Regulament program de fidelitate „Banuti pentru clienti fideli”
Regulament program de fidelitate „Banuti pentru clienti fideli” PROFI ROM FOOD SRL

Versiunea modificată şi actualizată la data de 07 iunie 2018

 

 

 

1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

 

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J35/239/1999, cod unic de înregistrare 11607939, capital social subscris și vărsat de 27.075.200 lei,identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J35/239/1999, denumită în continuare "Organizatorul" sau „Profi”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate BĂNUŢI, PENTRU CLIENŢI FIDELI (“Programul”) sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare "Regulamentul Oficial".

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în toate Magazinele Profi și pe website-ul www.profi.ro.

 

2. Definiții

 

2.1. "Bănuţ" - denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziţionează Produse Participante, din Magazinele Profi.

2.2. "Card de fidelitate" – cardul pe care se acumuleză Bănuţi ce pot fi folosiţi ulterior de către client.

2.3. Produse Participante – toate produsele aflate la comercializare în cadrul magazinelor Profi, cu excepţia produselor din tutun şi a produselor aflate în alte promoţii.

 

3. Durata programului și aria de desfășurare

 

3.1. Programul se desfășoară în Magazinele Profi de pe întreg teritoriul României, în cadrul orarului de funcţionare afişat la sediul acestora şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Programul a fost lansat la data de 6 aprilie 2011 și are durată nedeterminată („Perioada Programului”) .

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate Magazinele Profi, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.profi.ro. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

3.4. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților  decizia încetării Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.profi.ro precum și în Magazinele Profi în cel mai scurt timp cu putință.

3.5. Participantul se poate retrage oricând din Program prin solicitare scrisă transmisă prin:

·         Email la adresa contact@profi.ro.

·         Serviciu poştal/curierat la adresa Organizatorului Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, cu indicarea în antet/subiect că respectiva corespondență privește Programul de fidelitate   

3.6. În cazul renunțării la Program, Organizatorul va proceda la anularea contului, iar toate beneficiile aferente contului, acumulate până la primirea solicitării de retragere din Program, vor fi pierdute.

 

4. Condiţii de participare

 

4.1. Programul se adresează oricărui client al Magazinelor Profi (“Clientul”) care deține un Card de fidelitate emis în condițiile menționate în Art. 6 al prezentului Regulament Oficial („Cardul” sau „Cardul de fidelitate PROFI” sau „Cardul Bănuți”) și care achiziționează Produse Participante din Magazinele Profi în Perioada Programului și îndeplinește condițiile impuse în prezentul Regulament Oficial.

4.2. Poate participa la Program orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, împliniți la data înrolării, cu domiciliul și/sau reședința în România.

4.3. Toți salariații Organizatorului, inclusiv cei implicați în organizarea și desfășurarea Programului au dreptul de a participa la acest Program.

4.4. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă, nu au dreptul de a participa la Program.

4.5. Conturile, cardurile şi bănuţii sunt emise şi rămân proprietatea Organizatorului  pe toată perioada derulării Programului.

 

5. Mecanismul programului "Bănuţi pentru clienţi fideli"

 

5.1. Utilizarea Cardului de fidelitate PROFI

5.1.1. Pentru a beneficia de avantajele Cardului de fidelitate PROFI, Clientul este obligat să ofere spre scanare Cardul Bănuţi la casele de marcat înainte de scanarea Produselor Participante (în format fizic sau accesibil dintr-o aplicație pentru telefoane mobile/tablete, dedicată stocării, în format electronic, a cardurilor).

5.1.2. Cardul Bănuți trebuie scanat la fiecare cumpărătură efectuată în Magazinele Profi pentru a beneficia de reducerile acordate produselor oferite spre comercializare, precum și de orice alte beneficii aferente utilizării Cardului Bănuți. Participanții sunt singurii responsabili pentru oferirea Cardului de fidelitate spre scanare la casele de marcat. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru orice pierdere sau beneficiu nerealizat de către participanți că urmare a omisiunii acestora de a oferi spre scanare Cardul de fidelitate înainte de scanarea Produselor Participante.

 

5.2. Beneficiile Programului

5.2.1. Pentru a fi recompensaţi cu Bănuţi, participanții la Program, vor trebui să achiziţioneze Produselor Participante din Magazinele Profi.

5.2.2. Numărul de Bănuţi acordaţi pentru cumparaturi poate varia pe parcursul Programului.

5.2.3. Valoarea curentă a recompensei (Bănuţi) este:

·         1 Bănuţ pentru cumpărături între 0 şi 29,99 lei;

·          5 bănuţi pentru cumpărături între 30 și 59,99 lei

·         10 Bănuți pentru cumpărături între 60 și 89,99 lei

·         15 Bănuți pentru cumpărături între 90 și 119,99 lei

·         20 Bănuți pentru cumpărături între 120 și 149,99 lei

·         25 Bănuți pentru cumpărături între 150 și 179,99 lei

·         30 Bănuți pentru cumpărături între 180 și 209,99 lei

·         35 Bănuți pentru cumpărături între 210 și 239,99 lei

·         40 Bănuți pentru cumpărături între 240 și 269,99 lei

·         45 Bănuți pentru cumpărături între 270 și 299,99 lei

·         50 Bănuți pentru cumpărături de peste 300 lei.

5.2.4. Bănuții se acordă pentru achiziționarea oricărui Produs Participant..

5.2.5. Nu se acordă Bănuți pentru produsele din tutun şi pentru produsele aflate în alte promoţii semnalizate ca atare la raft.

5.2.6. Profi poate organiza diverse campanii, concursuri, tombole pe perioade de timp determinate, pentru toţi Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Organizatorului.

5.2.7. Organizatorul poate acorda recompense sub formă de Bănuţi suplimentari, vouchere, cupoane, tichete cadou, produse, prețuri promoționale sau discounturi (procentuale sau fixe) pentru anumite produse sau categorii de produse, pe perioade de timp determinate, pentru toti Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Profi.

5.2.8. Un Client poate primi maxim 50 Bănuţi la o achiziţie (excepţie fac produsele/ ofertele la care se acordă Bănuţi suplimentari).

5.2.9. Bănuţii acumulaţi pe Card pot fi folosiţi pentru plata direct la casele de marcat a produselor achiziţionate din magazinele Profi. Organizatorul poate decide oricând sistarea posibilităţii de plată cu Bănuţi, prin comunicareadeciziei în conformitate cu prevederile art. 3.3.

5.2.10. Organizatorul poate decide la un moment dat transformarea Bănuţilor acumulaţi pe Card, în vouchere/bonuri de cumpărături care vor fi expediate la ultima adresa specificată de Client.

5.3. Un client poate folosi Cardul, în vederea acumulării de Bănuţi de maxim 3 ori într-o zi; dacă se încearcă folosirea Cardului a 4-a oară în aceeaşi zi, Cardul va fi blocat. Pentru deblocarea acestuia Clientul se va adresa Serviciului Clienti la TELVERDE 0800 800 804 sau pe e-mail la adresa contact@profi.ro.

5.4. Valoarea curentă de conversie este de 1 Bănuţ = 0,035 lei. Aceeaşi rată de conversie se păstrează şi în cazul plății cu Bănuţi din contul Cardului de fidelitate. Valoarea maximă pentru plata cu Bănuţi direct la casele de marcat, este de 500 Bănuţi pe un bon fiscal.

5.5. Dacă titularul Cardului Bănuţi returnează un produs, Bănuţii acumulaţi aferenţi acestui produs se anulează. Această regulă se aplică şi în cazul schimbului de produse.

5.6. Cardul Bănuţi are valabilitate nelimitată. Prin excepţie, Cardul care nu a înregistrat nicio tranzacţie (acumulare sau plată cu Banuţi) în Magazinele Profi, pe o perioadă de 2 ani, va fi anulat automat, fără notificare prealabilă a titularului şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi. Termenul de 2 ani curge de la data efectuării ultimei tranzacţii (acumulare sau plată cu Bănuţi). Bănuţii acumulaţi şi neutilizaţi până la data anulării Cardului, se anulează automat, fără notificare prealabilă a titularului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără plata de către Organizator în favoarea titularului Cardului, a vreunei compensaţii/despăgubiri.

5.7. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul Cardului Bănuţi va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Bănuţii acumulaţi pe Card și orice alte beneficii atașate Cardului.

5.8. Utilizarea frauduloasă a Cardului Bănuţi duce la anularea acestuia și a Bănuţilor acumulaţi pe acesta.

5.9. Orice obiecţiune în ceea ce privește cuantumul Bănuţilor acumulaţi poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.

5.10. Bănuţii aferenţi cumpărăturilor dintr-o zi apar evidenţiaţi în contul Cardului Bănuţi a doua zi.

5.11. Bănuţii acumulaţi pe un cont al unui Participant nu sunt transferabili pe un altul, decat in cazul in care cardul este pierdut/ furat/ deteriorat (Art. 7).

5.12. Organizatorul îşi pastrează dreptul de a anula Banuţii, voucherele  sau alte beneficii, dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

 

6. Folosirea cardului "Bănuţi, pentru clienţi fideli"

 

6.1. Fiecărui participant la Program i se deschide un cont client și primește ca urmare a înscrierii în Program un Card Bănuți, aferent acestui cont.

6.2. Nu se percepe niciun comision de administrare a contului Cardului Bănuţi.

6.3. Cardul Bănuţi este disponibil Clienților care îndeplinesc condițiile de participare la Program (Art.4), în mod gratuit, pe loc, în toate Magazinele PROFI participante la Program.

6.4. Pentru a intra în posesia unui Card Bănuți este necesar ca participantul să solicite Cardul de fidelitate de la casele de marcat din oricare magazin PROFI. Odată cu Cardul, participantul primeşte şi un formular de înscriere în Program.

6.5. În plus, față de aceste variante de card, Organizatorul poate emite și alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.6.6. Cardul de fidelitate se activează automat prin scanarea lui la casa de marcat, la o primă tranzacție efectuată cu acesta.

6.7. Pentru a beneficia integral de beneficiile Programului, Clienţii trebuie să completeze citeţ formularul de înscriere, cu datele sale personale reale reprezentate de nume și prenume, sex, data nașterii, semnătura, adresa poștală (județ, localitate, strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal), numărul de telefon și adresa de email. Clientul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere.

6.8. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete/nereale este invalid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea Clientului de a beneficia integral de avantajele participării la Program (de exemplu, campanii specifice destinate unor segmente de clienți).

6.9. Formularul de înscriere este disponibil:

(i) în orice magazin PROFI, numai împreună cu Cardul

(ii) pe pagina web a Organizatorului, în secţiunea Formular card de fidelitate

(iii) la societăţi partenere ale Organizatorului

6.10. Formularul de înscriere completat conform art. 6.7. poate fi comunicat Organizatorului în una din următoarele modalităţi:

·         prin predare în orice magazin PROFI, şefului de magazin sau persoanei desemnate de acesta;

·         prin transmiterea electronică a formularului de înscriere, pe site-ul Organizatorului www.profi.roîn secțiunea Formular card de fidelitate;

·         prin transmitere prin poştă electronică la adresa de email: contact@profi.ro

·         alte modalităţi, în măsura implementării şi comunicării acestora de către Organizator.

6.11. La predarea formularului de înscriere completat, Organizatorul poate solicita Clientului prezentarea unui act de identitate (cu fotografie, de preferat) sau un alt document pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formularul de înscriere. Prin act de identitate sau alt document se poate înțelege carte de identitate, carnet de conducere, talon de pensii, pașaport etc. Nu se va reține nicio copie a actului de identitate al Clientului, solicitarea lor făcându-se doar în scop de verificare a datelor înscrise în formularul de înscriere.

6.12 Clienţii care nu au transmis Organizatorului formularul de înscriere semnat, completat cu toate datele obligatorii notate cu „*” ar putea beneficia parţial de avantajele Programului, cu titlu exemplificativ ar putea acumula pe Card Banuţi pentru cumpărăturile efectuate, însă nu vor putea efectua plăţi cu acești Bănuți.

6.13. Orice modificare ulterioară a datelor personale va trebui comunicată către Organizator, prin completarea unui formular de actualizare date disponibil:

·          

·         în orice magazin PROFI; pe website-ul Organizatorului www.profi.roîn secțiunea Formular card de fidelitate.

6.14. Formularul de actualizare date, semnat şi completat cu datele personale actualizate trebuie transmis Organizatorului într-una din modalităţile prevăzute la art. 6.10.

6.15. Fiecare Client poate fi titularul unui singur Card Bănuţi indiferent de magazinul PROFI emitent sau modalitatea de transmitere a formularului de înscriere. În cazul în care un participant are mai mult de un Card Bănuţi, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva şi anula în orice moment oricare dintre Cardurile ulterioare ale titularului, cu pierderea de către Client a tuturor avantajelor aferente Cardului dezactivat/anulat.

6.16. Cardul Bănuţi nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.

6.17. Codul de bare printat pe Card este proprietatea Organizatorului, neputând fi replicat de orice altă persoana fizică ori juridică fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă.


7. Cardurile deteriorate, pierdute sau furate

 

7.1. Dacă un Card s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, Organizatorul trebuie anunțat în cel mai scurt timp la serviciul clienți la TELVERDE 0800 800 804sau la contact@profi.ro. În caz contrar, Clientul își asumă orice pierdere/prejudiciu cauzat din utilizare ilegală a Cardului pierdut sau furat, inclusiv folosirea Bănuţilor acumulaţi până în acel moment în cont. Odată cu înștiințarea privind pierderea/furtul/deteriorarea Cardului, se vor comunica numele și prenumele, data nașterii, adresa și numărul de telefon și se va proceda la blocarea contului, Cardul urmând să fie anulat.

7.2. Participantul trebuie să solicite eliberarea unui nou Card Bănuți pentru clienți fideli (conform Art. 6.4.). Odată cu emiterea noului Card, Clientului i se va crea un nou cont. Toate beneficiile acumulate pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat se vor transfera pe noul cont, la solicitarea Clientului şi doar dacă acesta a fost înscris în Program în conformitate cu prevederile art. 6.4 şi 6.10. Pentru claritate, în situaţia în care Clientul a beneficiat doar parţial de beneficiile Programului, având un Card activ dar fără să fi furnizat datele sale personale, beneficiile acumalate pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat nu se vor transfera pe noul cont şi vor fi pierdute.

7.3. Transferul de Bănuți de pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat pe un alt cont aparţinând Clientului se realizează pe baza unei Cereri transfer bănuţi disponibilă în orice magazin PROFI. Cererea de transfer bănuţi completată și semnată va fi comunicată Organizatorului într-una din următoarele modalităţi:

·         predată în orice magazin PROFI, şefului de magazin sau persoanei desemnată de acesta

·         transmitere prin poştă electronică la adresa de email: contact@profi.ro

            7.4. Cererea de transfer bănuţi va fi soluţionată în termen de 15zile (lucrătoare) de la data primirii acesteia, termen în care Bănuții vor fi transferați pe noul cont, după caz.

7.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite deteriorate/ilizibile.

7.6. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a acestuia.

7.7. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderile ce rezultă din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de Card.

 

8. Protecţia datelor personale

 

8.1. Derularea Programului implică prelucrarea de către Organizatora datelor personale ale Clienților participanți la Program.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, „RPD”).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

-                     sediul Profi: Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

-                     adresă de email: dpo@profi.ro;

-                     număr de telefon: 0799 414 536.

8.2. Datele personale prelucrate

Datele personale care pot fi prelucrate de către Profi ca urmare a colectării lor prin Program sunt cele furnizate in mod direct de Client: (i) nume și prenume, (ii) adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (iii) număr de telefon, (iv) semnătura, (v) data nașterii, (vi) adresa de email, (vii) sex, precum şi cele indirecte rezultate din utilizarea Cardului: (i) date privind comportamentul de consum (tipuri de produse achiziționate, suma cheltuită, frecvența de cumpărare, ora la care efectuează cumpărături), (ii) date de logare si geo-localizare (în programul informatic/aplicația Profi), (iii) număr de card Profi. Pot exista cazuri in care se va procesa fotografia, dacă a fost ataşată contului creat sau vocea, in situaţia utilizării serviciului TELEVERDE.

În cazul în care se atașează o fotografie la contul creat online, Clienții declara ca detin drepturile de autor aferente fotografiilor încarcate si garanteaza în mod expres ca fotografia respectiva nu incalca drepturile de autor si drepturile de proprietate intelectualaă ale altei persoane / entități. Clienții își asumă răspunderea exclusivă și garanteaza Profi împotriva oricarei tulburari, pretentii sau evictiuni din partea tertilor în legatura cu sau rezultand din drepturile de proprietate intelectuala asupra fotografiilor utilizate.

 

8.3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile pentru care Profi poate prelucrează datele personale menționate la pct. 8.2 sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Profi, derularea programelor de fidelizare; (ii) marketing direct prin transmitere de comuncări comerciale electronice (inclusiv promoţii, oferte, campanii promoţionale, tombole) (iii)menținere și dezvoltare infrastructura IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Profi și angajaților ei; (iv)verificarea, soluționarea plângerilor și reclamațiilor; (v) conformare legislativă și procedurală; (vi)protecția juridică a Profi și (vii) scopuri statistice.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

·         interesul legitim al Profi constând în promovarea față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Profi le vinde/prestează, în înțelegerea în care produse/bunuri sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora;

·         interesul legitim al Profi constând în realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, eficientizarea utilizării resurselor Profi, asigurarea securității informatice a Profi;

·         interesul legitim al Profi constând în îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Profi le oferă și prestează, în îmbunătățirea relației dintre Profi și (potențiali) clienți/(potențiali) parteneri de afaceri, precum și în îmbunătățirea imaginii Profi;

·         interesul legitim al Profi constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Profi, inclusiv prin acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale;

·         consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promoţii, oferte, campanii promoţionale, tombole).

8.4 Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Profi pot fi transmise către:

·         entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;

·         entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;

·         entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție carduri, comunicare carduri și/sau formulare, scrisori (incluzând personalizare formulare, împlicuire) către persoane indicate de Profi, manipulare, înregistrare taloane pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Profi;

·         entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Profi pe platforme de socializare;

·         entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.profi.ro, program informatic/aplicație Profi, sisteme IT;

·         entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa contact@profi.ro, site-ul www.profi.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,

·         parteneri de campanii promoționale;

·         consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;

·         autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);

·         alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);

·         entități din grup, entități affiliate, agenți.

8.5 Transferul datelor personale către terțe țări

Profi nu transmite în mod direct date personale către țări terțe (cărora nu li se aplică legislația Uniunii Europene). În ceea ce privește partenerii contractuali ai Profi, în situația în care acționează drept persoane împuternicite ale Profi, acestea au de asemenea obligația să nu transmită datele cu caracter personal către state terțe, decât în situația în care aceste state terțe prezintă garanții adecvate recunoscute la nivel european.

8.6 Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date. 

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

8.7 Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi (i) imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Program - în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, data nașterii, adresa poștală/domiciliu, numărul de telefon, adresa de email, semnătura (ii) imposibilitatea de a vă informa despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care este implicată Profi, alte informații despre activitatea Profi – în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale reprezentate de numărul de telefon și adresa de email pentru scopul transmiterii comunicărilor electronice în scopuri de marketing direct (ex: trimiterea de newsletters)

8.8 Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale și detaliate în Politica de protecție a datelor publicată pe site-ul www.profi.ro.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Profi prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

9. Litigii

 

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

10. Dispoziţii finale

 

            10.1. Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

10.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Program orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare.

 

 

Prezentul Regulament Oficial modificat şi actualizat, intră în vigoare din data de 07 iunie 2018.

 

 

PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin Director General

Daniel Cîrstea


 

 

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!