COPILARIEI" 1 iunie 2018 - 10 iunie 2018

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.   Campania publicitară ” 1 IUNIE CU PROFI – AFARA, IN FAMILIE!" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cîrstea, denumita in continuare “Organizatorul”/“Profi” şi desfăşurată prin intermediul agentiei de marketing si publicitate GODMOTHER S.R.L., persoană juridica romana, cu sediul în România, Strada Dragos Voda, Nr. 44, Sector 2 Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/9233/19.11.1997, cod unic de inregistrare RO9997589, în beneficiul clientului său.

1.2.   Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe pagina  http://www.profi.rosi pe pagina oficiala de Facebook Profi Romania: https://www.facebook.com/Profi.ro/.

1.3.   Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos.

1.4.   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe pagina http://www.profi.rosi pe pagina oficiala de Facebook Profi Romania: https://www.facebook.com/Profi.ro/.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.   Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 1 iunie 2018 - 10 iunie 2018, pe teritoriul Romaniei pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei

2.2.   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe pagina http://www.profi.rosi pe pagina oficiala de Facebook Profi Romania: https://www.facebook.com/Profi.ro/.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.   La Campania publicitară poate participa orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România cu calitatea de parinte sau tutore legal al unui copil minor.

3.2.   Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerintelor din concurs si care oferă datele reale de identificare mentionate în cadrul Secțiunii 4.

3.3.   Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea Campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii de asemenea implicati in organizarea si desfasurarea Campaniei.

3.4.   Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Ieșiți cu copiii la mișcare în aer liber și redescoperiți jocurile copilăriei !

Realizati o fotografie împreunăși arătați-ne cum vă jucați voi afară, în familie. Intrați apoi pe www.profi.ro/jocurilecopilariei, încărcaţi fotogafia și puteți câștiga prin tragere la sorți, zilnic, pe loc, o bicicletă sau o pereche de role, iar la finalul Campaniei, marele premiu, o excursie la Legoland Germania ! 

4.1.   Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2.   În vederea participării la Campania publicitară, participantii trebuie:

-    sa realizeze o fotografie care reprezinta familia participantului, formata din parinte/parinti /tutore legal impreuna cu copilul/ copiii acestora (cu varste pana la 18 ani fara o zi, adica pana la 18 ani neimpliniti la data inceperii Campaniei), si  surprinde intr-un mod vizibil faptul ca acestia se joaca impreuna, in natura / aer liber, un joc al copilariei parintilor precum: sotron, elasticul, coarda, frunza, ratele si vanatorii, castelul dar fara a se limita la acestea.

-    să introducă pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei, la secțiunea dedicată Campaniei, fotografia realizata si care sa nu depaseasca 4MB;

-    sa introduca pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei, la secțiunea dedicate, urmatoarele date: nume si prenume parinte/ tutore legal, număr telefon parinte / tutore legal, email parinte / tutore legal, varsta copil, sex copil.

Toate câmpurile sunt obligatorii pentru validarea si intrarea în extragerile Campaniei; Validarea informaţiilor înscrise de către participant pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei se face prin verificarea completarii tuturor campurilor (fotografie conform Regulament, nume, prenume, adresa de email, numar de telefon parinte / tutore legal, varsta copil, sex copil). În situaţia în care participantul introduce o serie de informaţii incorecte/ fictive, înscrierea sa în Campanie va fi invalidată.

Datele personale vizand copilul, respectiv varsta si sex copil sunt necesare pentru ca Organizatorul sa determine premiul potrivit varstei copilului. Participantul isi asuma corectitudinea datelor transmise si isi asuma faptul ca premiul primit nu se poate schimba.

4.3.   Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data pe zi, cu acelasi nume, prenume, mail si telefon si fotografia realizata, la secțiunea dedicată Campaniei, pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei,  în perioada 1 iunie – 10 iunie 2018, in intervalul orar 00-23:59. Acesta se poate inscrie in zile succesive, in perioada amintita anterior, cu acelasi nume, prenume, mail si telefon, dar cu conditia ca fotografia incarcata pe pagina destinata Campaniei sa fie diferita.

4.4.   Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru nicio fotografie însusita în mod ilegal de catre participanti si îsi rezerva dreptul de a exclude din Campanie astfel de participanti. Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii la aceasta Campanie.

4.5.   Prin încarcarea fotografiilor in website-ul www.profi.ro/jocurilecopilariei, participantii declara ca detin drepturile de autor aferente fotografiilor încarcate pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei si accepta în mod expres, atat in nume propriu, cat si in numele si pe seama copilului / copiilor ai caror parinti / tutori legali sunt, cesiunea cu titlu gratuit catre Organizator, pe parcursul întregii durate de protectie conferite de lege si fara limitare de teritoriu, a totalitatii drepturilor patrimoniale de autor aferente fotografiilor încarcate pe pagina www.profi.ro/jocurilecopilariei. Cesiunea totala a drepturilor patrimoniale de autor va include toate modalitatile prevazute de lege de utilizare/exploatare a fotografiilor sub orice forma. Pe cale de consecinta, participantii se obliga sa nu acorde tertilor vreun drept sau prerogativa care ar contraveni respectivei cesiuni.

4.6.   Fara a aduce atingere dreptului participantilor conform prevederilor legale, Organizatorul informeaza in mod specific asupra faptului ca va folosi imaginea participantilor prin afisarea acesteia pe site-ul www.profi.ro/jocurilecopilariei si pe pagina oficiala de Facebook a Profi.  Prin acceptarea bifei “Declar ca sunt reprezentantul legal (parintele / tutorele) al copilului / copiilor a caror fotografie am furnizat-o si sunt de acord cu folosirea datelor personale ale acestora furnizate de catre mine (inclusiv imaginea) de catre Profi Rom Food SRL, in conformitate cu Regulamentul campaniei "1 IUNIE CU PROFI – AFARA, IN FAMILIE" inclusiv prin afisarea acesteia pe laurcarea pe pagina de Facebook a Profi Rom Food SRL”, participantii accepta în mod expres folosirea datelor personale ale acestora si ale copilului/copiilor (inclusiv imaginea) de catre Organizator , inclusiv prin afisarea imaginii pe pagina oficiala de Facebook a Profi, in scopuri legate de Campanie conform Art. 12 de mai jos.   

4.7.   Organizatorul îsi rezerva dreptul de a invalida o fotografie încărcată in concurs care nu respecta tematica Campaniei, care prezinta imagini cu caracter pornografic sau care induce idea de abuz de orice fel asupra integritatii unei persoane adulte sau a unui copil.

4.8.   Participantii garanteaza pe Organizator împotriva oricarei tulburari, pretentii sau evictiuni din partea tertilor în legatura cu sau rezultand din drepturile de proprietate intelectuala asupra fotografiilor transmise.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1.   Pentru desemnarea castigatorilor se vor organiza urmatoarele extrageri:

-             pentru premiile zilnice, constand in 1 x pereche de role/zi si 1 x bicicleta/ zi, timp de 10 zile, se vor realiza extrageri zilnic in perioada cuprinsa intre 02.06.2018 -  15.06.2018. La aceste extrageri vor participa toate persoanele validate până la data organizării extragerilor, în afara de cele care au participat deja la una dintre extragerile anterioare cu aceeasi fotografie şi de cele care au câştigat la extragerile anterioare unul dintre premiile zilnice.

-             pentru premiul cel mare, constand intr-o excursie la Legoland Germania se va organiza o extragere suplimentara in data de 15.06.2018. La aceasta extragere vor putea participa toate persoanele validate de către Organizator pe toată perioada desfăşurării Campaniei, in afară de cele care au câștigat, la extragerile anterioare,  unul dintre cele 20 premii zilnice (10 x perechi role si 10 x biciclete).

5.2.   Extragerile vor fi efectuate prin intermediul paginii www.random.org. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate, zilele extragerii, cu notificare prealabilă, pe site-ul www.profi.ro/jocurilecopilariei, păstrând valoarea premiilor.

5.3.   Pentru fiecare dintre cele 2 (două) extrageri zilnice, a câte 1 x pereche de role si respectiv 1 x bicicleta, se vor extrage 1 câstigător si 5 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, adica daca acesta nu îndeplineşte cumulativ cerinţele prevăzute la sectiunea 4, premiul se acordă rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.4.   La extragerea suplimentară, din data de 15.06.2018, pentru marele premiu, se vor extrage 1 câstigător si 5 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.5.   Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul concursului „1 IUNIE CU PROFI – JOCURILE  COPILARIEI!”. La extragere vor participa doar participantii care introduc datele necesare validării si înscrierii acestora în tragerile la sorti, descrise la Sectiunea 4, Articolul 4.2.

5.6.   Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplineasca concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

5.6.1.   îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

5.6.2.   Să îndeplineasca condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.6.3.   Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;

5.7.   În sensul prezentului Regulament, participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

5.8.   Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1.   Premiile Campaniei sunt urmatoarele:

-             10 perechi de role in valoare nominala de maximum 40 euro (TVA inclus) fiecare

-             10 biciclete in valoare nominala de maximum 125 euro (TVA inclus) fiecare

-             1 excursie la Legoland Germqania, pentru doi adulti si un copil sau un adult si doi copii (în valoare nominală de maximum 2000 euro (TVA inclus), in perioada  19 – 22 iulie 2018 si care include urmatoarele:

o    Transport cu avion prin compania Tarom:

DATE DE PLECARE

INCLUS

 

Bucuresti - Munchen

Iulie 19, 08:25  Iulie 19, 09:35

Operat de Tarom

 

Bagaj de mana pentru fiecare persoana pana in 10kg si bagaj cala 23 kg

 

 

Munchen - Bucuresti

Iulie 22, 19:50  Iulie 22, 22:50

Operat de Tarom 

 

o    Cazare Legoland Feriendorf cu tema Castelul Dragonului /Cavalerului, 3 nopti /mic dejun inclus

o    Legoland - 2 zile intrari in parc pentru 2 adulti si un copil sau un adult si doi copii

o    Transfer cu trenul aeroport Munchen – Cazare Legoland – aeroport Munchen

6.2.   Numărul total al premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 21, în valoare totală de maximum 3.650 euro (TVA inclus).

6.3.   Câştigătorul nu poate opta pentru modificarea parametrilor premiilor zilnice sau sejurului şi îşi asumă în intregime toate condiţiile acestuia, inclusiv cele privind cazarea. Orice alte costuri, în afară de cele specificate mai sus, spre exemplu, dar fara a limita la: costurile privind deplasarea acestora din localitatea unde isi au domiciliul la aeroportul Otopeni, folosirea unor facilităţi ale hotelului care nu sunt incluse în descrierea din paragraful anterior, asigurări medicale, costuri pentru deplasarea / cazarea unor persoane suplimentare fata de numarul de persoane acoperite de premiu, etc, vor fi suportate de către câştigători. De asemenea, cade în sarcina câştigătorului orice fel de costuri aferente eventualei repatrieri, fără ca participantul câştigător să aibă drept de regres pentru aceste costuri împotriva Organizatorului şi fără ca participantul câştigător să poată solicita despăgubiri Organizatorului, acestea aspecte fiindu-i neimputabile.

6.4.   Parintele sau tutorele legal al copilului/copiilor care vor beneficia de marele premiu oferit de catre Organizator (excursia la Legoland Germania) vor avea obligatia de a efectua toate demersurile necesare prevazute de legislatia in vigoare pentru iesirea din tara a copilului/copiilor minor/minori, inclusiv, dar fara limitare la: obtinerea acordului celuilalt parinte, detinerea documentelor legale pentru acestia din urma. Toate costurile care decurg din efectuarea acestor demersuri cad in sarcina exclusiva a castigatorului. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care autorităţile statului român/alte autorităţi competente, vor împiedica ieşirea din ţară/participarea la excursie a câştigătorului/oricăreia dintre persoanele care o însoţeşte, pentru nerespectarea prevederilor legale aplicabile.

6.5.   În momentul acceptării premiului, Câştigătorul premiului îşi asumă explicit şi implicit responsabilitatea deplină şi exclusivă pentru modul de desfăşurare a sejurului, inclusiv pentru respectarea tuturor şi oricăror prevederi legale referitor la părăsirea teritoriului României/utilizarea premiului Campaniei de către el şi/sau toţi beneficiarii sejurului, inclusiv minori.

6.6.   Organizatorul va inmana premiul cel mare prin intermendiul Agenţiei de Turism Happy Tour la cea mai apropiata filiala de domiciliul castigatorului. Câştigătorul nu poate opta pentru operarea sejurului prin intermediul altei agenţii şi se obligă să respecte integral şi cumulativ toate condiţiile stabilite de către agenţie pentru efectuarea sejurului, mentionate la sectiunea 6.

6.7.   Răspunderea Organizatorului cu privire la premiul conferit, executarea serviciilor sau conduita beneficiarilor premiului, este exclusă cu excepţia cazului în care fapta ilicită se datorează culpei exclusive si dovedite a Organizatorului.

6.8.   Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea condiţiilor de prestare a serviciilor aferente premiului.

6.9.   Câştigătorii nu pot opta pentru modificarea parametrilor premiilor. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile, respectiv de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse de acestea.

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1.   Castigatoriipremiilor oferite de Organizator vor fi instiintati de catre acesta dupa cum urmeaza:

-             castigatorii premiilor zilnice vor fi instiintati prin email in termen de maxim 5 zile de la data efectuarii fiecarei extrageri;

-             castigatorul marelui premiu, va fi instiintat telefonic in termen de maxim 5 zile de la data extragerii premiului.

7.2.   În termen de 5 zile de la data încheierii fiecărei extrageri, Organizatorul va afişa pe site-ul www.profi.ro/jocurilecopilariei sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Profi.ro listele cu caştigatorii.

7.3.   Premiile constand in role si bicilete se expediaza catre castigatori, prin curier, în termen de maxim  30 zile de la validare pe email, la adresa din buletin comunicată de catre castigator in momentul contactarii  in vederea validarii.

7.4.   Premiul constând in excursia la Legoland se va inmana castigatorului sub forma unui voucher. Pentru a intra in posesia acestui voucher participantul desemnat castigator se va deplasa in cel mai apropiat magazin Profi, din raza domiciliului acestuia, in termen de 10 zile de la data la care va fi contactat telefonic de catre Organizator. Înmânarea premiului se va face  pe baza unui proces verbal de predare-primire semnat de catre castigator si de Organizator, reprezentat prin şeful de magazin  sau adjunct sef magazin. Pentru valorificarea voucherului, câştigătorul va trebui să contacteze  Agentia de Turism Happy Tour  care opereaza efectuarea sejurului, in termen de maxim 5 zile de la data la care a intrat in posesia voucherului. In acest sens, castigatorul va primi de la Organizator toate detaliile pentru a intra în posesia premiului. In legătură cu datele cu caracter personal schimbate sau puse în alt fel la dispoziție de Organizator către Agentia de Turism Happy Tour în baza prezentului Regulament, ambele parti acționează în calitate de operatori de date independenti, Organizatorul fiind Operatorul 1 și Agentia de Turism Happy Tour fiind Operatorul 2. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de prelucrarea de catre Agentia de Turism Happy Tour a datelor personale ale participantilor si persoanelor ale caror date sunt furnizate de participanti in contextul participarii la Campanie.

7.5.   În cazul în care un câştigător nu poate primi premiul, din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite sau castigatorul nu raspunde la email sau telefon in termen de 48 ore de la contactare), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru datele eronate introduse, iar premiul se va întoarce în posesia Organizatorului si trece la contactarea rezervei.

7.6.   Dacă datele introduse de către un participant, pe pagina dedicată Campaniei, sunt incomplete, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor.

7.7.   Daca punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu-si asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câstigătorul marelui premiu nu se prezinta in cel mai apropiat magazin Profi, din raza domiciului acestuia,  în termenul de mai sus mentionat, se consideră că acesta a renuntat la premiu.

7.8.   Dacă după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

8.1.   Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte produse şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

9.1.   Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1.     Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri de la Organizator.

10.2.     Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii. Pentru evitarea oricarui dubiu, nimic din derularea Campaniei nu conduce la nasterea de obligatii in sarcina Organizatorului fata de participanti, inclusiv fata de castigatori, cu exceptia Art. 12 de mai jos.  

10.3.     Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a Campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1.     Eventualele litigii apărute între Organizator pe de o parte şi participanţii pe de alta parte la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

12.1.     Informații generale

Derularea Campaniei implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor participante la Campanie. Prelucrarea datelor personale se realizeaza de catre Organizatorul Campaniei direct sau prin împuternicitii sai, respectiv Agenția de marketing și publicitate Godmother S.R.L. si GETMAGAFLIP S.R.L.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, RPD).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-             sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-             adresă de email: dpo@profi.ro;

-             număr de telefon: 0799 414 536.

12.2.     Datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in legatura cu derularea Campaniei pot fi: (i) nume și prenume, (ii) număr de telefon, (iii) adresă de email, (iv) imagine/fotografie, (v) sexul, (vi) calitatea de parinte / tutore legal. În cazul castigarii unui premiu, datele personale prelucrate suplimentar pot fi: (vii)adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (viii)semnătura (fizică, electronică), (ix) data si/sau locul nasterii, (x) alte date din documentele de identitate, legitimare, (xi) vocea.

Totodata, sunt prelucrate date personale ale copilului/copiilor participantului la Campanie, respectiv (i) varsta, (ii) sexul si (iii) imagine/fotografie.

12.3.     Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare si a campaniilor si loteriilor promotionale in care Profi este implicata; (ii) marketing direct prin transmitere de comunicari comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole) (iii) verificare, soluționare sesizări și reclamații (iv) protecția juridica a Profi; (v) financiar contabil.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

-             interesul legitim al Profi constând inclusiv în interesul de a promova față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, precum si în interesul de a înțelege informatii referitoare la produsele/bunurile care sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora;

-             interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii;

-             obligatia legala in contextul operatiunilor financiar contabile, inclusiv fiscale;

-             consimtamantul persoanei vizate exprimat de catre reprezentantul legal (parinte / tutore) al copilului / copiilor ale caror date personale (inclusiv imagine) sunt furnizate in Campanie;

-             consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promotii, oferte, campanii promotionale, tombole).

12.4.      Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

-             entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

-             entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

-             entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție taloane și/sau formulare de inscriere in Campanie, manipulare, înregistrare taloane și/sau formulare de inscriere in pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

-             entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

-             entitati prin intermediul carora se acorda premiile Campaniei (de ex. agentie de turism);

-             entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, Campanie informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

-             entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contract@profi.ro, fidelizare@profi.ro , site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

-             parteneri de campanii promoționale;

-             consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

-             autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

-             alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

-             entități din grup, entități afiliate, agenți.

12.5.     Transferul datelor personale către terțe țări

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Profi, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

12.6.     Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrasa față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

12.7.     Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi (i) imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Campanie - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, dar si datele despre varsta si sexul copilului, (ii) imposibilitatea de a vă informa despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care este implicată Profi, alte informații despre activitatea Profi – în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale reprezentate de numărul de telefon și adresa de email pentru scopul transmiterii comunicărilor electronice în scopuri de marketing direct (ex: trimiterea de newsletters).

12.8.        Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale, inclusiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la depunerea unei plangeri la autoritatea de supraveghere, dreptul de a retrage consimtamantul, daca este cazul; detalii despre aceste drepturi, inclusiv limitele si exceptiile de la acestea sunt detalite în Politica Profi cu privire la protecția datelor personale publicată pe site-ul https://www.profi.ro/companie/politica_de_confidentialitate.html.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

13.1.  În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

14.1.     Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi pe site-ul: www.profi.ro

14.2.     Prin participarea la această Campanie, participanţii declara ca sunt de acord sau, dupa caz, au luat cunostinta de prevederile acestui Regulament astfel cum se prevede mai sus..

14.3.     În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4.     În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

14.5.     Organizatorul nu îsi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra fotografiilor urcate in websiteul Campaniei.

14.6.     Organizatorul nu are nicio obligatie fata de castigatorul marelui premiu rezultata din modalitatea de valorificare a voucherului si nu este raspunzator pentru nicio reclamatie ulterioara in legatura cu acest fapt.

 

 

Prezentul Regulament Oficial al Campaniei, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin administrator

Daniel Cîrstea

 

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!