REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI "Primăvara începe cu zâmbetul tău"
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Primăvara începe cu zâmbetul tău"

Pentru a vedea castigatorii promotiei click aici!

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania publicitară ”Primăvara începe cu zâmbetul tău" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Daniel Cîrstea (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2. Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe pagina http://www.profi.ro.

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe pagina http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 01 martie 2017 - 08 martie 2017, în toate magazinele Profi ale Organizatorului, operaţionale la data începerii campaniei publicitare precum şi în cele care vor deveni operaţionale până la data de data de 08 martie 2017.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe pagina http://www.profi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. La Campania publicitară poate participa orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care achizitionează produse din reteaua magazinelor Profi participante la Campanie, în valoare de minim 15 lei/bon fiscal (tva inclus), cu exceptia produselor din tutun si care introduc datele menţionate la art. 4.2. accesand pagina www.profi.ro.

3.2 Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerintelor din concurs si care oferă datele reale de identificare mentionate în cadrul Secțiunii 4.

3.3. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii.

3.4. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară în perioada indicată la secţiunea 2.

4.2. În vederea participării la Campania publicitară, clienţii trebuie:

- să achizitioneze, în perioada 01 martie 2017 - 08 martie 2017, produse comercializate în magazinele Profi participante, a căror valoare totală să fie de minimum 15 lei/ bon fiscal (TVA inclus), cu exceptia produselor din tutun;

- să introducă pe pagina www.profi.ro, la sectiunea dedicată campaniei, următoarele date:

- de pe bonul fiscal emis: număr magazin, număr tranzactie, suma;

- numele său complet, adresa si numărul de telefon.

Toate câmpurile vor fi marcate cu “*”, ceea ce înseamnă că vor fi obligatorii pentru validarea si intrarea în extragerile Campaniei;

- să păstreze bonul fiscal în original, în vederea eventualei validări ca si castigator.

4.3. Clientii care au achizitionat produse în valoare totală de minimum 15 lei / bon fiscal (TVA inclus), în oricare dintre cele 8 zile ale campaniei (între 01 martie 2017 - 08 martie 2017), pot introduce doar o singură dată informatiile de pe fiecare bon fiscal deţinut, la sectiunea dedicata campaniei, pe pagina www.profi.ro, în fiecare zi, in intervalul orar 00-23:59.

 

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

5.1. Validarea informaţiilor înscrise de către participant pe site – număr magazin, număr tranzactie şi sumă- se va face pe baza unui raport intern extras din sistemul de gestiune al tranzacţiilor Organizatorului. În situaţia în care participantul introduce o serie de informaţii incorecte/ fictive, înscrierea sa în concurs va fi invalidată. Validarea înscrierilor se va face în ziua imediat următoare înscrierii participanţilor, iar aceştia vor intra automat în tragerea la sorţi pentru una dintre cele 100 de casete cadou Palmolive, puse la dispoziţie de Organizator la fiecare extragere, prevăzute la art. 6.2.

5.2. Extragerile pentru premiul constând în una dintre cele 800 de casete Palmolive oferite de Organizator vor avea loc în zilele: 02.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 05.03.2017, 06.03.2017, 07.03.2017, 08.03.2017 și 09.03.2017. La aceste extrageri vor participa toate persoanele validate până la data organizării extragerilor, în afara de cele care au participat deja la una dintre extragerile anterioare şi de cele care au câştigat la extragerile anterioare una dintre cele 800 de casete Palmolive.

5.3. În data de 09.03.2017 se va face, separat, o extragere suplimentară, pentru marele premiu al Campaniei, reprezentat de 1 set de bijuterii din argint, la care vor putea participa toate persoanele validate de către Organizator pe toată perioada desfăşurării Campaniei, in afară de cele care au câștigat, la extragerile anterioare, una dintre cele 800 de casete Palmolive.

5.4. Extragerile vor fi efectuate prin intermediul paginii random.org. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate, zilele extragerii, cu notificare prealabilă, păstrând valoarea premiilor.

5.5. Pentru fiecare dintre cele 8 extrageri zilnice, a câte 100 de casete Palmolive, se vor extrage 100 de câstigători si 50 de rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, adica daca acesta nu îndeplineşte cumulativ cerinţele prevăzute la art. 4.2., premiul se acordă rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.6 Pentru extragerea suplimentară, din data de 09.03.2017, pentru marele premiu, se va extrage 1 câstigător si 5 rezerve. În cazul în care un participant extras nu se califică pentru validarea premiului, se acordă premiul rezervei extrase, în ordinea extragerii acestora.

5.7. În termen de 5 zile de la data încheierii fiecărei extrageri, Organizatorul va afişa pe site-ul www.profi.ro sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Profi.ro listele cu caştigatorii.

5.8. Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul concursului „Primăvara începe cu zâmbetul tău”. La extragere vor participa doar clientii care au efectuat tranzactii in valoare totală de minim 15 lei/ bon fiscal (TVA inclus) si care introduc datele necesare validării si înscrierii acestora în tragerile la sorti, descrise la Sectiunea 4, Articolul 4.2.

5.9. Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplineasca concomitent, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

5.9.1. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

5.9.2. Să îndeplineasca condiţiile prevăzute în Secţiunea 4.2. a prezentului Regulament;

5.9.3. Să fi fost ales câştigător, prin extragere la sorti;

5.10. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întruneşte toate condiţiile de mai sus este validat câştigător.

5.11. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanţilor cărora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidaţi ca urmare a nerespectării întocmai a cerinţelor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

6.1. Un participant este declarat câstigător doar dacă a fost extras prin aplicatia random.org, de către persoana desemnată să facă extragerea, dacă a cumpărat produse în valoare totală de minim 15 lei/ bon fiscal (TVA inclus) în perioada 01 martie 2017 - 08 martie 2017 si dacă a înscris corect pe pagina dedicata campaniei toate detaliile obligatorii pentru validarea si intrarea în extragerile Campaniei. Extragerile câstigătorilor vor fi înregistrate video.

6.2. Premiile campaniei sunt urmatoarele:

- 800 de casete Palmolive, care includ câte un săpun lichid si două geluri de duș, în valoare nominală de 17.98 lei (fără TVA)

- 1 set de bijuterii din argint, alcătuit din colier, brătară si cercei, cu perle de Mallorca si cristale Swarovski, în valoare nominală de 445,83 lei (fără TVA)

6.3. Numărul total al premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 801, în valoare totală de 14829.83 lei (fara TVA).

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

7.1. Premiile se expediază prin curierat, în termen de maxim 7 zile de la extragere, la adresa comunicată în formularul de participare dedicat Campaniei, pe pagina www.profi.ro. Costurile de transport sunt suportate de către Organizator.

7.2. În cazul în care un câştigător nu poate ridica premiul, din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru datele eronate introduse, iar premiul se va întoarce în posesia Organizatorului.

7.3. Dacă datele introduse de către un participant, pe pagina dedicată Campaniei, sunt incomplete, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înmâna premiul rezervei extrase din lista participanţilor.

7.4. Predarea premiului constând în setul de bijuterii din argint, alcătuit din colier, brătară si cercei, cu perle de Mallorca si cristale Swarovski, catre participantul desemnat castigator se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire semnat de utilizator si de Organizator reprezentat prin curier.

7.5. Daca punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independete de vointa Organizatorului, acesta nu-si asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câstigătorul nu poate fi găsit la adresa furnizată, la două vizite consecutive ale curierului, în termenul de mai sus mentionat, se consideră că acesta a renuntat la premiu.

7.6. Dacă după epuizarea listei cu câştigătorii şi rezervele nu se validează un câştigător eligibil, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

 

8.1. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte produse şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinut de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

12.2. Participarea la Campania promoţionalaimplică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

12.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

12.4. Participanţilor la Campania publicitarăle sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datatăşi semnată, expediată pe adresa Timişoara, Calea Sever Bocu, nr.31, judeţ Timiş.

 

 dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 

 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 

 dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

12.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmităîn formă scrisă, datatăşi semnată.

12.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

 

SECŢIUNEA 13. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

 

13.1. În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezenta campanie.

 

SECŢIUNEA 14 DISPOZIŢII FINALE

 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi pe pagina: www.profi.ro

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, iar daca vor fi desemnati câstigători, sunt de acord ca numele şi imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără ca Organizatorul să fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

14.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail.În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

14.5. Organizatorul nu îsi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale.

 

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare, s-a încheiat astăzi, data autentificării, în două exemplare originale.

 

ORGANIZATOR,

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Prin administrator

Daniel Cîrstea

Recuperare parola

inapoi

Introduceti mai jos adresa dumneavoastra de email, iar noi va vom trimite un email cu instructiuni pentru recuperarea contului.

Casuta cu sugestii

Daca aveti sugestii, propuneri, intrebari, va rugam sa completati campurile de mai jos. Emailul dumneavoastra va ajunge la departamentul abilitat sa va raspunda!
Va multumim!