Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale „Haide sa Daruim UN NOU INCEPUT pentru UN NOU-NASCUT”
Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale „Haide sa Daruim UN NOU INCEPUT pentru UN NOU-NASCUT”

Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale

„Haide sa Daruim UN NOU INCEPUT pentru UN NOU-NASCUT”

 

19.06.2017 – 19.09.2017

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

 

(1) Campania „Haide sa Daruim UN NOU INCEPUT pentru UN NOU-NASCUTdenumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Societatea Națională de Cruce Roșie din România cu sediul în București, Str. Biserica Amzei nr.29 sector 1, cod fiscal 4219659 având contul RO 30 BRDE 410 SV 79792384100 (RON) deschis la BRD, agenția Piața Romană, reprezentată legal de Dl. Ioan Silviu Lefter în calitate de Director General, în calitate de BENEFICIAR.

 

 (2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.pg.com/ro_RO/.

 

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3. Organizatorul are obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

 

(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

 

(6) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

 

(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele descrise in anexa 1.

 

(2)Campania va incepe in data de 19.06.2017, si se va incheia in data de 19.09.2017 ora 23:59:59, ora Romaniei. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 4.

 

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele participante asa cum sunt precizate in anexa 1.

 

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

Art. 3- Produsele participante

 

(1)     La campanie participa doar produsele Ariel, Lenor si Pampers ce au fost achititionate din magazine participante asa cum sunt descrise in anexa 1.

 

(2)    La aceasta campanie participa doar  produsele comercializate in magazinele descrise in Anexa 1 .Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

(3)      Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

 

Art. 4- Dreptul de participare

 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 19 iunie 2017, inclusiv, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”) .

 

(2)  La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai agentiilor implicate, angajatii Procter&Gamble Romania,precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

 

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

 

Art. 5- Mecanismul Campaniei

 

(1) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata  poate face donatii prin achizitionarea oricarui produs participant din magazinele prezentate in anexa 1.

 

(2) Procter & Gamble Distribution  S.R.L va face donatii de 1% pentru fiecare produs vandut. Suma maxima pe care organizatorul o va putea dona din vanzarea produselor participante este de 70000 USD.

 

(3) Donatiile stranse pana la sfarsitul campaniei vor fi folosite pentru dotarea spitalelor (sectia nou-nascuti)  pentru fiecare oras in care s-au realizat donatii.

 

Art. 6 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

 

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 6, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

 

(3) In situatiile avute in vedere la art. 6, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Pentru a vizualiza magazinele participante ale campaniei accesati ANEXA 1 aici.

 

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!