Anunt public
Anunt public Achizitie Servicii De Multiplicare Materiale De Curs Aferente Grupului Tinta (Program Calificare)

Investeste in oameni !

Titlul proiectului: „Centrul de Excelenta in Promovarea Femeii pe pozitii calificate si inalt calificate in Sectorul Comercial”

Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale“

Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii“

 

Nr. 38 / 18.07.2014

 

ANUNT

ACHIZITIE SERVICII DE MULTIPLICARE MATERIALE DE CURS AFERENTE GRUPULUI TINTA (PROGRAM CALIFICARE)

Cod CPV: 79521000-2 Servicii de fotocopiere

 

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L, cu sediul in Str. Calea Sever Bocu nr 31, cod postal 300242, Mun.Timisoara, jud.Timis, in calitate de Achizitor – Partener in cadrul proiectului ,,Centrul de Excelenta in Promovarea Femeii pe pozitii calificate si inalt calificate in Sectorul Comercial – contract nr. POSDRU/144/6.3/S/126027’’,  

Informeaza faptul ca achizitia avand ca obiect furnizare  SERVICII DE MULTIPLICARE MATERIALE DE CURS   , a fost finalizata prin semnarea contractului cu societatea PRINTTECH   SRL, cu sediul in Timisoara, str. Caras , nr. 3, judetul Timis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/260/04.02.2003, CUI RO 15180074, pentru pretul de 3.845 lei (treimiioptsutepatruzecisicinci) la care se adauga TVA in cuantum de  24%. 

 

Manager Program Calificare

Bokor Carmen

 

ERATA

emisa la data de 22.07.2014 la Documentatia de Atribuire Nr. 36 /18.07.2014

 

Sectiunea din documentatie
/Capitol/pagina
Documentatia de Atribuirepublicata in data de 18.07.2014 Documentatia de Atribuire cu erata, publicata in data de 22.07.2014
  In loc de: A se citi:
B.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane Solicitat ■
Nesolicitat □
  • Pentru persoanele juridice - Certificatul de inregistrare (CUI)emis de Oficiul Registrului Comertului, in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si ștampila/ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa cuprinda informatii actuale/reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor – în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
  • Pentru persoanele fizice - Certificatul de inregistrare fiscala (CIF) emis de Administratia Financiara, in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
  • Dovada indeplinirii condiţiilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a Normelor metodologice adoptate prin HG nr.1010/2004 şi HG 935/2007, respectiv licenta de functionare ca societate de paza si protectie in copie conforma cu orginalul cu semnatura si stampila;
  • Pentru persoanele juridice - Certificatul de inregistrare (CUI) emis de Oficiul Registrului Comertului, in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si ștampila/ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa cuprinda informatii actuale/reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor – în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
  • Pentru persoanele fizice - Certificatul de inregistrare fiscala (CIF) emis de Administratia Financiara, in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
-


Avizat,


Manager Program Calificare
Racz Gabriel

SC SILMAR SERVICE SRL Anunt public
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila
Mai mult
S.C. METEX BIG SA Anunt public
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila
Mai mult
Anunt public Amenajare magazin comercial
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „amenajare magazin comercial profi, amplasare reclama(autocolant) si reclama luminoasa
Mai mult
Anunt privind depunerea solicitarii de amenajare magazin comercial Profi si amplasare firme luminoase si reclame Anunt public
SC BATONETTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru “Amenajare magazin comercial Profi si amplasare firme luminoase si reclame; amenajari cu carcater provizoriu pe durata contractului de locatiune”, propus a fi amplasat in judetul Braila, ...
Mai mult
Anunt public Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Craiova
Amenajare Supermarket PROFI cu recompartimentari interioare nestructurale la parter si amplasare firma la imobilul existent, amplasare rampa pentru persoane cu dizabilitati
Mai mult
Anunt public Achizitie Licenta Antivirus, Licenta Sistem De Operare Si Licenta Suita De Programe De Birou
Investeste in oameni ! Titlul proiectului: „Centrul de Excelenta in Promovarea Femeii pe pozitii calificate si inalt calificate in Sectorul Comercial” Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselo...
Mai mult
Anunt public Achizitie Licenta Antivirus, Licenta Sistem De Operare Si Licenta Suita De Programe De Birou
Investeste in oameni ! Titlul proiectului: „Centrul de Excelenta in Promovarea Femeii pe pozitii calificate si inalt calificate in Sectorul Comercial” Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselo...
Mai mult
Anunt public Achizitie mobilier de birou
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L, in calitate de Achizitor – Partener in cadrul proiectului ,,Centrul de Excelenta in Promovarea Femeii pe pozitii calificate si inalt calificate in Sectorul Comercial – contract nr. POSDRU/144/6.3/S/126027’’, va solicita oferta de pret pentru Achizitionarea MO...
Mai mult

Trimite CV

Trebuie aleasa o regiune!
Trebuie ales un post disponibil pentru care doriti sa trimiteti CV!
Trebuie completat numele!
Trebuie completat prenumele!
Trebuie completata adresa de email!
Trebuie completat numarul de telefon!
Incarca un CV:
(* max.: 5MB, doar fisiere DOC sau PDF )
Va rugam incarcati un CV!!
Pentru a continua este necesar acordul cu termenii si conditiile Profi.
Pentru a continua este necesar acordul cu politica de confidentialitate Profi.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!