Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!
Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017! Campanie Publicitara

CAMPANIA PUBLICITARA
"Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!"

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.2. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro,

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme  la data de 03.01.2017 (ora 00:01 a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de 03.02.2017 (ora 23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial  si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Cod Profi

Cod Charisma

Denumire produse

1130 J100

Sunca Sissi din pulpa de porc gastro

19431 J104 Sunca Sissi din piept de pui gastro
52163 J116 Sunca Sissi din piept de curcan gastro
19684 J102 Sunca Sissi din piept de pui 650g
13279 J103 Sunca Sissi din pulpa de porc 650g
52164 J117 Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g
52166 J118 Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g
52168 J119 Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g
52170 J120 Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g
52171 J121 Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,

ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;

iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;

iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;

v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor  . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1   Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate  in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din  Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.

6.2   Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.

6.3   Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat  in perioada Campaniei , 03.01.2017 – 03.02.2017 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4  din Magazinele  Participante si au achizitionat Produse Participante, vrac sau ambalate  in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din  magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI. Castigatorul va fi anuntat prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI.

6.5. Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi , locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

6.6. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.7. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul, la data efectuarii achizitiei precizate la pct. 6.1.., trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta utilizand acest card si sa fie inregistrata pe acest card. Cererea de emitere a cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 03.01.2017 – 03.02.2017.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:


Premii Cantitate (buc.) Valoare bucata (LEI, TVA inclusa) Valoare bucata (LEI, fara TVA) Valoare totala (LEI, TVA inclusa) Valoare totala (LEI, fara TVA)
VOUCHER cumparturi PROFI 50 100 83.33 5000 4166.5
Set de Bijuterii CUSTOMIZAT** 1 6808,95 5674,13 6808,95 5674,13
TOTAL       11.808,95 9.840,63

 

*Valoare calculata la cursul BNR din 17 octombrie 2016, majorat cu 0.5% : 1 euro = 4,5167 lei + 0.5% -> 1 euro = 4,5393 lei

** Set de Bijuterii personalizat cuprinde urmatoarele elemente: bratara, lant + pandantiv si cercei.  Setul de bijuterii se personalizeaza exclusiv pornind de la modelul stelutei denumite in prezentul regulament “steluta Sissi.”

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA 

8.1. Premiile  actiunii „Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 09.02.2017 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti, blvd Timisoara, nr.26 Z, cladirea Anchor Plaza et.5 , sector 6, si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere.

8.2. Extragerea castigatorului  se va face de catre  o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP, in prezenta unui reprezentant al departamentului juridic Caroli Foods Group sau a notarului, prin extragerea a 63 de persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primul extras  va fi desemnat castigator al premiului „Set de Bijuterii CUSTOMIZAT”iar urmatorii 20 extrasi vor fi desemnati castigatori ai premiilor „voucher de cumparaturi PROFI”  urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 21 de castigatori vor fi extrase cate doua rezerve pentru fiecare castigator extras, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras , conform ordinii de extragere.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 15 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor Caroli.

8.3. In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.)  in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.),  se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a doua rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.4. Campania se adreseaza participantilor  cu varsta implinita de 18 ani  la data  extragerii.

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.7.  Fiecare  premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai  in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului, in care se vor consemna urmatoarele:  datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), datele din cardul Profi si/sau numarul cardului Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate premiile, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 si in intregul Regulament, si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.8. Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie ori cele privind acordarea / inmanarea/ validarea premiului , in toate aceste situatii organizatorii rezervandu-si dreptul de a nu acorda/a nu preda premiul si /sau de a realoca premiile.

8.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1    Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro / pagina facebook Sissi Romania  .

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
Caroli Foods Group SRL
Prin Agentie,
SC Front Line Marketing SRL

 

Vezi aici lista magazinelor Profi participante.

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!