REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool” PROFI
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool” PROFI Campanie promoţională pentru persoane fizice 04 Decembrie - 31 Decembrie 2017

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool” PROFI


Campanie promoţională pentru persoane fizice 04 Decembrie - 31 Decembrie 2017


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE


1.1. Campania promotionala “ Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool”(denumitǎ în continuare „Campania”)
este organizată de Societatea comerciala QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L, cu sediul în orasul Bucuresti,
Calea Văcăreşti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, România, înregistratǎ la Registrul Comerţului Bucureşti cu
numǎrul J40/27211/1994, CUI RO 6811508, operator de date cu caracter personal nr. 2917 (denumită în continuare
“Organizator” sau „Quadrant”) (denumita în continuare “Organizator” sau „Quadrant”)


1.2. Agentia Grup Sapte S.R.L., societate cu raspundere limitata functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu
sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu
caracter personal sub nr 4982, denumita in continuare ”Agentia” este agentia imputernicita sa se ocupe de
autentificarea notariala a prezentului regulament, realizare extragere, validare castigatori, predare premii.


1.3. Agentia Voxline Communication SRL, societate cu raspundere limitata functionand in conformitate cu legislatia din
Romania, cu sediul social in România, Strada Gh. Lazar nr. 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/9092/1998, cod de inregistrare fiscala RO11027079, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu
caracter personal sub nr 8006, denumita in continuare ”Agentia” este agentia imputernicita sa se ocupe de platforma
aplicatie inscriere prin sms , realizarea bazei de date pentru aplicatie.


1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul
Oficial”), este finală si obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba
prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament Oficial”), prin întocmirea unui act adiţional la
prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări sa intre în vigoare dupa anuntul în prealabil de prezentare a
acestor modificări pe www.pepsi.ro/Profi si la departamentul Relatii Clienti din magazinele participante.


1.5. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, pe
www.pepsi.ro/Profi , la departamentul Relatii Clienti din magazinele participante.


SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL


2.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor pe piaţă, republicată.


SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE


3.1 Campania promotionala este organizată şi se desfasoară pe intreg teritoriul României, in reteaua de magazine Profi,
magazine mentionate mai jos, conform programului de functionare al fiecarui magazin in perioada 04 Decembrie - 31
Decembrie 2017.


3.2 În situatia în care, pe durata de desfășurare a campaniei, în cadrul retelei de magazine participante menționate la
sectiunea 3 din prezentul regulament se va mai deschide un magazin, acesta nu va fi inclus în lista de magazine
menționate în secțiunea 3 la prezentul regulament.


SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


4.1 Campania promoţională este deschisă tuturor clienţilor din cadrul magazinelor participante din cadrul reţelei de
magazine Profi, persoane fizice, care:


 achiziţionează din oricare din magazinele menţionate în secțiunea 3, produse carbonatate Pepsi participante la
Campanie conform secţiunii 5, în perioada mentionata in sectiunea 3,


 au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania,


 au implinita varsta de 18 ani la data inceperii concursului,


 confirma ca au citit si au inteles prezentul regulament oficial si ca sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile
precizate de acesta.


4.2 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Quadrant, angajaţii agenţiilor implicate, angajatii magazinelor
participante, angajatii societatilor distribuitoare ale Quadrant şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi,
fraţi/surori, soţ/soţie).


4.3 Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului
Regulament Oficial.


4.4 Se vor valida numai inscrierile participantilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de
identificare mentionate mai sus.


4.5 In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile
obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acesteia.


SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE


5.1 Produsele participante la prezenta Campanie promotionala sunt toate produsele din gama Pepsi, ce se regasesc in
magazinele participante in limita stocurilor disponibile denumite in continuare ,,Produse participante”.


SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE


6.1 Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din cele participante mentionate la
Sectiunea 5 si astfel pot Castiga premii prin tragere la sorti astfel:
Premiul prin tragere la sorti


a. Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze produse din cele participante mentionate la
Sectiunea 5 si sa se inscrie in perioada 04 Decembrie 2017 ora 00:00:00 – 31 Decembrie 2017 ora 23:59:59, ora
Romaniei de minim 10 lei (TVA inclus)


b. Sa trimita un mesaj SMS la numarul 3724 - mesajul SMS este taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila
folosita (Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil) care sa contina numarul bonului fiscal/facturii fiscale prin care
se face dovada achizitiei produselor participante; (*) Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces
(este obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil)
sau


c. Sa inscrie bonul fiscal pe www.pepsi.ro/Profi. Si astfel pot castiga prin tragere la sorti 12 (douasprezece) Tablete pentru navigare rapida


6.2 Un Participant are dreptul la o singura inscriere prin sms/website pentru acelasi bon fiscal/ factura fiscala. Pentru un
bon fiscal/factura fiscala un participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul produselor participante
aflate pe bonul fiscal/factura fiscala. Daca se trimit de mai multe ori SMS-uri sau se inscriu prin website de mai multe ori
cu acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala nu se vor multiplica sansele de castig indiferent de numarul produselor
participante care se afla pe bonul fiscal.


6.3 Bonurile fiscale/facturile fiscale prin care un participant achizitioneaza produse participante si pe baza carora se inscrie
in promotie trebuie sa fie emise in perioada desfasurarii acesteia si anterior efectuarii inscrierii in promotie


6.4 Inscrierile in promotie pentru care participantii prezinta bonuri fiscale/facturi fiscale pe baza carora au efectuat inscrieri in
promotie emise in afara perioadei de desfasurare a promotiei sunt invalidate si declarate nule.


6.5 Daca un participant nu comunica in SMS-ul de participare sau in campurile obligatorii de pe website numarul bonului
fiscal/facturii fiscale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectiva si/ sau de a invalida premiul al
carui potential castigator este participantul in cauza.


6.6 Participantii desemnati potentiali castigatori au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului atribuit, de a pastra in original
si nedeteriorate toate bonurile/facturile fiscale pe care este tiparita denumirea produselor participante achizitionate in
perioada de desfasurare a promotiei, aferente numarului de inscrieri efectuate in promotie, astfel incat, conform
Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma reprezentantului Organizatorului
inscrierile efectuate si sa poata prezenta si preda bonurile/facturile fiscale in original pentru validare, conform Sectiunii 7


– Premiile de mai jos.


6.7 Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in
prezentul regulament.


6.8 Premiile acestei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti, si va fi organizata la sediul Agentiei de publicitate in
prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai Organizatorului si ai Agentiei de publicitate si asistata de un avocat
sau notar public pe data de 08 Ianuarie 2018.


6.9 Mesajele Campaniei:

In perioada Campaniei, pentru fiecare mesaj trimis prin SMS la numarul 3724 in conditiile prezentului
Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil) care va avea, dupa
caz, unul dintre continuturile de mai jos:


a) in cazul in care sms-ul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei,
Salut! Campania “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool”, desfasurata in magazinele Profi,
incepe pe 04 Decembrie 2017. Inscrie-te dupa aceasta data. Succes!


b) in cazul in care sms-ul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei
Salut! Campania “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool” s-a incheiat pe 31 Decembrie 2017
Vezi castigatorul pe www.pepsi.ro/Profi.


c) in cazul in care sms-ul este eronat:
Salut! Mesaj eronat! Trimite din nou numarul bonului/facturii fiscale. Iti multumim ca ai cumparat
produse participante!


d) In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect:
Felicitari! Te-ai inscris in campania “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool”, Pastreaza bonul
fiscal sau factura fiscala pentru validare!

6.10 Bonurile fiscale/facturile fiscale prin care un participant achizitioneaza produse participante si pe baza carora se inscrie
in promotie trebuie sa fie emise in perioada desfasurarii acesteia si anterior efectuarii inscrierii in promotie


6.11 Inscrierile in promotie pentru care participantii prezinta bonuri fiscale/facturi fiscale pe baza carora au efectuat inscrieri
in promotie emise in afara perioadei de desfasurare a promotiei sunt invalidate si declarate nule


6.12 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu se va implica in niciun mod in dispute referitoare la pretentii asupra
dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale/facturilor fiscala pentru care s-au efectuat inscrierile in promotie. Toate
litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/facturilor fiscale castigatoare nu vor influenta
principiul conform caruia Organizatorul promotiei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul si a fost validat
final in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


SECŢIUNEA 7. PREMIILE


7.1 Premiile oferite în această campanie cât şi valoarea lor sunt în tabelul de mai jos:

Premiu:Tableta Lenovo


Tip premiu: Tragere la sorti

Nr. Premii: 12 buc

Pret /buc (TVA inclus): 549,99

Total valoare Premii (TVA inclus): 6.599,88

Impozit: -


7.2 În momentul revendicării premiului, câștigătorii trebuie să prezinte bonul fiscal/factura fiscala care dovedește
achiziționarea produselor incluse în Campanie dintr-unul din magazinele participante, în perioada Campaniei.


7.3 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia
cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante la promoţie).


7.4 În momentul validării premiului, câștigătorul trebuie să prezinte un document (B.I, C.I sau pașaport valabil) prin care să
poată fi identificat și bonul fiscal/factura fiscala care atesta achizitia de produse participante, din magazinele
participante. Validarea câştigătorilor se va face doar după prezentarea de către acesta a bonului fiscal în original, care
atestă achiziţionarea produselor participante la Campanie in perioada și din magazinele menționate la secțiunea 3.1.


7.5 Organizatorul nu va purta nici un fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite.
Câştigătorul nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.


7.6 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestei campanii sau schimbarea
parametrilor acestora. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor.


7.7 Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv.


7.8 Detalii Tableta Lenovo TAB A TB-X103F:


a. Tip procesor Quad Core
b. Model Procesor APQ8009
c. Frecventa procesor 1.3 GHz
d. Producator procesor Qualcomm
e. Tip display IPS
f. Diagonala (inch) 10.1
g. Rezolutie 1280 x 800
h. Capacitate RAM 1 GB
i. Tip memorie LPDDR3
j. Spatiu de stocare 16 GB
k. Camera WEB 2 MP 5 MP
l. Slot memorie Micro SD
m. Capacitate maxima acceptata 32 GB
n. Placa Video Model Adreno 304


SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE. ACORDAREA PREMIILOR


Acordarea Premiilor


8.1 Premiile acestei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti.


8.2 Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii pot ceda premiul unei alte persoane. Nu se acordă
contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.


8.3 Premiile acestei Campanii se va acorda prin tragere la sorti in data de 08 Ianuarie 2018 cand se vor extrage 12
(douasprezece) castigatori si 5 (cinci) rezerve.


8.4 Tragerea la sorti va fi organizata la punctul de lucru al Agentiei de publicitate Grup sapte din Bucuresti, Str.
Helesteului, nr.5, sector 1, in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai Organizatorului si/sau ai Agentiei de
publicitate si asistata de un avocat sau notar public.
Conditii de validare. Acordarea premiilor:
Pentru premiile prin tragere la sorti


8.5 Pentru ca participarea la promoţie să fie considerată eligibila, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:


1. Clientul trebuie să aibă dreptul de participare la promoţie, conform sectiunii 4 de mai sus;


2. clientul trebuie sa achizitioneze in perioada promotiei din magazinele participante) cel putin un produs din cele
participante


3. clientul trebuie sa se inscrie prin trimiterea unui SMS la numarul 3724 sau prin inscrierea bonului online pe
www.pepsi.ro/Profi.


4. sa pastreze, in original, toate bonurile fiscale in baza cărora a participat la promoţie, bonuri ce trebuie sa reflecte
achiziţia de produse participante, in perioada promotiei – 04 Decembrie 2017 (ora 00:00) – 31 Decembrie 2017
(ora 23:59:59).


Validarea castigatorilor


Pentru premiul prin tragere la sorti


8.6 Potentialii castigatori desemnat in cadrul extragerii, vor fi contactati de reprezentantul Organizatorului in termen de 24
de ore de la momentul efectuarii tragerii la sorti, pentru a indeplini procedura de atribuire a premiului. Reprezentantul
Organizatorului care va efectua apelul isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca
este potential castigator al premiului promotiei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru
evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la
telefon si care urmeaza sa revendice premiul faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator
al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va solicita potentialului
castigator acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a
Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in promotie si
faptul ca detine in original si nedeteriorat bonul/factura fiscala pe care apar tiparite produsele participante achizitionate
in perioada de desfasurare a promotiei, aferente inscrierii respective in promotie si confirmarea faptului ca numele si
prenumele cu care au efectuat inscrierea in campanie sunt complete si exact cum sunt acestea mentionate in actul de
identitate al potentialului castigator. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate
anterior, acestuia ii vor fi solicitate urmatoarele date: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul
de identitate, varsta si adresa completa. Participantii vor fi apelati, in termenul de 24 de ore de la momentul efectuarii
tragerii la sorti, de 3 ori, la ore diferite, de fiecare data timp de minim 1 minut, iar in cazul in care in acest interval
participantul destinatar al apelului nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid.


8.7 Procedura de validare presupune 3 etape: Validare telefonica, validare prin email/fax si validarea finala. Neindeplinirea
sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea
acestuia si apelarea la rezerve.


Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta cumulativ urmatoarele
conditii:


a. Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate fi contactat
telefonic de reprezentantul Organizatorului);


b. Participantul revendica premiul in momentul in care este contactat de reprezentantul Organizatorului, isi da acordul
pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si confirma urmatoarele: ca el a efectuat
inscrierea declarata castigatoare, ca detine in original si nedeteriorat bonul/factura fiscala pe care apar tiparite
produsele participante achizitionate in perioada de desfasurare a promotiei, aferente inscrierii respective in
promotie, faptul ca numele si prenumele cu care a efectuat inscrierea in campanie sunt complete si exact cum sunt
acestea mentionate in actul de identitate;


Etapa 2. Pentru validarea preliminara prin email/fax a castigatorului, reprezentantii Organizatorului vor solicita
potentialului castigator sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 24 ore lucratoare de la validarea
telefonica (excluzand ziua in care s-a efectuat validarea telefonica), prin trimiterea pe email sau fax (comunicate acum
potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a bonului/ bonurilor sau facturii fiscale
aferente numarului de inscrieri efectuate in Campanie, mentionand si in scris numarul de telefon de pe care s-a
participat, impreuna cu o copie a actului de identitate (BI/CI necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului,
precum si pentru validarea castigatorului), numite in continuare „elemente necesare validarii”. Pana la validarea
efectiva a elementelor solicitate, un participant va fi numit „potential castigator”.
Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale personale, cat si restul documentelor solicitate si
trimise prin email/fax sau email pot fi identificate si sunt lizibile cu usurinta.
In cazul in care termenul de 24 ore lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite
documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, acesta este invalidat de catre Organizator, urmand a se
proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleaşi conditii.


Etapa 3. Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii reprezentantului Organizatorului la adresa indicata de
potentialul castigator in vederea verificarii bonurilor/facturilor fiscale aferente inscrierilor in promotie a potentialului
castigator, aceleasi cu care potentialul castigator a indeplinit procedura de validare preliminara prin email/fax a
premiului. Potentialul castigator va prezenta si un act de identitate in original. De asemenea, reprezentantul
Organizatorului va confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala in vederea atribuirii
premiului - cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator. Daca procedurile de mai sus sunt
indeplinite cu succes potentialul castigator si reprezentantul Organizatorului vor semna Procesul verbal de validare
finala in vederea atribuirii premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, reprezentantul
Organizatorului, constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de
acesta conform actului sau de identitate si/sau bonurilor/facturilor fiscale prezentate, potentialul castigator va fi
invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta apeland la
rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Bonurile fiscale/ facturile fiscale raman in
posesia Organizatorului.


8.8 În cazul în care câștigătorul nu poate face dovada achiziției oricăror produse participante la promotie, conform secțiunii
5 în perioada promoției, dintr-unul din magazinele participante în timp de 24 ore de la data la care a fost anuntat, se va
apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
8.9 Procesul-verbal de validare in vederea atribuirii premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului:
nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, serie si nr. act de identitate, CNP, va fi datat si semnat de
castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar
se intoarce la Organizator.


8.10 In cazul in care castigatorul premiului promotiei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate
restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau
legal.


8.11 Premiile vor fi inmanate castigatorilor validati in termen de maxim 30 zile de la data tragerii la sorti la locul stabilit de
comun acord de catre reprezentatul Grup Sapte si castigatori.


8.12 Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea lor sau partial, unor alte persoane, inainte de a intra in
posesia acestora.


8.13 In cadrul prezentei promotii nu se ofera contravaloarea in bani a premiului sau un alt premiu si/sau serviciu echivalent.


8.14 In situatia in care premiul promotiei nu este acordat din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane
la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna
noi castigatori si rezerve sau care poate organiza o alta Campanie Promotionala, dupa caz.


8.15 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorul premiului
promotiei dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul
Regulament.


8.16 Acordarea de catre Organizator a premiului acestei promotii poate face obiectul unor evenimente publice, televizate,
cu conditia obtinerii acordului prealabil expres din partea castigatorului, fara obligatia de remunerare si/sau alte
obligatii similare din partea Organizatorului si a partenerilor sai fata de castigator si/sau de persoanele de care acestia
sunt insotiti.


8.17 Organizatorul se obliga sa faca publice numele câstigatorului si câstigul acordat. In acest sens, acesta va publica pe
site-ul www.pepsi.ro/profi . lista cu aceste date, pana pe data de 31 Ianuarie 2018


8.18 Validarea castigatorului se va face doar după prezentarea de către acesta a bonului fiscal/facturii fiscale în original,
care atestă achiziţionarea produselor participante la Campanie in perioada și din magazinele menționate la secțiunea
3.1.
Bonurile fiscale trebuie să fie originale. Nu se acceptă fotocopii ale bonurilor fiscale participante la Campanie


SECTIUNEA 9 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE


9.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de
alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia, cu exceptia obligatiei de a calcula,
retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul
de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, daca este cazul.


9.2 Prezenta promotie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.


SECTIUNEA 10 – ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE


10.1 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii sale nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului


SECTIUNEA 11 – LIMITAREA RASPUNDERII


11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice
alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promotii.


11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui premiu, decizia Organizatorului este
definitiva.


11.3 Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de
Organizator pana la data de 05 Ianuarie 2018. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului din
Bucuresti, Calea Văcăreşti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, România cu confirmare de primire, mentionand pe
plic: Campania promotionala “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii cool”, desfasurata in perioada 04
Decembrie - 31 Decembrie 2017 in magazinele Profi.


11.4 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru:


a. Pierderea si/sau deteriorarea bonului/facturii fiscal/e, ori pentru bonurile/facturile fiscale ilizibile;


b. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/facturilor fiscale sau asupra continutului
acestora;


c. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul/factura fiscal/a;


d. Defectiunile tehnice ale furnizorului de servicii de date survenite in orice moment al inscrierii sau orice alte erori
prin care operatiunea de inscriere a bonului fiscal/facturii fiscale ce nu poate fi dusa la bun sfarsit


e. Existenta la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor participante la promotie;


f. Imposibilitate castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;


g. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea
Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de
obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii
premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;


h. Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la
internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza siteul de campanie,
incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina
acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de Site-urile Campaniei. In acest sens, pentru o functionare
corecta a Siteurilor de campanie, se recomanda utilizarea urmatoarelor browsere: Mozilla Firefox; Google Chrome;
Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptand Internet Explorer 8 si versiunile mai vechi ale acestuia – cei
care acceseaza Site-ul Campaniei de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 8 nu vor putea vizualiza corect websiteul Campaniei, anumite functionalitati nu vor putea fi incarcate ceea ce poate conduce la imposibilitatea, in
unele cazuri, de a introduce coduri in Campanie


i. Neprezentarea castigatorului pentru etapa validarii finale sau lipsa de la adresa indicata pentru ridicarea premiului
promotiei, la data convenita potrivit prezentului Regulament;


j. Cazurile in care câştigătorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;


SECTIUNEA 12 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


12.1 Prin simpla participare la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.


12.2 Participantii la promotie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform Legii 677/2001, privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu
modificarile si completarile ulterioare:


 dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea
operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de
lege;


 dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si
in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
catre Agentie


 dreptul de interventie asupra datelor (art.14), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit:


a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a
datelor incomplete sau inexacte;


b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;


c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca
o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul
legitim care ar putea fi lezat.


 dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit
si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului
sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii
legale contrare;


 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a
obtine:


a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte
ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea
aspecte


b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost
adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege


 dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea
oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se aduce atingere
posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.


12.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei promotii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia partenerilor
contractuali ai acestuia si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in
vigoare. Datele personale solicitate vor fi preluate si prelucrate exclusiv in scopul promotiei, pentru indeplinirea
obligatiilor impuse de lege Organizatorului. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in Regulamentul
Oficial, participantii la campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza
de date a Organizatorului, in scopul promotiei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor legale de catre Organizator. Prin
simpla participare la aceasta promotie, persoanele care vor fi desemnate castigatori ai promotiei isi exprima
consimtamantul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului sau de identitate sa fie retinuta de catre Organizator in
scopul, validarii si atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligaţiilor de natura fiscala, pentru evidentele contabile, cat si
pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.


12.4 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie isi
exprima acordul liber, expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in scopul
derularii promotiei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul promotiei, dar si pentru indeplinirea
obligatiilor impuse de lege Organizatorului.


12.5 Numele si prenumele castigatorului si premiul castigat in cadrul promotiei vor fi publicate pe www.pepsi.ro/Profi
conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


12.6 Organizatorul ii / le poate solicita Castigatorului / Castigatorilor prezentei Campanii acordul pentru a utiliza in mod
gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video fotocopia si vocea acestora, in inregistrari fotografice, video, audio
sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania. Castigatorul / castigatorii nu va / vor fi
obligat(i) sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera sa alegere. In cazul in care castigatorul /
castigatorii va / vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa
semnata si datata de acesta.

12.7 Datele cu caracter personal ale clienţilor sunt colectate de Organizator in calitate de operator de date înregistrat la
A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 2917.


12.8 Tuturor Participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de
acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii
individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


12.9 Organizatorul va asigura Participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie si
dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor
trimite Organizatorului la adresa din Bucuresti, Calea Văcăreşti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, România cu
confirmare de primire, mentionand pe plic: Campania promotionala “Gustul de cola #1 in Romania vine cu premii
cool”” desfasurata in perioada 04 Decembrie - 31 Decembrie 2017 in magazinele Profi.


12.10 Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun
mod.


12.11 Prin completarea datelor personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, serie si nr. act de identitate,
CNP) pe procesul verbal de predare – primire a premiilor incheiat cu promoterii Organizatorului, se considera ca
Participantii accepta conditiile prezentului regulament si isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca
datele personale indicate sa fie colectate de Organizator exclusiv in scopul derularii promotiei, acordarii si validarii
premiilor, pentru a avea o evidenta asupra acestora. Datele personale astfel colectate nu vor fi introduse in vreo baza
de date si nu vor fi ulterior procesate in niciun mod.


12.12 In cazul in care participantii persoane fizice vor beneficia de premii a caror valoare va depasi pragul de 600 lei/premiu,
atunci acestia isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc pentru predarea catre Organizator si retinerea de
catre acesta a unei copii a actului de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale impuse de lege Organizatorului
(respectiv calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii).


12.13 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si
organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale,
dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta
promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care si le-au însuşit integral.


12.14. Promotia poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in
cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.


SECTIUNEA 13 – INTRERUPEREA PROMOTIEI


13.1 Promotia va putea fi intrerupta in caz de forta majora, astfel cum este definita de lege, sau printr-o decizie a
Organizatorului.


SECTIUNEA 14 - LITIGII


14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in
care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente


14.2 Prezenta campanie poate înceta inainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră,
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua Campania.


14.3 Forta majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a
prezentului Regulament Oficial şi care împedică partea sau parţile să-şi îdeplinească obligaţiile contractuale,
exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţa Majoră, confirmat de
Camera de Comerţ şi Industrie a României.


14.4 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Societatea
Quadrant Amroq Beverages, Calea Văcăreşti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, Bucureşti, România, pana la data
de 05 Ianuarie 2018. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.


SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL


15.1 Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.


15.2 Regulamentul este disponibil pe toată durata Campaniei, în mod gratuit, oricărei persoane interesate la sediul
Organizatorului precum si la departamentul Relatii Clienti din magazinele participante.


15.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste
modificări să intre în vigoare dupa anunţarea în prealabil a acestor modificări la sediul Organizatorului,
www.pepsi.ro/Profi

Organizator,

Societatea Quadrant Amroq Beverages S.R.L.
prin Societatea Grup Şapte S.R.L
prin reprezentant ………………….

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!