1. Date de înregistrare

Website-ul www.profi.ro (website-ul), inclusive prezenta sectiune, Ajutor Ucraina (platforma), sunt proprietatea Profi Rom Food S.R.L., societate comercială română, cu sediul social în România, localitatea Timișoara, Calea Sever Bocu Nr. 31, județ Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/239/1999, atribuit în dată de 11.03.1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J35/239/1999 (denumită în continuare ,,Profi România”). Profi România funcționează conform prevederilor legislației României în vigoare.

2. Generalități

Termenii și condițiile aplicabili website-ului oficial al PROFI ROM FOOD S.R.L. sunt disponibili la adresa https://www.profi.ro/termeni-si-conditii/. Aceștia, împreună cu prezentul document – Termeni și Condiții Specifici “Ajutor Ucraina” (Termenii și Condițiile Specifici), guvernează și folosirea de către dumneavoastră a acestei platforme.

Folosirea (vizitarea sau utilizarea serviciilor disponibile din timp în timp) platformei implică acceptarea de către dvs. a Termenilor și condițiilor, precum și Termenilor și Condițiilor Specifici. 

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a platformei, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și condițiilor și a Temenilor și Condițiilor Specifici. 

În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a platformei, va rugăm să nu utilizați această platformă. Accesul la platformă, precum și folosirea sa este permisă numai în concordanță cu Termenii și Condițiile, acești Termeni și condiții specifici, Politică Profi cu privire la protecția datelor cu caracter personal și Politică Profi de utilizare cookie-uri disponibile pe această platformă și legislația română în vigoare.

Profi România își rezervă dreptul de a adaugă, modifică ori șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul acestei platforme. Orice astfel de modificare va produce efecte la postarea pe această platformă. Totodată, Profi România își rezervă dreptul de a modifică, restructura sau închide această platformă, temporar sau definitiv, în tot sau în parte, fără nicio notificare prealabilă.

3. Aspecte specifice platformei “Ajutor Ucraina”

Profi a realizat platforma “Ajutor Ucraina” ca un spațiu virtual în care ofertele partenerilor noștri, dar și ale voluntarilor care doresc să se implice în proiectul nostru Profi: din suflet pentru Ucrainieni sunt centralizate, cu scopul de a fi facil accesibile celor cărora li se adresează și care au nevoie de ele – refugiații ucraineni.

Cu toate acestea, Profi nu se implică în publicarea, aprobarea sau verificarea anunțurilor înregistrate pe platformă. Ca urmare, Profi nu are nicio responsabilitate în legătură cu aceste anunțuri, autorii acestor fiind unicii responsabili, inclusiv față de potențialii beneficiari, pentru conţinutul înregistrat pe platformă, acuratețea informațiilor, conformitatea cu prevederilor legale a bunurilor și serviciilor oferite precum și pentru livrarea / modul de livrare a acestora către beneficiari.

Profi are dreptul, dar nu obligația, de a înlătura orice conţinut cu privire la care au fost notificaţi că încalcă drepturi ale terţilor sau pervederi legale. Profi îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut fără o notificare prealabilă a autorului.

Autorii acordă Profi dreptul de a publica şi utiliza în orice mod conţinutul înregistrat pe platformă, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare a campaniei “Ajutor Ucraina”. De asemenea, autorii  înţeleg şi acceptă faptul că Profi are dreptul de a păstra pe servere proprii o copie a anunțurilor chiar după ce acestea au fost îndepărtate sau şterse de către autori.