Regulamentul oficial al campaniei "Fii ProfiYoungster! Fa-ti un selfie impreuna cu gasca si castiga!”
Regulamentul oficial al campaniei "Fii ProfiYoungster! Fa-ti un selfie impreuna cu gasca si castiga!” Castiga acum

REGULAMENTUL OFICIAL

AL CAMPANIEI "Fii ProfiYoungster! Fa-ti un selfie impreuna cu gasca si castiga!”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitara „Fii ProfiYoungster! Fa-ti un selfie impreuna cu gasca si castiga!” (denumita în cele ce urmeaza "Campania") este organizata si desfasurata de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din Romania, cu sediul în Timisoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judet Timis, înregistrata la ORC Timis cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscala RO 11607939, reprezentata prin administrator Cîrstea Daniel (denumita în cele ce urmeaza "Organizatorul"). 

1.2.Campania publicitara se va desfasura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, in toate magazinele Profi  si prin publicarea pe site-ul http://www.profi.ro.

1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial"). 

1.4.Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa aducerea acestora la cunostinta publicului pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1.Campania este organizata si se desfasoara în perioada 15 mai 2017 – 28 mai 2017, în toate magazinele Profi ale Organizatorului, operationale la data începerii campaniei publicitare si care vor deveni operationale pana la sfarsitul campaniei. 

2.2.Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe site-ul web http://www.profi.ro.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. Campania publicitara se desfasoara pe pagina Organizatorului www.peunbon.profi.ro.

3.2. La Campania publicitara participa orice persoana fizica, cu varsta între 18 ani si 30 ani, cu domiciliul sau resedinta în Romania.

3.3. Nu au dreptul sa participe salariatii societatii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuternicitii, succesorii legali si mandatarii salariatilor societatii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajatii firmelor de paza, curatenie care activeaza în cadrul magazinelor Profi, ai agentiilor si firmelor implicate în organizarea si desfasurarea campaniei publicitare, promoterii si merchandiserii, 

3.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Campania publicitara este organizata si se desfasoara în perioada indicata la sectiunea 2.

4.2. În vederea participarii la Campania publicitara, participantii trebuie:

                - Sa se deplaseze la oricare dintre magazinele Organzizatorului din tara;

  - Sa realizeze o fotografie de tip selfie alaturi de gasca lor in interiorul magazinului Organizatorului;

  - Sa incarce fotografia  pe pagina www.peunbon.profi.ro in perioada indicata la art. 2.1.;                 

  - Participantii care au incarcat fotografia pe pagina Organizatorului www.peunbon.profi.ro vor intra automat in una din cele 3 extrageri pentru unul dintre premiile puse la dispozitie de catre Organizator, prevazute la art. 6.1.

4.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio fotografie insusita in mod ilegal de catre participant si isi rezerva dreptul de a exclude din concurs acesti participanti. Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu aceste fotografii la aceasta Campanie.

4.4. Prin încarcarea fotografiilor, participantii accepta în mod expres cesiunea cu titlu gratuit si în mod exclusiv, catre Organizator, pe parcursul întregii durate de protectie conferita de lege si fara limitare de teritoriu, a totalitatii drepturilor patrimoniale de autor aferente fotografiilor încarcate pe pagina destinata Campaniei publicitare. Cesiunea totala si exclusiva a drepturilor patrimoniale de autor va include toate modalitatile prevazute de lege de utilizare/exploatare a fotografiilor sub orice forma. Pe cale de consecinta, participantii se obliga sa nu acorde tertilor vreun drept sau prerogativa care ar contraveni respectivei cesiuni.

4.5.Participantii garanteaza pe Organizator impotriva oricarei tulburari, pretentii sau evictiuni din partea tertilor in legatura cu sau rezultand din drepturile de proprietate intelectuala asupra fotografiilor transmise.

 

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR 

5.1. Pentru desemnarea castigatorilor, se vor organiza 3 extrageri, astfel:

- Pentru premiile constand in 5 buc Joc Monopoly Standard si 5 buc Joc de Table si Sah Master 38 cm se va organiza o  extragere  în  data de 22.05.2017; La aceasta extragere vor intra automat participantii care au incarcat fotografia realizata pe pagina www.peunbon.profi.ro in perioada 15.05.2017 – 21.05.2017;

- Pentru premiile constand in 5 buc set Poker 500 chips si 5 buc carti de joc Bicycle standard 808 albastru se va organiza o  extragere  în data de 29.05.2017; La aceasta extragere vor intra automat participantii care au incarcat fotografia  realizata pe pagina www.peunbon.profi.ro in perioada 22.05.2017–28.05.2017;

- Pentru premiul cel mare, constand in 1 Consola Xbox 360, 4GB cu Kinect Sensor si Kinect Adventures se va organiza o   extragere suplimentara in data 29.05.2017; La aceasta extragere vor intra automat participantii care au incarcat fotografia realizata  pe pagina www.peunbon.profi.ro in perioada 15.05.2017 – 28.05.2017, chiar daca au mai castigat un premiu la cele doua extrageri organizate anterior.

Extragerile se vor efectua prin intermediul programului random.org.

5.2. La fiecare extragere se vor extrage 10 castigatori si 10 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califica pentru validarea premiului, se acorda premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.3. Pentru validarea drept castigator, participantul trebuie sa îndeplineasca concomitent, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

5.4.1. Sa îndeplineasca conditiile prevazute în Sectiunea 3 a prezentului Regulament;

5.4.2. Sa îndeplineasca conditiile prevazute în Sectiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.4.3. Sa fi fost ales castigator, prin extragere la sorti;

5.4.4. Sa fi comunicat Organizatorului in termenul si in conditiile prevazute la art. 7.3. o copie dupa actul de identitate precum si adresa la care doreste sa i se transmita premiul castigat.

5.4. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

5.5. Un participant poate fi descalificat, prin optiunea de stergere a fotografiei publicate de participant, in orice moment al desfasurarii Campaniei daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat a fi in neconcordanta cu Campania si cu Regulamentul.

5.6. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire în bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii întocmai a cerintelor Regulamentului.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1. Premiile campaniei sunt urmatoarele:

-5 buc Joc Monopoly Standard , in valoare nominala de 134,99  lei  [fara TVA], respectiv in valoare totala de 674,95 lei [fara TVA];

-5 buc Joc de Table si Sah Master 38 cm, in valoare nominala de  49,57 lei [fara TVA], respectiv in valoare totala de 247,85 lei [fara TVA];

-5 buc set Poker 500 chips in valoare nominala de  72,09 lei [fara TVA], respectiv in valoare totala de 360,45 lei [fara TVA];

-5 buc carti de joc Bicycle standard 808 albastru in valoare nominala de 16,2 lei [fara TVA], respectiv in valoare totala de 81 lei [fara TVA]

-Premiul cel mare 1 Consola Xbox 360, 4GB cu Kinect Sensor si Kinect Adventures, in valoare totala de 1.299 lei [fara TVA].

Numarul total al premiilor oferite în cadrul campaniei este de 21 de premi, în valoare totala de 2.663,25 lei [fara TVA].

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

7.1. Castigatorii Campaniei vor fi anuntati de catre Organizator in termen de 2 zile lucratoare de la data fiecarei extrageri, printr-un mesaj privat trimis pe pagina de Facebook a participantului. În cazul în care un castigator nu poate fi anuntat din motive independente de Organizator (pagina de Facebook inactiva, etc.), Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

7.2. De asemenea lista cu castigatori va fi afisata pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/Profi.ro in termen de 2 zile lucratoare de la data fiecarei extrageri. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate data extragerii, cu notificare prealabila, pastrand valoarea premiului.

7.3. In termen de 2 zile de la data la care este contactat de catre Organizator/de la afisarea listei  cu castigatori pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Profi.ro, castigatorul trebuie sa ii trimita Organizatorului  printr-un mesaj privat pe facebook  o copie dupa actul de identitate si adresa la care doreste sa i se transmita premiul castigat.

7.4. Organizatorul va transmite premiul castigatorului in termen de 3 zile lucratoare de la data la care a primit copia actului de identitate de la acesta, la adresa precizata de catre castigator. 

7.5. Daca în termen de 2 zile lucratoare de la data la care este contactat de catre Organizator/ de la afisarea listei cu castigatori pe pagina de  facebook https://www.facebook.com/Profi.ro, castigatorul nu a transmis Organizatorului o copie dupa actul de identitate si adresa la care doreste sa i se transmita premiul castigat, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a înmana premiul rezervei extrase din lista participantilor, conform prevederilor art. 7.4. si 7.5

7.6. Premiul se expediaza prin curierat, in termen de 3 zile  lucratoare de la trimiterea actului de identitate, la adresa precizata de castigator. Costurile de transport sunt suportate de catre Organizator. Predarea premiului catre participantul desemnat castigator se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire semnat de utilizator si de Organizator prin curier.

7.7. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independete de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului. Daca castigatorul nu poate fi gasit la adresa furnizata prin mesajul privat de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Profi.ro, la doua vizite consecutive ale curierului, in termenul de mai sus mentionat, se considera ca acesta a renuntat la premiu. 

7.8. Daca dupa epuizarea listei cu castigatorii si rezervele nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramane în proprietatea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

8.1. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinut de catre castigator, în conformitate cu reglementarile Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA SI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întrerupta doar în caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept si nicio parte interesata nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determina încetarea obligatiilor nascute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participantii.

10.3. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal numarul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

12.2. Participarea la Campania promotionalaimplica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator  în scopul desfasurarii campaniei publicitare precum si în scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

12.3. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

12.4. Participantilor la Campania publicitarale sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datatasi semnata, expediata pe adresa Timisoara, Calea Sever Bocu, nr.31, judet Timis.

•dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

•dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a.dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b.dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c.notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

•dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

12.5. În vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmitaîn forma scrisa, datatasi semnata.

12.6. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

 

SECTIUNEA 13. PARTICIPANTI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICA 

13.1. În cazul în care castigatorul unui premiu este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este îndreptatit sa intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu încuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea la prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 14 DISPOZITII FINALE

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantiila sediul Organizatoruluisi la urmatoarea adresa de Internet: www.profi.ro

14.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati castigatori, sunt de acord ca numele si imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte dispozitii raman valabile/valide în masura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta prevederilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încalcari a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud si persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obtin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunica participantilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase si ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!