REGULAMENTUL CAMPANIEI „Creeaza-ti momente speciale in familie
REGULAMENTUL CAMPANIEI „Creeaza-ti momente speciale in familie 01.09.2018 – 31.10.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1.Campania promotionala „Creeaza-ti momente speciale in familie” este organizata de societatea Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/29.10.2015, cod fiscal RO35182126, Tel: 021.203.26.00, Fax: 021.203.26.55.

 

1.2.Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Scopul campaniei este acela de a promova marca si produsele cosmetice si de infrumusetare Schauma si Fa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

 

1.3.Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Regulamentul si eventualele acte aditionale vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, cod postal 020325, printr-o solicitare scrisa, datata si semnata, precum si pe pagina de facebook Schwarzkopf Romania. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.

 

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei de marketing Touch Communications S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare RO34551632,  Agentia se va ocupa cu implementarea, realizarea si operarea mecanismului campaniei, al bazei de date aferente derularii campaniei si al managementului castigatorilor (contactare, validare, transmitere premii etc.)

 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

 

Campania promotionala va avea loc in perioada01.09.2018 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 31.10.2018(ora 23:59:59, ora Romaniei), urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele fizice Profi,ce comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazinele Participante.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

 

3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa numai persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani, impliniti pana la data inceperii campaniei (01.09.2018, ora 00:00:00, ora Romaniei), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienţi ai magazinelor participante, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

 

3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii magazinelor participante, ai Henkel Romania S.R.L.,     ai agentiei de marketing Touch Communications SRL., ai societatii More Result Marketing S.R.L., precum si ai BNP JUSTUS, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

 

3.3. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, iar Organizatorului i s-a adus la cunostinta acest fapt in mod neechivoc, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

 

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotionala participa toate produsele cosmetice si de infrumusetare marca Schauma si Fa, in orice ambalaj disponibil la vanzare in magazinele / spatiile comerciale participante. Acestea vor fi numite in acest regulament “Produse Participante”.

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 

5.1. Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei, produse Schauma/Fa in valoare minima de 19 ron pe acleasi bon/factura si sa pastreze bonul fiscal / factura fiscala primita, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma detinerea acestuia / acesteia.

 

5.2. Modalitatea de inscriere in campania promotionala consta in trimiterea prin SMS la numarul 1702, in cadrul perioadei promotionale mentionate la Sectiunea 2, a urmatoarelor informatii: numele si prenumele participantului, numarul bonului fiscal / facturii fiscale primit/primita in urma achizitionarii produsului si numele magazinului de unde a achizitionat produsul (ex. „POPESCU MIHAI, BF 222, Profi”). Sunt acceptate ca valide, mesajele care contin si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula.

 

 

  1. SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila.
  2. rn
  3. Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decat cele de mai sus.
  4. rn
  5. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.2. nu vor fi luate in considerare.
  6. rn
  7. Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala.
  8. rn
  9. Incepand cu data de 01.11.2018, ora 00:00:00, ora Romaniei, numarul 1702 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie.
  10. rn

 

5.3. Bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei.

 

5.4. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala care atesta cumpararea a minim unui produs participant in perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca cel transmis prin SMS.

 

5.5. Pentru achizitia unui produs participant in perioada campaniei promotionale, cumparatorul are dreptul sa trimita un singur SMS pentru inscrierea in campanie.  Acelasi bon fiscal/factura fiscala trebuie inscris/a o singura data, de pe un singur numar de telefon. 

 

5.6. Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la campania promotionala, cum ar fi prin trimiterea mai multor SMS-uri, fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective, care sa fie distincte, prin falsificarea acestora etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon, de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in campanie.

 

5.7. In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar participantul a inregistrat pe perioada promotiei mai multe inscrieri declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate bonurile/facturile inscrise, in original) participante la promotie pentru care a realizat inscrieri valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a inregistrat numere de bon fiscal/factura fiscala valide sau dovezile existente (bon/factura) prezinta elemente vadite de frauda (e.g. au inscrise produse participante care nu exista in realitate), Organizatorul are dreptul de a invalida, in mod definitiv, premiul/premiile respective.

 

5.8. Daca sunt identificate persoane, care prin orice mijloc contrar prevederilor prezentului regulament, au influentat, intermediat, fraudat sau au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a invalida castigurile respective si de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

 

6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda prin tragere la sorti urmatoarele premii:

 

 

  Nr.   Tip Premiu   Nr. Premii   Descriere Valoare Unitara (tva inclusa) Valoare Totala (tva inclusa)
  1   Sistem home cinema     1     Modelul Samsung HES J5100 este proiectat sa livreze un bas mai adanc si mai bogat. Vibratiile radiaza prin sistem, pentru a va asigura ca toate notele sunt reproduse in mod fidel. Bucurati-va de un sunet puternic, ce va va face sa simtiti ca sunteti la cinematograf.     999 RON    999 RON
  2   Set karaoke wireless   3   Karaoke Wireless (20 metrii), Dotat cu effect echo, Include dvd Karaoke, Se conecteaza la televizor si dvd player, cablu av inclus, contine doua microfoane cu fir si 2 wireless, pentru 1-4 cantareti     441RON   1,323 RON
  3   Cos cu produse Schauma & FA     3 Continutul nominal al unui cos:rn
  • FA GEL DE DUS KIDS MERMAID 250 ml

  • FA GEL DE DUS KIDS PIRATE 250 ml

  • FA GEL DE DUS ISLAND VIBES HAWAII LOVE 400 ml

  • FA DEOSPRAY ISLAND VIBES HAWAII LOVE 150 ml

  • FA GEL DE DUS MEN XTREME POLAR 400 ml

  • FA DEOSPRAY MEN XTREME POLAR 150 ml

  • FA SAPUN LICHID COPII DELFIN 250 ml

  • SCHAUMA SAMPON HONEY ELIXIR 400 ml

  • SCHAUMA BALSAM HONEY ELIXIR 200 ml

  • SCHAUMA SAMPON PENTRU BARBATI  400 ml

  • SCHAUMA SAMPON GIRLS 250 ml

  • SCHAUMA SAMPON BOYS 250 ml


  129,60 RON   388,8 RON

 

Valoarea totala a premiilor este de 2710,8 RON TVA inclus. Aceasta reprezinta valoarea neta, la care, acolo unde va fi cazul, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul pe venitul din premii, conform Codului Fiscal din 2015 – Legea nr. 227/2015.

 

6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

6.3 In cadrul prezentei Campanii Promotionale un participant poate castiga un singur premiu. In cazul in care un participant este desemnat potential castigator al mai multor premii in cadrul tragerii la sorti, acestuia i se va atribui premiul cu valoarea cea mai mare.

 

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

7.1. Acordarea tuturor premiilor se va face prin tragere la sorti ce va avea loc la sediul Touch Communications S.R.L., persoana juridica romana, din Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, in maxim 14 zile de la data incheierii campaniei promotionale.

 

7.2. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada campaniei, respectiv 01.09.2018 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 31.10.2018(ora 23:59:59, ora Romaniei).

 

7.3. Tragerea la sorti se va face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc in prezenta unui reprezentant al Touch Communications SRL si a unui notar. Extragerea premiilor se va realiza in ordinea descrisa in Sectiunea 6.1. si anume: Sistemul Home Cinema, cele 3 seturi karaoke wireless, cele 3 cosuri cu produse Schauma si Fa. In total vor fi extrasi 7 castigatori. Pana la momentul validarii finale, in conditiile descrise mai jos in prezentul Regulament, fiecare castigator va fi considerat drept „potential castigator”.

 

7.4. Ulterior extragerii potentialilor castigatori se vor extrage cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu oferit, pentru cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate ca si persoanele desemnate drept potentiali castigatori.               

 

Pentru ca un participant sa poata primi premiul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

- sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunile 3, 4 si 5;

 

- sa prezinte originalul bonului fiscal/facturii fiscale (bonurilor fiscale/facturilor fiscale) cu care s-a/s-au inscris in campania promotionala, precum si documentele solicitate de Organizator conform art. 7.7. de mai jos.

 

7.5. Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Touch Communications S.R.L, la numarul de telefon mentionat la inscriere in Campanie (cel de pe care a fost transmis SMS-ul), pentru a fi validat.

 

7.6. Potentialii castigatori vor fi apelati in termen de maximum 5 zile lucratoare (minimum 2 apeluri pe zi la ore diferite, timp de 3 zile, in intervalul orar 09:00 -18:00, ora Romaniei) de la data extragerii, de catre un reprezentant al Touch Communications SRL pentru a fi validati telefonic. In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis, nu exista retea disponibila sau orice alta situatie in care pur si simplu numarul respectiv nu poate fi contactat din motive independente de Organizator) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.

 

7.7. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala ce are numarul folosit la inscrierea in Campanie si care atesta achizitionarea unui produs/produse in valoare de minim 19 ron, in perioada campaniei promotionale. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul. Castigatorii trebuie sa trimita originalul bonului fiscal/facturii fiscale respectiv/e prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe nr. 27, catre Touch Communications S.R.L. O copie a bonului fiscal/facturii fiscale si a CI va fi transmisa pe email la promotii@touchcommunications.ro, in termen de maximum 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati initial si pentru a putea intra in posesia premiului. Originalele bonurilor fiscale/facturilor fiscale se vor returna participantilor dupa validarea finala a acestora. De asemenea, copiile actelor de identitate nu vor fi retinute, decat in cazul in care Organizatorul trebuie sa indeplineasca anumite obligatii impuse de lege.

 

7.8. Bonurile fiscale/facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

·         Sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei;

 

·         Sa dovedeasca achizitionarea a minim unui produs participant, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 si 5 de mai sus

 

7.9. Castigatorii vor fi validati final in momentul in care vor pune la dispozitia Organizatorului bonurile fiscale/facturile fiscale in original, documente care vor trebui sa corespunda intocmai celor mentionate in inregistrarea la campanie, precum si dupa ce in urma finalizarii procesului de verificare mentionat la art. 7.10. de mai jos, se va dovedi ca bonul este unul autentic, care nu a fost fraudat.

 

7.10. Pentru confirmarea autenticitatii bonului fiscal/facturii fiscale trimis/trimise de catre potentialii castigatori, acesta va fi supus unui proces de verificare realizat de catre magazinele participante.

 

7.11. Dupa validare/invalidare, dupa caz, persoanelor desemnate castigatoare li se va restitui originalul bonului fiscal/facturii fiscale, Organizatorul nereţinând decat o copie.

 

7.12. In cazul in care potentialii castigatori nu vor putea face dovada detinerii in original a bonului fiscal/facturii fiscale cu datele de identificare inscrise in Campanie, respectiv daca potentialii castigatori nu vor trimite cele cerute spre validare in termenul specificat mai sus si/sau daca in urma analizarii documentelor trimise in termen si a verificarii efectuate de magazinele participante in conditiile art. 7.10, acesta va fi invalidat, Organizatorul va apela la un castigator de rezerva.

 

7.13. La primirea premiului, Castigatorilor li se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire, pe baza actului de identitate prezentat in original.

 

7.14. In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor alocate va fi mai mare decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului

 

7.15. Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe pagina de facebook Schwarzkopf Romania, in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii finale a acestora, adica pana cel tarziu la data de 15.12.2018

 

7.16. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date, documente sau informatii incorecte, incomplete si/sau false.

 

7.17. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani si nici dreptul de a cere schimbarea premiului, in niciun fel.

 

7.18. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a revoca oricand, pe percursul derularii campaniei, drepturile si beneficiile ce revin participantului respectiv, fara sa fie datorata vreo despagubire sau plata respectivului participant.

 

7.19. Prin participarea la prezenta campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor stipulate de „Regulament”, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

 

7.20. Daca Organizatorul, reprezentantii ori interpusii sai vor lua la cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la derularea campaniei sau de orice act de omisiune care ar putea avea (in opinia intemeiata a Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra campaniei, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din campanie Concurs, sa respinga inscrierea in campanie, precum si sa formuleze orice actiune (de ex. penala sau de despagubire) impotriva persoanei in cauza.

 

 

 

SECTIUNEA 8. MESAJE TRIMISE DE CATRE ORGANIZATOR DUPA INREGISTRARE

 

Ca raspuns la un mesaj SMS transmis la numarul 1702, un participant va primi din partea Organizatorului unul dintre urmatoarele texte transmise prin SMS la numarul de telefon mobil de pe care participantul a trimis mesajul de inregistrare in campanie, astfel:

 

-       In cazul in care participantul a trimis un mesaj gresit: „Mesaj gresit. Trimite numarul bonului fiscal / facturii fiscale si numele magazinului. Pastreaza bonul/factura pentru validare.”

 

-       In cazul in care participantul a mai inscris acelasi numar de bon fiscal /factura fiscala de pe acelasi numar de telefon: “Acest numar de bon fiscal a fost inscris deja de pe acest numar de telefon. Trimite numarul de pe alt bon fiscal.” 

 

-       In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect: Inscriere reusita! Pentru GDPR poti consulta regulamentul pe pagina de facebook Schwarzkopf Romania. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala pentru validare. 

 

 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

9.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul IV – Impozitul pe venit din Codul Fiscal din 2015 – Capitolul VIII, art. 108 – 110, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

 

 

 

 SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

10.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare sunt disponibile, gratuit, oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

-          prin cerere scrisa semnata si datata adresata catre Henkel România S.R.L., str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325;

 

-          pe pagina de facebook Schwarzkopf Romania.

 

10.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

10.3. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg, respecta si se conformează tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.

 

10.4. Participarea la această promotie presupune cunoaşterea, intelegerea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

 

10.5. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

10.6. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea campaniei vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile calendaristice dupa data anuntarii castigtorului, in conditiile art. 7.15. de mai sus. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Contestatiile pot fi trimise in scris catre sediul agentiei - Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe nr. 27, sau pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro.

 

10.7. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Campania promotionala este organizata in scopul stimularii vanzarii produselor participante.

 

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de pe raza Mun. Bucuresti.

 

 

 

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:

 

·         REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);

 

·         Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;

 

·         Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

 

·         Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

 

12.2. Prin înscrierea in Campanie, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora, ca atare, transmiterea SMS-ului echivaleza cu acordul implicit al persoanelor fizice expeditoare referitor la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile prezentului Regulament. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 16  de mai jos, insa nu mai mult de data prevazuta la art. 10.6 de mai sus.

 

12.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, CNP.

 

12.4. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015)are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. 

 

12.5. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus este Organizatorul Campaniei, HENKEL ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, cod fiscal RO 35182126, telefon 021.203.26.00, fax 021.203.26.22.

 

Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”), TOUCH COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Str Soldat Buciumat Gheorghe, nr 27, birou 3, Sector 1,Bucuresti.

 

12.6. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

 

12.7.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b) din GDPR.

 

12.8. In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: societatea care furnizeaza servicii de curierat rapid S.C Nemo Express SRL (pentru transmiterea premiilor), societatea More Result Marketing SRL (care dezvolta platforma online pentru inscrierea in campanie), si Biroul Individual Notarial JUSTUS (pentru certificarea faptelor la extragerea electronica).

 

12.9. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

 

a) Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;

 

b) Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;

 

c) Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului poate avea drept consecinta imposibilitatea de inscriere sau de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;

 

d) Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau penale;

 

 e) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

 

12.10. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:

 

A. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.

 

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:

 

(a)        scopurile prelucrării;

 

(b)        categoriile de date cu caracter personal vizate;

 

(c)        destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

 

(d)        acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

 

(e)        existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

 

(f)         dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 

(g)        în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

 

(h)        existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

(2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

 

(3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

 

(4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

 

B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR

 

C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR

 

D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR

 

E. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR

 

F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR

 

G. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

 

H. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. – art. 22 GDPR

 

12.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro si henkel.ro@henkel.com.  

 

12.12. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro), in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

 

 

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

13.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

13.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agentiei din motive independente de vointa lor, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul si/sau Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora/cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

 

SECTIUNEA 14. CLAUZE DIVERSE

 

14.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul sau Agentia nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise de participanti prin trimiterea SMS-uluisi nici pentru bonurile/facturile in baza carora participantii s-au inscris in campanie.

 

14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

-          inscrieri efectuate eronat sau pentru bonurile fiscale/facturile fiscale deteriorate, ilizibile, falsificate sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala;

 

-          mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;

 

-          defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de internet sau de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Telekom sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;

 

-          mesajele trimise care nu contin toate campurile obligatorii si/sau care contin informatii eronate, incomplete sau false;

 

-          calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;

 

-          calitatea serviciilor societatilor de curierat (e.g. eventuale intarzieri, deteriorari etc.) prin intermediul carora se vor preda premiile si calitatea serviciilor turistice oferite drept premiu;

 

-          reclamatiile cu privire la premiu, ulterioare semnarii procesului verbal de predare primire.

 

14.3. Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care magazinele care comercializeaza produsele participante la promotie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati, precum si nici de stocurile pe care acestea le au.

 

14.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala.

 

14.5. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele Henkel, acolo unde exista premii de acest fel.

 

HENKEL ROMANIA S.R.L.

Prin Touch Communications S.R.L.

Vladimir Grigore

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!